COVID-19
Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 4 / 2021

Číslo 4 / 2021

Číslo 4 / 2021
Vychází 24. srpna 2021

Florence 4/2021

 

Obsah čísla

Co se do čísla nevešlo
 

Hospicová sestra pomáhá pozůstalým v klidu se rozloučit a nepanikařit

 

Kontaktní centrum – cizinci NCO NZO

Editorial
 

Editorial

str. 1

Aktuálně / informace
 

Anděl mezi zdravotníky – druhý ročník soutěže v plném proudu

str. 2

 

Limity distančního vzdělávání v „době covidové“

str. 3 - 4

 

Sportem nejen ke zdraví aneb týmová práce na Fakultě zdravotnických studií

str. 4 - 5

Hojení ran, dermatologie
 

Dekubity přestavují významnou hrozbu a začíná se o nich mluvit jako o tiché epidemii obdobně jako o hypertenzi

str. 7 - 9

Hojení ran
 

Výskyt atypických dekubitů v obličejové části hlavy v souvislosti s pronační polohou při léčbě těžké formy onemocnění covid-19

str. 10 - 11

Dermatologie
 

Výživa při atopickém ekzému, kazuistika dítěte

str. 12 - 13

Škola inhalace
 

Chyby při používání inhalačních lékových systémů – inhalační systémy pro práškovou formu léku

str. 14 - 17

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Role perioperačních sester v početní bezpečnostní proceduře na operačním sále

str. 18 - 20

Praxe
 

Nejen o ošetřovatelském postupu k dekubitů

str. 21 - 22

 

Dětská mozková obrna z pohledu fyzioterapie

str. 22 - 23

Historie
 

Život starých lidí v ghettu Terezín

str. 24 - 29

Sociální služby
 

Péče o duševní zdraví a reforma psychiatrické péče v Brně

str. 30 - 32

Neodkládej to!
 

Neodkládej to!

str. 33 - 35

Patron dětí
 

Pomůžeme rehabilitacemi Matýskovi s nehybnou pravou polovinou těla?

str. 36

Právní poradna
 

Můžete vykázat rodiče, kteří překáží u zákroku?

str. 38

Angličtina
 

Nurses Key Role in Pressure Ulcer Prevention

str. 40