COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2021

Erasmus+ na VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Datum: 15. 10. 2021
Autor: Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové se v letech 2018–2021 spolupodílela na projektu Erasmus+.

Na projektu Erasmus+ (strategická partnerství škol) – Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation (PaCo) participovaly školy z Finska, Slovinska, Španělska, Estonska, Maďarska a za Českou republiku naše škola. Cílem projektu, který byl financován z grantu přiděleného Domem zahraniční spolupráce, bylo vyměňovat si vzájemně zkušenosti s výukou v multikulturním prostředí, vést žáky k sociální soudržnosti a aktivnímu občanství. V plánu projektu byly aktivity, které předpokládaly krátkodobé výměnné pobyty studentů v jednotlivých spolupracujících zemích. Studenti také během svých pobytů spolupracovali na tvorbě předem daných společných témat/výstupů.

Do realizace posledního období trvání projektu vpadla naprosto nečekaně situace spojená s pandemií covid-19. Ještě před propuknutím pandemie se uskutečnil výjezd studentů v doprovodu s pedagogy do Maďarska, Slovinska, Španělska a Finska. Studenti vytvářeli eseje na nejrůznější témata věnovaná například environmentální problematice, problematice migrantů, kulturním odlišnostem a podobně.

V době pandemie se některé aktivity uskutečnily online. Například španělští kolegové se svými žáky připravili a realizovali procvičování první pomoci pro ostatní participující školy. Akce proběhla v prostředí Google classroom a z naší školy se zapojili studenti 2. ročníku oboru laboratorní asistent.

V závěru projektu se uskutečnila cesta vyučujících do Estonska. Partnerská škola se nachází v univerzitním městě Tartu. Kromě samotného města jsme také poznali okolí a přírodní krásy této části země. Nejseverněji položená pobaltská země nás v mnohém velice překvapila. Kromě vlídného přijetí také snadně probíhající digitalizací státní správy.

Pracovním jazykem byla pro všechny samozřejmě angličtina. Její zdokonalení někteří ze studentů plánovali využít také v dalších projektech, které škola získala, například v projektu odborně zaměřené mobility z EEA Grants v Norsku, který ale bohužel musel být vzhledem k situaci zmrazen a jeho trvání bylo prodlouženo o 12 měsíců. Stejně tak byla škola úspěšná a získala akreditaci v programu Erasmus+ na období dalších let.

Pevně věříme, že se situace postupně zklidní a my budeme moci realizovat další aktivity, které představují významnou zkušenost pro vyjíždějící studenty i pedagogy.

 


Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D., vedoucí oboru DVS a DDS

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

 

 
  • tisk
  • předplatit si