COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2022

Dialog Jessenius o.p.s. se řadu let věnuje péči o onkologické pacienty

Datum: 15. 6. 2022
Autor: Bc. Michaela Tůmová

Sdělením onkologické diagnózy se pacientům promění život. Dialog Jessenius o.p.s. se snaží pomoci s orientací v problematice, s informacemi a podporou, i kdyby to někdy bylo jen vyslechnutí.

 

Onkologická léčba je v ­České republice na světové ­úrovni, a proto i péče o pacienta v léčbě musí být co ­nejlepší. Jen dobře proškolený personál může správně pečovat o ­nemocného. ­Dialog Jessenius o.p.s. (dále jen Dialog) se snaží přinést co nejvíce informací o úskalích onkologické péče a ­pomoci pečujícím laikům i zdravotníkům. Nežádoucí účinky onkologické léčby je třeba řešit včas, aby nedocházelo k odkládání léčby. Například právě mukozitida (zánět ústní sliznice), která je jedním z nejčastějších nežádoucích účinků, může zhoršit stav pa­cienta. Jedná se vlastně o nehojící se ránu a je potřeba důsledná a laskavá péče, aby u pacienta nedošlo ke zhoršení stavu.

Namístě je edukace, pro niž lze doporučit vzdělávací materiály Dialogu v tištěné i elektronické podobě. Pro pacienty je připraveno návodné desatero, rozsáhlejší brožura i skripta pro sestry. V elektronické podobě je naleznete na www.mukozitida.cz. Algoritmus péče o dutinu ústní je součástí připravovaných Ošetřovatelských ­postupů a doporučení v onkologii.

Extravazace cytostatik

Zapomínat by se nemělo ani na extravazaci cytostatik. Se Sekcí podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP připravil Dialog přesný postup řešení a je velkou radostí, že je na většině onkologických pracovišť. Pokud byste o něj měli ­zájem, napište, bude vám zaslán.


Nehojící se rány v onkologii

Maligní a onkologické rány vznikají v souvislosti s onemocněním a léčbou zhoubného nádoru. Ránu může způsobit primární nádor, který prorůstá do měkkých tkání, metastazující tumor nebo léčba samotná. Nežá­doucí účinky onkologické léčby na kůži bývají způsobeny především ozařováním (radioterapií), kožní nežádoucí reakce ale může mít i chemoterapie a také moderní onkologická léčba – cílená léčba nebo imuno­terapie. U onkologického pacienta pak může dojít během léčby i ke zhoršení defektu z předchozího období, například bércového vředu nebo diabetického defektu.
 

Bc. Michaela Tůmová, ředitelka Dialog Jessenius o.p.s.
 


Přílohy ke stažení:

Desatero doporučení pro péči o dutinu ústní a chrup onkologicky léčeného pacienta

Postižení dutiny ústní při onkologické léčbě

Průvodce postižením dutiny ústní při onkologické léčbě  prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Cytostatika a další onkologická léčiva

Extravazace (paravazace) cytostatik


O Dialogu Jessenius o.p.s.

Dialog Jessenius o.p.s. byl založen v roce 2009. Hlavní činností je zvyšování zdravotní gramotnosti, přinášení informací pacientům v léčbě, podpora pečujících a vzdělávání zdravotníků v onkologii. Největšími projekty jsou „Ruce na prsa“ zaměřené na včasnou diagnostiku onkologických onemocnění, řada „Průvodců onkologickými onemocněními“ a dále „Centrum informací pro onkologické pacienty“. Poslední založený projekt je „Zahojíme“ pro pacienty s nehojící se ránou.

Dialog Jessenius je aktivní člen Hlasu onkologických pacientů z.s. a je i členem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Více informací naleznete na ­webových stránkách, kde si můžete ­zdarma objednat všechny materiály: www.dialog-jessenius.cz, www.ciop.czwww.zahojime.cz, www.rucenaprsa.czwww.mukozitida.cz, www.pruvodceonemocnenim.cz, www.hlidej.se.

 
  • tisk
  • předplatit si