Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2021

Sportem nejen ke zdraví aneb týmová práce na Fakultě zdravotnických studií

Datum: 24. 8. 2021
Autor: Michaela Zákoutská, Mgr. Kateřina Jiráková, MBA, PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

„Ahoj sportovče, tak co, jdeš do toho za Fakultu zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice s námi? Víš o další parťačce nebo parťákovi, co se k nám přidá a je z FZS? Tak sem s nimi. Přidej je k nám do skupiny, kde jsou všichni zaměstnanci a studenti FZS, kteří se chtějí zapojit do dubnového souboje fakult ve výzvě Rozběhejme univerzitu.“

Výše citovaným výrokem byla na facebookových stránkách fakulty zahájena dubnová celouniverzitní výzva ROZBĚHEJME UNIVERZITU – SOUBOJ FAKULT. Katedra tělesné výchovy a sportu Univerzity Pardubice zorganizovala univerzitní výzvu pro zaměstnance i studenty se vzkazem: „Pojďme do toho společně a udělejme něco pro své zdraví i dobrou náladu. Celý duben s námi běhejte a sbírejte body pro svoji fakultu. Nezáleží na tom, kolik uběhnete a za jak dlouho, ale že posílíte svoji imunitu, vyplavíte endorfiny a nadýcháte se čerstvého vzduchu. Vítěznou fakultu čeká pohár, nejlepší jednotlivce medaile a drobné ceny. Ale běháme hlavně pro radost!“ Ten spustil unikátní akci, na kterou budou všichni zapojení dlouho vzpomínat.

Na FZS jsme si potvrdili týmového ducha

Iniciátorkou běžecké skupiny byla PR referentka FZS a aktivní sportovkyně Michaela Zákoutská, která celou akci administrovala a především všechny motivovala a pobízela ke stále lepším výkonům. Michaela říká: „Na fakultě je mnoho sportovců a vůbec aktivních lidí. Řada z nich pravidelně běhá. Ale to, co jsme společně zažili dubnu, bylo něco úžasného. Už když se objevilo avízo na akci, došlo mi, že naše fakulta rozhodně nezůstane stranou. Před jejím začátkem mne oslovil Jan Pospíchal, vedoucí Katedry klinických oborů, mimo jiné aktivní účastník Spartan běhů, a řekl mi, že potřebujeme nějakého skupinového kouče. Někoho, kdo nás bude hecovat a provázet celou měsíční výzvou. Prý kdo jiný než já?“

Přesně v den startu výzvy 1. dubna 2021 byla vytvořena motivační skupina na Facebooku „ZIJEM S FZS a rozběhejme univerzitu“, která na konci měla 154 aktivních členů z řad akademických i  technickohospodářských pracovníků a především studentů. Od té chvíle přicházely do facebookové skupiny úžasné záznamy běžeckých výkonů od všech zúčastněných a samozřejmě nechyběly ani motivační příspěvky. Stala se z nás jedna rodina běžců, která se nejen rozrůstala, ale stávala se víc a víc semknutější. Do běhání se zapojili i lidé, kteří této pohybové aktivitě nikdy neholdovali. Bylo to vážně neuvěřitelné. Svými svižně ušlými kilometry přispěla i těhotná kolegyně, pro kterou jsme domluvili s organizátorem výjimku. Aby to nebylo jen o běhu, ale o příjemně a aktivně stráveném času, bylo motivací zapojit i své rodinné příslušníky. Ti sice nemohli přidávat své kilometry, ale k výkonu podpořili naše běžce. Začali tak běhat maminky a tatínci v doprovodu svých ratolestí na in­line bruslích, odrážedlech, na kolech, naše běžce doprovázeli jejich známí a partneři. Specialitou byly výběhy akademiků během polední pauzy. To vše s cílem zaznamenat co nejvíce kilometrů a co nejlépe obstát v souboji fakult.

Motivace byla vzájemná. Počasí v dubnu nebylo vždy příznivé, ale běhali jsme ve slunci, v dešti i bahně, v lese i na městských stezkách. Když lidé přidávali do skupiny své příspěvky s fotografiemi a k tomu vždy napsali krátký příběh, jak se jim běželo, co zažili, bylo to pro všechny zábavou a nechyběly další a další komentáře. V podstatě začal boj o nejvtipnější komentář. Bylo úžasné pozorovat vzájemnou souhru a propojení mezi zaměstnanci fakulty a našimi studenty. Ve skupině probíhaly i diskuze ohledně úrazů, první pomoci a  správné životosprávy sportovce.

Načasování výzvy bylo dokonalé. Vyučující i studenti zažívali dlouhodobě náročnou dobu z důvodu pandemie covid­19. Vysokoškolské studium a zejména studium nelékařských zdravotnických oborů v době pandemie bylo a je velmi náročné, bylo třeba skloubit tolik věcí dohromady – studium, praxi, pracovní povinnosti, dobrovolnictví, přípravu na zkoušky, zápočty či státní závěrečné zkoušky a psaní závěrečných prací. V tom všem jsou studenti i zaměstnanci společně. Proto pro ně výzva byla vzpružením a velkým osvěžením. Prostřednictvím této dobrovolné společné aktivity se oživil týmový duch FZS, tak jak ho známe z doby před pandemií, a vznikla úžasná komunita lidí, která celý měsíc žila jednou společnou věcí.

Nakonec jsme jako třetí nejmenší fakulta celkově ze sedmi fakult Univerzity Pardubice obsadili krásnou stříbrnou příčku a  naběhali jsme společnými silami 4 597 km. Pro představu je to vzdálenost z Pardubic do Kuwait city. V celkové hodnoticí listině figurovala jména našich zaměstnanců i studentů mezi nejlepšími běžci v počtu kilometrů i v počtu záznamů.

Všem zapojeným i těm, kteří běžce podporovali, patří velké poděkování za vynaložené úsilí, vytrvalost, odhodlání, nadšení, humor, nadsázku, kreativitu a především čas. To vše a ještě mnohem víc každý věnoval této měsíc trvající pohybové výzvě. Celý měsíc byl neuvěřitelný tím, že všechny hnal pocit týmového, nikoli jen osobního vítězství, byť mnozí právě ten pocit osobního vítězství nebo minimálně zdolání další mety pocítili na vlastní kůži.

 

Michaela Zákoutská, Mgr. Kateřina Jiráková, MBA, PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice


Krátce o fakultě

Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2007 jako šestá fakulta Univerzity Pardubice a do praxe připravuje nelékařské zdravotnické odborníky v bakalářských studijních programech – porodní asistence, všeobecné ošetřovatelství, radiologická asistence, zdravotně-sociální práce, zdravotnické záchranářství – a v navazujících magisterských programech – perioperační péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, ošetřovatelská péče v interních oborech. Fakulta zdravotnických studií nabízí ve svých studijních programech 50 % praktické výuky a 100% uplatnitelnost v praxi. Aktuálně má fakulta více než 2 300 absolventů a 900 studentů.

 
  • tisk
  • předplatit si