COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2021

Díky domácí hospicové péči nemusí umírající trávit své poslední dny v nemocnici

Datum: 15. 6. 2021
Autor: J. Boháčková
Díky domácí hospicové péči nemusí umírající trávit své poslední dny v nemocnici

Pokud pro nemocného pacienta již neexistuje naděje na vyléčení a poslední lékařská zpráva uvádí, že cílem je nyní takzvaná best support care, tedy péče zaměřená na maximální komfort pacienta, pravděpodobně by další léčba přinášela nemocnému jen utrpení. V tuto chvíli by měl být pacient seznámen s možností využít služby domácího hospice, jehož pracovníci nemocnému a rodině pomohou strávit poslední dny či týdny života klidně a důstojně v domácím prostředí, v kruhu nejbližších.

Díky domácí hospicové péči nemusí umírající trávit své poslední dny v nemocnici

Domácí hospic poskytuje paliativní péči v domácím prostředí v těsné spolupráci příbuzných a blízkých. Umírající člověk, klient hospice, je dále léčen ve smyslu tišení bolesti a řešení dalších obtěžujících příznaků, jakými bývá zvracení, neklid, dušnost, nechutenství a podobně. „Staráme se však nejen o fyzickou pohodu nemocného. Snažíme se odpovídat i na všechny jeho další potřeby – psychické, sociální a duchovní,“ vysvětluje dlouholetá vrchní sestra Domácího hospice Nablízku, z. ú. Markéta Vaněčková. Nezbytnou podmínkou péče je zajištění nepřetržité přítomnosti pečujících příbuzných či blízkých. Oni i nemocný sám musejí vědět, že péče nemá za cíl uzdravit nemocného, ale zajistit mu maximální možnou kvalitu života.


Foto: Markéta Vaněčková,
vrchní sestra Domácího hospice Nablízku, z. ú. V Lysé nad Labem.

 

Služby domácího hospice

Rozhodnutí doprovázet blízkého člověka závěrem života doma není vždycky snadné. Informaci o existenci domácího hospice lidé v běžném životě snadno vytěsní. V situaci, kdy by jeho službu potřebovali, velmi pomůže, najde-li se někdo, kdo jim tuto možnost připomene, předá kontakt, povzbudí. Může to být ošetřující lékař, praktický lékař, sociální pracovnice v nemocnici nebo někdo známý, kdo zkušenost s hospicem má.

Jakmile nemocný kontaktuje domácí hospic, následuje lékařské vyšetření hospicovou lékařkou zkušenou v paliativní medicíně. Na základě výsledků vyšetření se rozhoduje o tom, zda pacient již hospicovou péči potřebuje nebo zatím postačí podpora na dálku s možností vstoupit do aktivní péče ve chvíli, kdy k tomu nazraje čas. „Pacient bývá do hospicové péče přijat v době, kdy se u něj projevují obtíže, které by jinak bylo nutno řešit v nemocnici,“ popisuje Markéta Vaněčková, která ke svým pacientům jezdí na pravidelné návštěvy nejčastěji jednou denně. „Při návštěvě, která trvá vždy tak dlouho, jak je potřeba, se snažíme vyřešit všechno potřebné – od nastavení léčby bolesti a ostatních fyzických obtíží (naše lékařka je sestrám nepřetržitě k dispozici na telefonu), přes hygienickou a ošetřovatelskou péči či zapůjčení potřebných pomůcek,“ líčí vrchní sestra domácího hospice.

Úleva od bolesti a dalších potíží

Zvládnutí fyzické bolesti je tou úplně první starostí. Mnoho ostatních potíží ustoupí do pozadí, jakmile nastává úleva od bolesti. Paliativní medicína má dobré znalosti léků proti bolesti a mnoho zkušeností s jejich použitím. Většinu bolestí lze dobře tlumit, i když nastavení správné medikace může nějaký čas trvat.

K tišení bolestí a zvládání ostatních symptomů, které nemocného sužují, se zpravidla používají podkožně podávané injekční preparáty ve vhodné kombinaci, často za pomoci lineárního dávkovače, který zajišťuje maximální efekt s minimem nežádoucích účinků léků. Sestry jsou v neustálém kontaktu s hospicovou lékařkou, referují o změnách stavu pacienta a zajišťují případné změny medikace.

Často je velkou pomocí zapůjčený kyslíkový koncentrátor, jindy významnou úlevu přinese lékařkou provedená punkce nahromaděné tekutiny v břišní dutině pacienta. Jak nemocný postupně slábne, je potřeba předcházet vzniku proleženin. Sestry provádějí hygienickou péči, používají antidekubitní pomůcky, nemocnému zajistí pohodlí pomocí polohovacího lůžka.

Větším problémem bývá neklid, který mívá příčiny fyzické, ale i psychické nebo spirituální. „Nemocný například může čekat na někoho pro sebe důležitého, může toužit po slovu usmíření, odpuštění, ujištění,“ doplňuje Markéta Vaněčková.

Podpora příbuzných

Náročnou situaci pomáhají pracovníci hospice zvládnout nejen nemocným, ale i pečujícím, snaží se jim ulehčit praktickou pomocí, radou, učí je ošetřovatelským dovednostem, věnují se psychickému stavu pečujících, nezřídka se dotýkají i jejich duchovních potřeb.

Ve chvíli, kdy se blíží smrt, měli by být pracovníci domácího hospice pro pečující i pro umírajícího oporou. Pomáhají i bezprostředně po jeho úmrtí – zařizují ve spolupráci s pozůstalými vše potřebné, aby i tuto situaci zvládli důstojně a klidně, bez nadměrného stresu.

Problémy s financováním malých domácích hospiců

Podmínky pojišťoven jsou nastaveny tak, že vyhovují jen velkým hospicům ve větších městech nebo při nemocnicích a jiných větších organizacích. Menší hospice na úhrady pojišťoven nedosáhnou. To je případ i Domácího hospice Nablízku, který funguje již 6 let v Lysé nad Labem a zajišťuje péči napříč čtyřmi okresy. „Nemáme pět zdravotních sester na plný úvazek, což je jedna z podmínek pojišťoven, přesto jsme schopni zajistit nepřetržitou službu menšímu množství pacientů ve vysoké kvalitě,“ vysvětluje Bohumila Urbanová, ředitelka Domácího hospice Nablízku. Finance získává prostřednictvím dotací, grantů a sponzorských darů. „Žádáme o podporu města a obce, o jejichž občany se staráme. Našimi sponzory se často stávají rodiny, které prošly naší péčí a rády by podobnou službu dopřály i dalším lidem,“ říká ředitelka. Jejich služby se pohybují na pomezí zdravotní a sociální služby a podpora ze strany dotčených ministerstev činí asi 13 % potřebných financí.

Klienti přispívají na péči částkou 250 Kč za den, což představuje zhruba 12 % skutečných denních nákladů. „Všem našim klientům pomáháme zařídit příspěvek na péči, který s velkou rezervou pokryje náklady spojené s hospicovou péčí. Rodinám v těžké sociální situaci jsme opakovaně poskytovali služby bezplatně. Máme zásadu, že nedostatek financí nesmí být překážkou poskytnutí naší služby,“ dodává Bohumila Urbanová.

 


O autorce

Jolana Boháčková
redaktorka Vita Nostra Revue, časopisu 3. LF UK, externí spolupracovnice Domácího hospice Nablízku, z. ú.

 
  • tisk
  • předplatit si