Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2022

Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Datum: 15. 8. 2022
Autor: PhDr. Jana Nekudová

Je libo specializační, certifikované, inovační nebo odborné vzdělávání? Vyberte si z nabídky Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno.

 

Dle zákona č. 96/2004 Sb. v jeho aktuálním ­znění z roku 2017 je celoživotní vzdělávání, kterým se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a ­způsobilosti, pro zdravotnické pracovníky povinné a je jim nabízeno hned v několika formách. Jde o ­specializační vzdělávání, certifikované kurzy, ­inovační kurzy nebo odborné stáže v akreditovaných zařízeních, účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích, publikační, pedagogickou a vědecko-­
-výzkumnou činnost, e-learningový kurz nebo ­samostatné studium odborné literatury.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně nabízí zdravotnickým pracovníkům téměř všechny výše uvedené formy celoživotního vzdělávání, a to na vysoké profesionální úrovni v příjemném prostředí, s učebnami vybavenými PC s data­projektorem a možností přístupu k internetu, simulačním centrem s modely a simulátory potřebnými k výuce praktických dovedností a také s přístupem k odborné literatuře, včetně elektronických databází a možností podpory teoretické výuky pomocí e-learningu.

Dále je uvedena část nabídky pro druhou polovinu roku 2022. 

 

830–205/2022 CK

Úlevové techniky v péči o novorozence

5.–8. 9. 2022

Dozvíte se novinky a naučíte se ovládat techniky na simulačních modelech o tyto malé tvorečky.

 

840-14/2022 VA

Typy podřízených a kolegů, problematika jejich osobnosti a způsoby, jak s nimi jednat

7.–9. 9. 2022

Získáte informace o charakteristice jednotlivých typů problémových lidí a návod, jak s nimi pracovat a co by mohlo pomoci. Kurzem vás provede PhDr. Alena Sehnalová.

 

840-36/2022 CK

Preskripce a úhrady zdravotnických prostředků

19.–23. 9. 2022

Víte, jak předepisovat zdravot­nické prostředky? Návod vám poskytne tento certifikovaný kurz, jehož cílem je připravit absolventa na samostatné provádění specifických činností souvisejících s předepisováním zdravotnických prostředků na listinný nebo ­e-poukaz a podmínkami úhrad zdravotnických prostředků.

 

830–275/2022 VA

Význam hemodynamiky v péči o pacienta

30. 9. 2022

Vysvětlíme principy měření hemo­dynamiky a získáte základní povědomí o využití. Pod vedením zkušeného lektora vám objas­níme, co která zkratka znamená.

 

830–273/2022 VA

Využití ECMO

4. 10. 2022

Že je tam moc hadiček? Nevadí, zkušení lektoři vám rozšíří obzory ve využití ECMO.

 

830–276/2022 VA

Sdílení komunikačních dovedností v paliativní péči

6. 10. 2022

Akce je interaktivní – budete vtaženi do děje. Budete řešit kazuistiky, kde se budete moci vyjádřit, co se vám líbí, či nelíbí. Všichni naši lektoři jsou aktivní ve svých oborech a často v nich patří ke špičce.

 

840-16/2022 CK

Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby

7.–9. 10. 2022

Získáte znalosti v oblasti prevence rizik, zavedení funkčního systému sledování nežádoucích událostí s pravidelně prováděnou analýzou příčin těch méně rizikových a bezprostředně prováděnou analýzou rizikovějších událostí a schopnost využívat proaktivní i reaktivní nástroje pro řízení rizik při poskytování zdravotní péče. Kurzem vás provede a odborným garantem je Ing. ­Patrik Kapias, MBA.

 

830–213/2022 CK

Ošetřovatelská péče v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení v přednemocniční neodkladné péči

10.–14. 10. 2022 1. část

Nabízíme vám jedinečný kurz, ­který se mimo praktické dovednosti soustředí na týmovou spolu­práci a efektivní komunikaci. Nemalá část kurzu se uskuteční v podobě simulační výuky pod vedením zkušených zdravotnických záchranářů a operátorů operačního střediska. Připravíme všeobecné sestry na práci zdravotnického záchranáře.

 

840-19/2022 VA

Zvládání emocí a redukce stresu

11. 10. 2022

Chcete se naučit, jak mít své ­emoce lépe pod kontrolou a jak pracovat se stresem? Pokud ano, je tato vzdělávací akce určena pro vás. Naučíte se pracovat se stresem a emocemi, aby neměly negativní vliv na vás ani ­ostatní. Vzdělávací akcí vás provede Ing. Pavel Svobodník, MBA.

 

840-35/2022 Kon.

Právní odpovědnost zdravotnického pracovníka a poskytovatele zdravotních služeb

12. 10. 2022

Víte, za které trestné činy může nést odpovědnost nemocnice a za které zdravotník? Za jakých podmínek přizná soud odškod­nění pacientovi nebo osobám jemu blízkým? A jak se rizikům spojeným s odpovědností za poskytování péče vyhnout?

Problematikou právní odpovědnosti zdravotnického pracovníka a poskytovatele zdravotních služeb vás provedou a na praktické otázky odpoví MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, a JUDr. Alena Tobiášová, MBA, advokátka, lektorka a odborná asistentka 1. LF UK a LF MU.

 

840-6/2022 CK

Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů

14.–16. 10. 2022

Nacvičíte si poskytování produktivní a bezpečné asistence při změnách poloh, přesunech a lokomoci, s využitím dostupných pomůcek a s ohledem na prevenci následků přetěžování vlastního pohybového aparátu.

 

840-17/2022 CK

Koordinátor klinického hodnocení léčiv

3.–5. 11. 2022

Role koordinátora ve studijním týmu je pro správný průběh klinického hodnocení léčiv významná a v centrech, která se věnují klinickým hodnocením systematicky a ve větší míře, nezastupitelná. Absolvováním kurzu získáte komplexní vědomosti a dovednosti potřebné ke kvalitnímu výkonu práce koordinátora klinického hodnocení léčiv.

 

820-41/2022 CK

Specifická ošetřovatelská péče ve vyšetřování plicních funkcí

7.–10. 11. 2022

Pracujete na plicní ambulanci a chcete umět správně provádět funkční vyšetření plic u pacientů? V kurzu získáte od našich lektorů nejnovější teoretické informace a v praktické části od školitelů zase praktické ­dovednosti.

 

840-34/2022 CK

Základní kurz bazální stimulace

9.–11. 11. 2022

Osvojíte si základní informace o bazálně stimulující péči u specifických skupin lidí, stejně jako o somatické, vestibulární a vibrační stimulaci včetně možností jejich využití v praxi.

 

840-15/2022 CK

Interní auditor v zařízeních poskytujících zdravotní služby

11.–13. 11. 2022

S ohledem na významnost role, kterou interní audit sehrává, a „citlivost“ problematiky z hlediska jeho přijímání ­zaměstnanci ve zdravotnictví je základem úspěchu především kvalitní příprava interních auditorů. Kurz je pro ­interní auditory a pracovníky odpovědné za udržování a zlepšo­vání systému managementu kvality. Kurzem vás provede a odborným garantem je Ing. Patrik Kapias, MBA.

 

830–235/2022 CK

Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlastním sociálním prostředí

14.–16. 11. 2022

Zdá se vám nemožné, že pacient může být s dýchacím přístrojem doma? Přijďte se přesvědčit, že to jde. Naši lektoři jsou zkušení odborníci v oboru.

 

830–271/2022 VA

Eliminační metody v intenzivní péči

15. 11. 2022

Co můžeme eliminovat? Můžeme společně eliminovat váš stres a obavy z eliminačních metod. Roztočíme kolečka a najdeme společnou řeč.

 

830–274/2022 VA

Základy ošetřovatelské péče v domácím prostředí

16. 11. 2022

Nemusíte se bát ošetřovat v domácím prostředí. Může to být výhodou, řekneme si, jak efektivně využít váš potenciál.


 


 

Legenda:
CK – certifikovaný kurz,
Kon. – konference,
VA – vzdělávací akce


 

 

 
  • tisk
  • předplatit si