COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 3 / 2019

Číslo 3 / 2019

Číslo 3 / 2019
Vychází 18. června 2019

 

Obsah čísla

Editorial
 

Editorial

str. 1

Rozhovor
 

Nově získáváme možnost léčit pacienty dříve, a tak jim účinněji pomoci

str. 2 - 6

 

Hlas pacientů s revmatickými nemocemi je více slyšet a věřím, že je i dostatečně srozumitelný

str. 7 - 8

Odborné téma
 

Časná diagnostika a racionální léčba spondyloartritid

str. 9 - 11

 

Dieta při dně a hypercholesterolemii

str. 12 - 13

Praxe
 

Analýza pádů u seniorů v lůžkových zařízeních

str. 14 - 15

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Ošetřovatelská péče o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin

str. 16 - 19

Praxe
 

Co je to psoriáza a jaká onemocnění ji doprovázejí?

str. 20 - 22

Z konferencí
 

Podání biologické léčby z perspektivy tří klíčových aktérů

str. 23 - 24

Kazuistika
 

Pacient s japonskou encefalitidou

str. 25 - 29

Právo
 

Kdy zdravotník není vázán povinností mlčenlivosti?

str. 30 - 31

Historie
 

Český červený kříž: Už sto let nečekáme, až pomůže někdo jiný

str. 32 - 34

Lekce angličtiny
 

Nursing Duties

str. 36