COVID-19
Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 4 / 2021

Číslo 4 / 2021

Číslo 4 / 2021
Vychází 24. srpna 2021

Florence 4/2021

 

Obsah čísla

Co se do čísla nevešlo
 

Hospicová sestra pomáhá pozůstalým v klidu se rozloučit a nepanikařit

 

Kontaktní centrum – cizinci NCO NZO

Editorial
 

Editorial

str. 1

Aktuálně / informace
 

Anděl mezi zdravotníky – druhý ročník soutěže v plném proudu

str. 2

Hojení ran, dermatologie
 

Dekubity přestavují významnou hrozbu a začíná se o nich mluvit jako o tiché epidemii obdobně jako o hypertenzi

str. 7 - 9

Škola inhalace
 

Chyby při používání inhalačních lékových systémů – inhalační systémy pro práškovou formu léku

str. 14 - 17

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Role perioperačních sester v početní bezpečnostní proceduře na operačním sále

str. 18 - 20

Neodkládej to!
 

Neodkládej to!

str. 33 - 35

Patron dětí
 

Pomůžeme rehabilitacemi Matýskovi s nehybnou pravou polovinou těla?

str. 36