COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2017

Studijní sestry z celé republiky se sešly podruhé v Brně

Datum: 10. 7. 2017
Autor: Mgr. Michaela Hanáková

Celkem 110 studijních sester a koordinátorů z více než dvaceti předních českých pracovišť se sešlo dne 8. června v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na 2. celostátním setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení.

Jednodenní konferenci uspořádal Masarykův onkologický ústav za podpory Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, výzkumné infrastruktury CZECRIN a nadačního fondu PharmAround. Akce se zúčastnili zástupci zejména fakultních nemocnic, ale i dalších zdravotnických zařízení, která provádějí klinická hodnocení léčiv, ať už v oblasti neurologie, onkologie, revmatologie, diabetologie či kardiovaskulárních onemocnění.

Hlavním tématem setkání byla diskuze nad postavením a agendou této nelékařské pracovní pozice. Z diskuze vyplynula především potřeba jejího zákonného ukotvení, přesné definice, zvýšení prestiže a s tím související potřeba dalšího vzdělávání. Výzvy se ujme pracovní skupina složená ze zástupců více než deseti zdravotnických zařízení, ve kterých se provádějí klinická hodnocení nových léčiv. Budou také propagovat důležitost a zodpovědnost této profese nejen směrem k zákonodárcům, ale i k vedení nemocnic, lékařům, pacientům, ale i veřejnosti. Fakultní zdravotnická zařízení totiž ročně zahájí až ke stovce nových studií.

Studijní sestry či studijní koordinátoři jsou důležitou součástí týmu, který klinické studie provádí. Jejich zapojení usnadňuje práci lékařům a zvyšuje kvalitu realizované studie. Spokojeni jsou také pacienti, kteří u studijní sestry – koordinátora hledají nejen informace, ale i psychickou podporu během celého průběhu výzkumu. Přesto je tato profese ze strany zdravotnických zařízení mnohdy nedoceněna.

Předpokladem pro práci studijní sestry jako koordinátory klinického hodnocení jsou kromě zdravotnického vzdělání také organizační schopnosti, samostatnost, znalost Správné klinické praxe (mezinárodní pravidla pro provádění klinického výzkumu), ochota dále se vzdělávat a znalost anglického jazyka, ve kterém je vedena většina dokumentace. V českých zdravotnických zařízeních pracují studijní sestry či koordinátorky buď v rámci samostatných oddělení klinických studií, nebo přímo na jednotlivých klinikách a odděleních. Jejich rolí je spojovat zástupce zadavatele studie, lékaře a pacienty. Pomáhají vyhledávat pacienty, kterým lze účast ve studii nabídnout, vysvětlují jim průběh studie, organizují vyšetření a procedury dle protokolu studie, mohou aplikovat studijní léčbu, zajišťují biologický materiál do centrálních laboratoří, sbírají a zadávají klinická data (informace o průběhu léčby pacienta), mohou se podílet na hodnocení nežádoucích příhod a někdy jsou v kontaktu s etickými komisemi i Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Také připravují centrum na audit a inspekce a v neposlední řadě zajišťují veškerou administrativní činnost.

Druhé celorepublikové setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení bylo účastníky velmi kladně přijato a akce měla veliký ohlas.

Mgr. Michaela Hanáková, Oddělení klinického hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno

 
  • tisk
  • předplatit si