COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2021

Měření glykemie v lékárně využilo loni téměř 10 000 pacientů

Datum: 15. 6. 2021
Autor: Ľ. Sobčáková

Lékárny patří do systému poskytovatelů zdravotní péče a jsou nedílnou součástí zdravotního systému. I když jsou laickou veřejností mnohdy vnímány více jako obchody či prodejny, jde o nejdostupnější zdravotnické zařízení pro všechny nemocné. Kromě výdeje léků, prostředků či prodeje doplňků stravy se lékárny aktivně věnují také poradenské a konzultační činnosti.

Lékárníci se po zaškolení a zvládnutí akreditovaného kurzu mohou zapojit do screeningu Alzheimerovy nemoci a provádět testování paměti, měřit cukr a cholesterol v krvi, měřit krevní tlak, vysvětlit správnou inhalační techniku, poskytnout podporu při odvykání kouření a probrat s pacientem léky a jejich užívání.

 

Zájem byl i během pandemie

Z průzkumu agentury SC&C provedeného na přelomu května a června 2020 vyplynulo, že pacienti navštěvovali lékárny v době jarní vlny covid-19 třikrát častěji než jiná zdravotnická zařízení. I když byl provoz v některých lékárnách omezen z důvodů personální krize a hygienických opatření, pacienti hojně využívali služeb lékáren včetně screeningových programů.

Nejpopulárnější služba je měření glykemie

V BENU lékárnách měří farmaceuti hladinu glykemie od roku 2016. Jde o vybrané lékárny s potřebným vybavením a školeným personálem, kterých je již více než 120 po celé České republice. V roce 2020 lékárníci změřili glykemii 9 475 pacientům. Šlo o kontrolní měření diabetiků jako součást selfmonitoringu diabetu nebo náhodné měření v rámci screeningu diabetu v populaci.

Až 1 032 pacientů mělo zvýšenou hladinu glykemie. Těmto pacientům doporučil konzultující farmaceut navštívit svého lékaře a zeptat se ho na vyšetření diabetu. Celkem 815 pacientů svého lékaře opravdu vyhledalo a u 25 % z nich byla nemoc diabetes nebo prediabetes včas zachycena.

Vyšetření mnoha pacientů zkomplikovala pandemická situace, neboť objednací doba k lékaři byla i několik měsíců.

Bezpečné měření glukometrem

Měření glykemie v lékárně je dostupné každému, kdo dovršil věk 18 let a chce si nechat změřit hladinu glykemie. Rozšířená je představa, že se měření musí provádět pouze nalačno a ze žilní krve. V tu chvíli farmaceut klientům vysvětlí, že pro měření s glukometrem stačí kapka kapilární krve z prstu a vpich je téměř bezbolestný.

Měření se provádí jak nalačno (8 hod bez jídla), tak kdykoli bez ohledu na jídlo a pití. Tomu se přizpůsobí i vyhodnocení, hranice glykemie při měření nalačno je do 5,5 mmol/l, při měření kdykoli po jídle je normální hladina až do 8,5 mmol/l.

Dva cíle – depistáž a compliance pacienta

Do lékárny přicházejí kvůli měření dva typy pacientů. První skupina nemá diagnostikovaný diabetes a nechá si změřit glykemii náhodně. V tomto případě se farmaceut soustředí na včasný záchyt nemoci, čemuž se odborně říká depistáž pacienta s nediagnostikovaným diabetem. Při zvýšené hladině je pacient poučen o nemoci a je mu doporučena návštěva u svého lékaře.

Druhou skupinou pacientů jsou diabetici, kteří se léčí a chtějí si nechat hladinu glykemie zkontrolovat. U diabetiků se farmaceut při konzultaci zaměřuje více na kompenzaci diabetu a správné užívání léků, čímž jsou podpořeny compliance pacienta a adherence k léčbě. Součástí konzultace je i nácvik měření glykemie v domácím prostředí.

Celkový cholesterol z kapky krve

Z kapky kapilární krve z prstu se dají kromě hladiny glykemie stanovit i další hodnoty. Pacienti BENU lékáren mohou využít i měření celkového cholesterolu, tedy součet všech lipidových frakcí cholesterolu. Zvýšená hladina cholesterolu je riziková pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, a proto je důležité udržovat jeho hladinu v normě. I když měření nepodá přesný obraz o složení lipidového spektra, upozorní pacienta na problém v hladině cholesterolu.

 


O autorce

Mgr. Ľubica Sobčáková, pracuje jako farmaceutka pro síť lékáren BENU. Kromě klasické expediční činnosti farmaceutky v lékárně se věnuje podpoře odborných projektů v lékárně a propagaci v on-line prostředí.
e-mail: l.sobcakova@benu.cz

BENU Česká republika s.r.o.
K Pérovně 945/7
102 00 Praha Hostivař

 

 
  • tisk
  • předplatit si