COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 6 / 2019

Číslo 6 / 2019

Číslo 6 / 2019
Vychází 5. prosince 2019

 

Obsah čísla

Editorial
 

Editorial

str. 1

Rozhovor
 

Je nutné být psychicky odolný vůči tomu, co se na člověka z armádního prostředí valí

str. 2 - 4

Aktuálně / informace
 

Na doporučení GINA se mění schéma léčby astmatu

str. 5

 

Batist Nej sestřička 2019 má vítězku

str. 7

Téma
 

IKEM: poprvé v ČR transport bijícího srdce

str. 8 - 9

 

Vliv komplikací ICHDK na kvalitu života seniora

str. 10 - 11

 

Při cévní mozkové příhodě platí, že „čas je mozek“

str. 12 - 13

Praxe
 

Determinanty ovlivňující psychickou a fyzickou zátěž všeobecných sester na ortopedické klinice

str. 14 - 15

 

Aplikace léčebného botulotoxinu

str. 16

Odborný text
 

Paměť je scenáristou naší osobní navigace aneb změny paměti v průběhu dospělosti

str. 18 - 20

Kazuistika
 

Rehabilitace pacientů s cévní mozkovou příhodou léčenou trombolýzou

str. 22 - 23

Pro školy
 

Úspešná reprezentácia FZO PU doma i v zahraničí

str. 24 - 25

 

Střední zdravotnická škola v Turnově už tradičně poskytuje vzdělání studentům z rozvojových zemí

str. 26 - 27

Z konferencí
 

Eutanazie jako špička ledovce celkové spirituální krize světa

str. 28 - 29

 

„Karcinom mammy a my“

str. 30

 

Očkování, aplikace Záchranka nebo porovnání se zahraničními partnery, to byla témata letošní Konference ZZMV 2019

str. 31 - 33

 

Podzimní konference prezídia ČAS se letos věnovala hlavně porozumění mezi generacemi

str. 34 - 35

Právo
 

Kdo je zodpovědný za pád pacienta

str. 36 - 37

Historie
 

Malomocenství – nemoc, kterou trpěl i jeruzalémský král

str. 38 - 39

Lekce angličtiny
 

Safety in Hospital Environment

str. 40