Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2018

XVII. multidisciplinární nefrologický kongres se zabýval otázkou změny

Datum: 14. 2. 2018
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Je změna možná? Tato otázka byla stěžejním tématem XVII. multidisciplinárního nefrologického kongresu České asociace sester (ČAS), který se konal ve dnech 23.–24. listopadu 2017 v Hotelu Hesperia v Olomouci.

První den konference přivítaly desítky přítomných sester prezidentka ČAS PhDr. M. Šochmanová, MBA, a předsedkyně nefrologické sekce ČAS Bc. M. Městková, která také vzápětí pohovořila o prestiži sesterského povolání. S evropskými vzdělávacími projekty pro nefrologické sestry seznámila posluchače zastupující členka EDTNA/ERCA J. Pancířová a o tom, jak vypadá systém vzdělávání zdravotních sester pro práci na dialyzačních odděleních, hovořila L. Melkusová z Dialyzačního střediska Homolka (DS) B. Braun Avitum, s. r. o. Dopolední blok prvního dne konference zakončila její kolegyně z DS B. Braun Avitum v Litoměřicích Mgr. H. Jeřábková, která mluvila o tom, jak vypadá externí audit na dialyzačním středisku.

Kazuistiku, která měla podobný název, jako byl podtitul konference, tedy Změna je možná, přednesly sestry z Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Bc. G. Duřtová, Bc. Š. Macháčková a Mgr. D. Vagenknechtová, MBA. Zajímavé sdělení druhého dopoledního bloku přednesla i L. Stodolová z Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care Sokolov, která prezentovala své zkušenosti z práce na dialýze v Saúdské Arábii. Tématem přednášek odpoledního bloku se pak staly zejména domácí dialýza a problém stárnutí populace a s ním související otázka geriatrických pacientů a jejich dialyzační léčby. V závěru prvního dne konference měli posluchači možnost zúčastnit se v menších skupinách dvou praktických workshopů. Oba byly zaměřeny na zdraví sester a ostatních zdravotníků. Jeden seznámil účastníky s praktickými technikami prevence syndromu vyhoření a druhý je naučil, co mají dělat, aby předešli bolestem zad. Poté následovala večeře spojená se společenským programem.

Druhý den konference odstartoval se svou přednáškou Ing. Mgr. M. Sedlář z Fresenius Medical Care s. r. o., který posluchače seznámil se současnými možnostmi hemodialyzační léčby. V krátkosti pohovořil o historii dialyzační a hemodialyzační léčby a následně představil nejnovější přístroje, které se dnes k hemodialýze používají. S inovací v SN CO pomocí přístroje Dialog iQ seznámila posluchače další přednášející D. Prušková, DiS., z DS Ivančice B. Braun Avitum s. r. o.

Velmi emotivní přednášku, která vyvolala slzy v očích většiny posluchačů, přednesla R. Ťulpová z Dialyzačního střediska Šumperk. Na kazuistice vlastního syna prezentovala, jak neuvěřitelně těžký je život pacientů s diagnózou juvenilní nefronoftíza 1. typu a jak to vidí ona jako matka a zároveň dialyzační sestra. Její syn, u něhož začaly potíže už v raném dětství, prodělal během několika let celkem tři transplantace ledvin a v současné době je jeho zdravotní stav stabilizovaný.

Závěrečný blok druhého dne konference se věnoval převážně výživě. Bc. D. Sasáková a Mgr. I. Lupoměstská, RN, MHA, z DS Fresenius Medical Care s. r. o., Praha, hovořily například o úskalích dialyzační diety v praxi a A. Neradová z DS Homolka B. Braun Avitum s. r. o. ukázala, jak prospívají pacienti, když na ně dohlíží koordinátorka pro nutrici.

Sedmnáctý ročník multidisciplinárního nefrologického kongresu přinesl již tradičně celou řadu novinek, zajímavých témat a zkušeností z praxe. O tom, že posluchače i letošní ročník zaujal, svědčil fakt, že sál, v němž se kongres pořádal, zůstal zaplněný až do odpoledních hodin, kdy kongres končil. Jeho nedílnou součástí byly také prezentace firem a jejich výrobků, které si mohli návštěvníci prohlédnout v předsálí a hotelové hale.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si