Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 1 / 2022

Číslo 1 / 2022

Číslo 1 / 2022
Vychází 9. února 2022

 

Obsah čísla

Co se do čísla nevešlo
 

Nelehké dospívání Matěje – jak se pečuje o neslyšícího autistu?

Editorial
 

Editorial

str. 1

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Je čas přemýšlet jinak

str. 2 - 4

Sestřičky v akci
 

Slinivka – je opravdu 13. komnatou?

str. 5 - 6

Onkologie
 

Klinické studie v praxi – výzva pro zdravotnická zařízení a cesta k inovativní léčbě pro pacienty

str. 7 - 9

 

Co o výživě onkologický pacient neví, a my bychom měli

str. 10 - 12

Paliativní péče
 

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

str. 13 - 15

 

Dětská paliativní péče ve Fakultní nemocnici v Motole

str. 16 - 17

 

Práce sestry v domácím hospici

str. 18 - 19

 

Nadace rodiny Vlčkových chce k dětské paliativní péči přilákat další odborníky

str. 20 - 21

 

Cesta nevyléčitelně nemocného pacienta z nemocnice do domácí hospicové péče

str. 22 - 23

 

Když je potřeba více empatie a podpora než léčba…

str. 24 - 26

Odborný text
 

Domácí umělá plicní ventilace pohledem diplomové práce

str. 27 - 28

Praxe
 

Záťaž sestier na endoskopickom pracovisku

str. 29 - 34

 

Strádání seniorů

str. 35 - 36

Konference
 

V. konference dětské paliativní péče – Pro péči o nevyléčitelně nemocné děti se začínají rýsovat jednotná pravidla

str. 37

Sestřičky v akci
 

Uzdravovat zdravotníky

str. 38 - 39

Angličtina
 

Oncology Nurse at a Glance

str. 40

* Všechny články jsou přístupné v tištěné verzi časopisu. Open access je zpřístupněn po 2 měsících od data vydání.