COVID-19
Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 6 / 2021

Číslo 6 / 2021

Číslo 6 / 2021
Vychází 14. prosince 2021

 

Obsah čísla

Co se do čísla nevešlo
 

X. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí pod záštitou FN Brno

Editorial
 

Editorial

str. 1

Aktuálně / informace
 

Světový den STOP dekubitům na Ministerstvu zdravotnictví

str. 2

Urgentní medicína a intenzivní péče
 

Weaning – klíčové slovo i v následné intenzivní péči

str. 10 - 12

Patron dětí
 

Terezka by mohla chodit, bez drahých rehabilitací to však nedokáže

str. 37