COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2021

První dáma české anesteziologie žila pro svůj obor

Datum: 2. 2. 2021
Autor: Šárka Spáčilová
První dáma české anesteziologie žila pro svůj obor

Na začátku dubna 2020 ve věku jedenadevadesáti let zemřela profesorka Danuše Táborská, brněnská lékařka, pedagožka a především zakladatelka první anesteziologicko-resuscitační kliniky v někdejším Československu.

Celý svůj život zasvětila medicíně, zprvu se věnovala chirurgii a poté byla pro nesouhlas s oficiální doktrínou společenského zřízení přeřazena do oboru anesteziologie, kterému se však nakonec zcela oddala.

Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. h. c., český katolický kněz, bohemista, lingvista, pedagog a také někdejší ministr školství ČR, vzpomínal: „Vysokoškolský učitel, má-li být velkým učitelem, musí založit školu. Profesorka Táborská stála u zrodu oboru a v roce 1983 vydobyla v Brně v nemocnici u sv. Anny založení první anesteziologicko-resuscitační kliniky v Československu a za několik let poté byla prezidentem Husákem jmenována první profesorkou daného oboru. Chce-li někdo změřit sílu její odbornosti, ať si uvědomí, že toho všeho dosáhla žena ,nepřátelské třídy‘, z rodiny odsouzených politických vězňů, praktikující katolička bez stranické legitimace. To je neuvěřitelné,“ připomněl mimo jiné Mons. Piťha.

Profesorka Táborská měla krásný vztah k Thomayerově nemocnici a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž pomohla ustanovit anesteziologicko-resuscitační kliniku, a krčské nemocnici, kde přispěla i k úspěšnému začátku fungování oddělení hrudní chirurgie. Tyto vztahy trvaly až do konce jejího života.

Role profesorky Táborské však byla nesporně daleko širší. Každý, kdo se účastnil mezioborových kazuistických sympozií v Kroměříži, jejichž tváří po čas delší dvaceti let prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. byla, to jistě rád potvrdí.

 

 
  • tisk
  • předplatit si