Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2022

Ohlédnutí za Brněnskými dny prevence

Datum: 15. 8. 2022
Autor: Bc. Petra Absolonová, MBA, Bc. Michaela Přikrylová

Během měsíce dubna 2022 proběhly na různých místech Brněnské dny prevence. Kampaň na podporu prevence ve zcela novém duchu podpořily i Bc. Petra Absolonová, MBA, a Bc. Michaela Přikrylová z Masarykova onkologické ústavu v Brně.

Preventivní medicína, co vlastně tento pojem znamená? V užším smyslu ­představuje zabránění vzniku nemoci, v širším smyslu předcházení vzniku, rozvoji, komplikacím, nepříznivým následkům nemoci a předčasnému ­úmrtí, a to celé zásahem na úrovni jedince a společnosti.

A právě jedinec má být ten, na koho budeme klást vzhledem k prevenci důraz. Za každým pacientem vidíme jeho osud a dopad, který mnohdy právě v onkologii není příliš veselý. Největším smyslem je investice do prevence.

Existuje několik nástrojů, které vedou k udržení zdraví. My jsme se zaměřily na ty obecné, jednoduché a dostupné. Jsou to nástroje, které lze uplatnit „za každého počasí“.

→ dýchání
→ meditace všímavosti
→ spánek
→ pohyb
→ samovyšetřování

Odbor zdraví Magistrátu města Brna pořádal první ročník akce „Brněnské dny prevence“. Z pozice členství v expertní skupině pro oblast prevence jsme měly možnost podílet se na realizovaném programu.

Nechtěly jsme se pohybovat v oblastech, které byly doposud řešeny, tedy STOP OBEZITA, NEKOUŘIT a podobně. Cílem nebylo nikoho strašit, ale citlivě laickou veřejnost pro podporu zdraví a jeho možnosti získat. Současná doba s sebou nese stresovou náročnost a my víme, že můžeme se svým tělem, myslí i duší pracovat tak, aby to nebolelo.

Seznámení se s „nástroji zdraví“ jsme realizovaly v prostředí, kde se návštěvníci cítili dobře, kam šli se zájmem a pozitivním očekáváním, které jim, věříme, bylo splněno.

Společným cílem expertní skupiny prevence je změnit naše programy.

Na realizaci programu se podíleli další odborníci, jmenovitě: Ing. Iva Hrnčiříková, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, PharmDr. Šaloun, Ph.D., RNDr. et PhDr. Jan Huták, MBAce, Ing. Radim Kudělka a další. 

 

Představujeme malou ukázku a děkujeme za spolupráci.
Těšíme se na další ročník.

Začněme si to spolu ve svobodě dobrého rozhodnutí užívat


Brněnské dny prevence

Prohlídka Gastroenterologického oddělení

Akce „Uvnitř je fajn“ ukázala prostředí endoskopie z jiného úhlu pohledu. K vidění byly například endoskopy (kde se ukládají a jak je o ně ­postaráno), akce nabídla od začátku cestu zažívacím traktem, cestu zábavnou a bezpečnou, na které se neztrácí.


Prohlídka Centra prevence

„Na začátku bylo slovo a to slovo bylo prevence.“ Co všechno se v Masarykově onkologickém ústavu pod tímto názvem skrývá, odtajnila prohlídka Centra prevence. Prevence nebolí, ale zachraňuje život.


Nácvik technik správného dýchání, meditace všímavosti, módní přehlídka

Do módního salónu pozvala přednáška o technikách správného dýchání. „Pojďte s námi společně kráčet cestou módy, pojďte zažít svobodu, kterou Vám dáme. Naučíme se správné techniky dýchání, protože správně dýchat znamená dobře žít,“ zněla pozvánka. Dech je život sám. Bez vody přežijeme čtyři dny, bez dechu čtyři minuty. Náš vztah k dechu odráží náš vztah k životu samotnému. Ženy zde mohly vzájemně sdílet zkušenosti, být obklopeny vkusným oblečením a paralelně se naučit techniky správného dýchání.


 

Přednáška o kvalitě a významu spánku na zdraví

„Přijďte si do postele pro klidný spánek,“ zvala další přednáška. Akce zahrnovala povídání, rady a tipy pro kvalitní spánek. Bylo možné si poslechnout, co spánek ovlivňuje, jak účinně působí na organizmus a že jej máme ve svých rukou.


 

Seminář o správném a zdravém pohybu

Seminář v tanečním studiu zval na sportovní zážitek, který sliboval „... že vyplaví hormony štěstí. Nejde o tom mluvit, protože se to musí zažít. A jak – na vlastní kůži.“ Pravidelný zdravý pohyb je skvělou a poměrně jednoduchou cestou k pocitu štěstí a spokojenosti.


Přednáška o rizicích nadužívání léků

Nadužívání léčiv souvisí s jejich snadnou dostupností. Životní styl moderní společnosti, enormní tlak na výkon, vliv reklamy a často přehnaná očekávání jsou konfrontována s naším povědomím o rizicích farmakoterapie. Je například chybou se domnívat, že volně prodejné léčivo je ­automaticky léčivo bezpečné. Rovněž lékaři často předepisovaná kombi­nace léčiv nemusí být vždy přínosná. Přednáška pouká­zala na nejčastější chyby a omyly, jichž se při užívání léčiv dopouštíme.

Cyklus přednášek projektu M&P&

Přednáška se zaměřila na prevenci a včasnou diagnostiku nejčastějších onkologických onemocnění, například karcinomu prsu, prostaty, tlustého střeva nebo pankreatu. Jeho tematickým obsahem byla primární prevence – preventivní chování, které přispívá k udržení zdraví, pozornost byla věnována samovyšetření a jeho nácviku.

 

Přejeme vám, ať svůj život prodýcháte, s vědomím, že „nástroje“ máte ve svých rukách.


Bc. Petra Absolonová, MBA, Bc. Michaela Přikrylová, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

 
  • tisk
  • předplatit si