COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2021

Kontaktní centrum – cizinci NCO NZO

Datum: 24. 8. 2021
Autor: RNDr. et PhDr. Jan Huták, MBAce

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO) bylo Ministerstvem zdravotnictví pověřeno zřídit pracoviště Kontaktní centrum – cizinci.

 

Hlavní činností Kontaktního centra je sumarizace a sdílení informací o imigrační problematice zdravotnických pracovníků – nelékařských i lékařských povolání z informačních zdrojů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí nejen pro uchazeče o práci ve zdravotnictví ze zemí třetího světa, ale i pro poskytovatele zdravotnických služeb v České republice.

Cílem Kontaktního centra a tohoto článku je podpořit zaměstnavatele v rozhodnutí jít vlastní cestou při řešení nedostatečné kapacity zdravotnického personálu v jejich zdravotnickém zařízení.

Poskytovatelům zdravotních služeb v ČR bychom rádi pomohli na cestě realizace prostřednictvím vlastního personálního oddělení, nezávisle na zprostředkujících subjektech. Z těchto důvodů proběhlo jednání na Ministerstvu zahraničních věcí, kde stěžejním bodem bylo naplňování cílů Programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, který přímo poskytovatelům zdravotnických služeb umožňuje, bez závislosti na dalších subjektech vstupujících do administrativního procesu, vyřídit rychle, přehledně, transparentně a s nižšími finančními náklady celý proces importu zdravotnického personálu po vlastní linii. Celý proces krok po kroku v součinnosti s kompetentními úřady v ČR i na zastupitelských úřadech ve třetích zemích, potřebné dokumenty, formuláře a jiné, je zpracován na webových stránkách www.mzv.cz.

Link: 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani/index$219343.html?text=vysoce+kvalifikovan%C3%BD+zam%C4%9Bstnanec

 

V případě Vašich nejasností a potřeby osvětlit úskalí v administrativním procesu importu zdravotnického personálu ze třetích zemí, doporučujeme zájemcům naše stránky: Kontaktní centrum – cizinci, https://www.nconzo.cz/cs/kontaktni-centrum. Zde jsou přehledně zpracovány postupy k efektivnějšímu vyřízení všech potřebných dokladů potřebných k výkonu zdravotnického povolání. Informace (pro uchazeče) jsou prezentovány jak v českém jazyce, tak i v cizojazyčných mutacích (anglický, ruský, ukrajinský a vietnamský jazyk). Informace pro poskytovatele zdravotnických služeb jsou v českém jazyce.

Informace týkající se administrativního proces importu uchazečů o práci ve zdravotnictví v ČR jsou rozděleny dle zaměření vnímání potřeb toho, kdo poptává práci nebo kdo poptává zaměstnance, a to ve dvou PDF souborech.

Soubor pro uchazeče o práci ve zdravotnictví v ČR ze třetích zemí je nazván „Informační materiál pro cizince ze třetích zemí, kteří mají zájem o zaměstnání v České republice v nelékařských zdravotnických povoláních“ a druhý soubor je směřován na poskytovatele zdravotnických služeb, kteří se rozhodli saturovat chybějící zdravotnický personál ve svém zdravotnickém zařízení právě uchazeči o práci ve zdravotnictví ze třetích zemí. Je nazván „Vše o zaměstnávání cizinců“.

 


RNDr. et PhDr. Jan Huták, MBAce
Kontaktní centrum – cizinci, NCO NZO Brno

 
  • tisk
  • předplatit si