COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2018

VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem je nejlepší zdravotnickou školou roku 2017

Datum: 14. 6. 2018
Autor: PhDr. Miroslava Zoubková

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická (VOŠZ a SŠZ) v Ústí nad Labem získala ocenění Nejlepší zdravotnická škola roku 2017.

První březnový den byl pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou (VOŠZ a SŠZ) v Ústí nad Labem významným dnem. V tuto dobu se totiž v Praze koná každoročně finále soutěže Sestra roku, nad níž přebírá záštitu Česká asociace sester a Dagmar Havlová. Již druhým rokem je její součástí také soutěž o nejlepší zdravotnickou školu roku. Do ní jsou nominovány zdravotnické školy prostřednictvím Asociační rady zdravotnických škol, která navrhuje ty nejlepší z nejlepších. Nominované školy vyplní dotazník sestavený a rozeslaný divizí Medical Services vydavatelství Mladá fronta, které vydává časopis Zdravotnictví a medicína. Její členové pak tvoří odbornou porotu. V rámci dotazníku jsou hodnoceny hlavně aktivity, které školy dělají nad rámec své hlavní vzdělávací činnosti. Porota na základě vyhodnocených dotazníků vybere tři uchazeče, z nichž následně vybere toho nejlepšího. A právě VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem byla letos vyhodnocena jako nejlepší zdravotnická škola za rok 2017.

Ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková přebírá ocenění Nejlepší zdravotnická škola roku 2017
foto: autorka

K tomuto úspěchu přispěla kromě jiného také naše mezinárodní projektová činnost. Jeden z projektů, který se v současné době realizuje, vychází z dlouholeté spolupráce s projektovým centrem Management Sachsen Academie v Drážďanech, kde jsme partnery Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v projektu nazvaném Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb, zaměřeném na přeshraniční spolupráci při záchraně lidských životů v příhraničních oblastech Ústeckého kraje. Druhý významný mezinárodní projekt pod názvem Buďte rádi, že stárnete v Evropě je zaměřen na aktivní život seniorů a je realizován v rámci projektových aktivit Erasmus+. V projektu spolupracuje šest evropských zemí (Belgie, Island, Španělsko, Finsko, Lotyšsko a Česká republika) a jeho účastníci se snaží zmapovat možnosti vedoucí k co nejdelšímu udržení aktivního života seniorů.

Za zmínku stojí i naše každoroční pořádání odborné konference s mezinárodní účastí Studentlab, kde si vyměňují zkušenosti ze své praxe budoucí zdravotní laboranti. Další odbornou konferencí je Ústecký den ošetřovatelství, zaměřený na problematiku týkající se práce všeobecných sester a zdravotnických asistentů. Naši zubní technici také měří své síly v celostátní soutěži se zahraniční účastí Ústecký dent. Zmínila jsem zde pouze nejvýznamnější studentské aktivity, ale ve skutečnosti se naši žáci a studenti se svými učiteli podílejí i na řadě dalších, ať už regionálních, či nadregionálních projektů.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 1. března v divadle Hybernia za účasti Dagmar Havlové, ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, zástupců České asociace sester, poslanců zdravotního výboru PSP ČR a dalších významných osobností jak z řad zástupců zdravotnických zařízení, tak i vzdělávacích institucí.

Byla jsem velmi ráda, že se této významné události mohli zúčastnit i zástupci naší školy. Získané ocenění je pro nás důležitým ohodnocením naší práce. Považuji je také za důkaz, že Ústecký kraj není pouze vyloučenou lokalitou, ale že i zde existují školy, které vzdělávají zdravotnické pracovníky na špičkové úrovni. I do budoucna se budeme snažit o udržení vysoké úrovně přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji a také o udržení oborové nabídky školy.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy, bez jejichž dobře odvedené práce bychom tak významného úspěchu nemohli dosáhnout. Poděkování patří i našim žákům a studentům za jejich vzornou reprezentaci školy. Věřím, že i v budoucnu bude patřit naše škola k významným vzdělávacím institucím Ústeckého kraje.

PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy

 
  • tisk
  • předplatit si