Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2022

Amelie, z. s.

Datum: 15. 8. 2022
Autor: Mgr. Šárka Slavíková

Amelie je pacientská organizace, která byla založena v roce 2006 Pavlou Tichou. Na základě osobní zkušenosti zakladatelky je jejím jasným cílem profesionálně pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým v oblastech souvisejících se životem s rakovinou. Psychosociální pomoc zahrnuje množství aktivit, které cíleně napomáhají zvládání nemoci a života s ní.

Organizace se věnuje všem dospělým onkologicky i hematoonkologicky nemocným, a to bez ohledu na pohlaví, typ onkologického onemocnění či jeho fázi. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou.

Myšlenku psychosociální ­pomoci realizuje zejména prostřednictvím Center Amelie (Praha, Liberec, Olomouc a Rakovník), kde jsou poskytovány služby poradenského, terapeutického, osvětového i aktivizačního charakteru. Již řadu let celorepublikově provozuje telefonickou a e-mailovou Linku Amelie, která je k dispozici každý všední den od 9 do15 hod na tel: 739 004 333 nebo poradna@amelie-zs.cz.

Díky pandemii rozšířila i řadu dalších služeb do on-line prostoru, a je tak možné klientům nabídnout nejen formu osobní (v Centrech Amelie) nebo telefonickou, ale i e-mailovou nebo on-line pomocí aplikací, jako je Google Meet, a to celorepublikově. Nabídku svých služeb šíří i na všechna onkologická pracoviště v podobě letáčků.


Co Amelie nabízí

Individuální konzultace

→ s psychologem nebo psychotera­peutem
→ odborné sociální poradenství
→ výživové poradenství
→ fyzioterapeutické poradenství
→ poradenství v oblasti intimity a sexuality


 

On-line skupiny

→ podpůrná skupina pro onkologicky nemocné a jejich blízké
→ vracím se do práce – pro pomoc s návratem do zaměstnání po nemoci
→ PROdýchej – skupina pro lidi s rakovinou plic nebo metastatickým onemocněním na plicích
→ relaxace proti stresu


Nejčastější skupinové aktivity v centrech Amelie

→ cvičení (jóga, pilates, kompenzační cvičení, plavání)
→ trénink paměti
→ procházky s holemi i bez nich
→ arteterapie


 

Amelie dále realizuje akreditovaný dobrovolnický program na onkologických odděleních, a to ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha, v Nemocnici Na Pleši, ve Fakultní nemocnici Olomouc a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Nově se připravuje spolupráce s onkologickou klinikou v Krajské nemocnici Liberec. Dobrovolníci dochází k lůžkům pacientů a ­tráví s nimi čas nebo pomáhají rozptýlit a občerstvit čekající v ambulancích onkologických pracovišť. Jejich hlavními činnostmi jsou rozhovory, čtení, předání informačního letáčku, rozdávání časopisů, křížovek a antistresových omalovánek, drobné společenské hry, tvořivé aktivity nebo podání nápoje.

Amelie vydává brožury, které distribuuje zdarma pacientům a do všech komplexních onkologických center (KOC), menších nemocnic, pacientským organizacím i praktickým lékařům.


Brožury

→ Psychosociální minimum pro onko­logicky nemocné
→ workbook Zvládání rakoviny
→ Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
→ Průvodce pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké
→ Zdravotně-sociální péče o onkologicky i jinak dlouhodobě nemocné pro praktické lékaře


 

Amelie je ve svém zaměření i v šíři a komplexnosti poskytovaných služeb jedinečná. Většina ostatních pacientských organizací nezaměstnává odborníky jako psychologa, sociálního pracovníka a další. Činnost Amelie reaguje na mnohaletou zkušenost z praxe, kdy u většiny pacientů probíhá onkologická léčba ambulantně a onkologická pracoviště včetně KOC a hematoonkologických center nemají tyto služby dostupné buď vůbec, nebo v potřebném rozsahu.

Důležitou činností organizace je osvěta o tabuizovaných tématech a realizace online přednášek na rozličná témata pro pacienty a jejich blízké, ale i širší veřejnost. Obsahem jsou zejména možnosti prevence, život s určitou diagnózou, eliminace dopadů léčby a zdravý životní styl. Myšlenka komplexní péče a psychosociální pomoci se pak odráží i ve všech dalších projektech Amelie, kterými jsou například:

→ Tulipánový měsíc (více na: www.tulipanovymesic.cz)
→ konference „I slova léčí“ (více na: www.islovaleci.cz)
→ výzkum potřeb pacientů a výzkum spánku
→ PROdýchej – projekt podpory pa­cientů s rakovinou a metastatickým onemocněním plic

Nedílnou součástí organizace je zastupování a hájení zájmů ­onkologicky a hematoonkologicky nemocných. ­Předsedkyně spolku se pro ­nadcházející období stala členem pacientské rady Ministerstva zdravotnictví, kde se bude věnovat zejména zdravotně-sociálnímu pomezí a dostupnosti komplexní péče o nemocné. Zároveň je Amelie členem Hlasu onkologických pacientů (více Florence 3/2022), kde se společně s dalšími organizacemi věnuje potřebným tématům z oblasti prevence a cesty pacienta systémem. 

 

Mgr. Šárka Slavíková,
Amelie, z. s.

 


Více informací o aktivitách a neziskové organizaci ­Amelie, z. s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz, Facebooku www.facebook.com/amelie.zs, Instagramu www.instagram.com/amelie_zs a ­Linkedinu www.linkedin.com/company/amelie-zs.

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si