COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2018

Interrupcia – etická výzva pre svetové náboženstvá

Datum: 14. 6. 2018
Autor: Mgr. Ondřej Podeszwa

Současný svět, který k nám každodenně promlouvá slovníkem huntingtonovského střetu civilizací, potřebuje možná více než kdy jindy prvek porozumění a naslouchání. Docentka Monika Zaviš z Univerzity Komenského v Bratislavě vstupuje do této atmosféry knihou Interrupcia – etická výzva pre svetové náboženstvá.

Nabízí tak jedinečnou možnost pro interkulturní dialog na poli náboženského přístupu k tomuto především etickému problému. Rozsahem nepříliš objemná publikace zapadá do celkového zájmu autorky a navazuje na její minulá díla, ve kterých propojuje i témata z medicínského a religionistického prostředí.

Kniha je členěna do pěti základních kapitol a sleduje tak bazální názory jednotlivých náboženských okruhů – jmenovitě judaismu, křesťanství, islámu, hinduismu a buddhismu. Každé takové téma by samozřejmě mohlo vydat na samostatnou publikaci, neboť jde o věci, které se v prostředí obecného diskurzu objevují poměrně často. Autorka vychází především z primárních textů všech náboženství a na základě jejich studia vyslovuje příslušné soudy o postoji k dané problematice. Občas je patrná i snaha doplnit původní východiska o názory současné příslušné náboženské obce. Samotný závěr knihy je pak shrnutím základních poznatků a zároveň porovnáním přístupů mezi sebou.

Zaviš, Monika. Interrupcia – etická výzva pre svetové náboženstvá. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 102 s. ISBN 978-80-223-3845-5

Celý text lze doporučit především těm, kteří se s danou problematikou seznamují poprvé a potřebují tak vystavět určitý informační základ, na kterém mohou budovat své další znalosti. Bylo by dobré tyto informace potom rozšířit ještě o hlubší vhled do soudobé diskuze jednotlivých náboženských okruhů, neboť například v křesťanství jde o téma velmi živé, jak ukazuje i současná situace v Polsku, tradičně silně katolické zemi.

Mgr. Ondřej Podeszwa, Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

 
  • tisk
  • předplatit si