Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2022

Nechodíte pravidelně na dentální hygienu? Několik důvodů, proč byste měli

Datum: 12. 10. 2022
Autor: Redakce Florence

Dentální hygiena přispívá k celkovému zdraví a pomáhá řešit řadu problémů v dutině ústní. Proč je tak důležité věnovat se řádnému čištění zubů a péči o chrup jsme se zeptali dentálních hygienistek Kateřiny Süssové, DiS. Veroniky Formánkové, DiS., ze stomatologického centra Šikl & Caha.

Jaký je význam dentální hygieny z Vašeho pohledu (pohledu dentálních hygienistek)?

Pravidelná návštěva dentální hygie­nistky je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat pro zdraví svých zubů a dásní. Dentální hygiena nespočívá pouze ve vykonávání činnosti preventivní, ale i léčebné a edukační. Úkolem dentální hygienistky je kromě motivace a edukace pacienta také odstranění nánosů. Tím dojde k redukci množství škodlivých bakterií v ústech a k následnému snížení rizika vzniku zánětu dásní, parodontitidy a zubního kazu. Právě pomocí dentální hygieny můžeme těmto ­problémům předcházet. Dentální hygie­nistka se snaží změnit pacien­tův přístup k jeho orálnímu zdraví.


V čem se dentální hygiena podceňuje a v čem se naopak přeceňuje?

Většina lidí vnímá dentální hygienu pouze jako službu k očištění zubů, ale neuvědomuje si, že pro udržení zdravého chrupu je nezbytně nutná především domácí péče. S tím souvisí nejen motivace pacienta k jeho orálnímu zdraví, ale také výběr vhodných pomůcek a zvolení správné techniky čištění. Pacienti si často neuvědomují, že zdraví dutiny ústní může ovlivnit jejich celkové zdraví.


Je pravdou, že pokud si zuby budu správně čistit s pomocí dentální hygieny, nepotřebuji již v podstatě zubaře?

Spolupráce zubního lékaře a dentální hygienistky je klíčová, avšak pomocí dentální hygieny lze výrazně snížit jakékoli riziko vzniku onemocnění dutiny ústní. Prevence u zubního lékaře je nezbytný proces k včasnému zachycení například počátečních kazů či úbytku kosti nebo jiných patologických nálezů, které bez rentgenových snímků nejsou zjistitelné. Důležité je zmínit i to, že k udržení zdravého chrupu nestačí pouze spolupráce mezi zubním lékařem a dentální hygienistkou, ale i snaha samotného pacienta. Aby byla spolupráce co nejefektivnější, musí pacient dodržovat doporučení, jak se denně o svůj chrup starat. S tím je spojena správná technika čištění zubů vhodnými pomůckami a pravidelné používání mezizubních kartáčků. Jsou tu však i sekundární faktory, které mohou ovlivnit vznik zubního kazu, jako je kvalita slin, postavení zubů, kvalita přijímané stravy či narušení imunitního systému.


Jaké jsou TOP metody a technologie v ošetřování chrupu?

V současné době existují prostředky, jako jsou lupové brýle či mikroskop, které dokáží práci dentální hygienistky zefektivnit, a zajistit tak kvalitnější ošetření. Tyto moderní přístroje umožní dentální hygienistce dokonale vidět a šetrně odstranit veškeré nánosy. Jsou to ti nejlepší pomocníci, jaké si dentální hygienistka může přát.
 

Jaké jsou nejčastější problémy chrupu řešené u dentální hygieny?

Nejčastějším problémem, kterým se dentální hygienistka zabývá, je zánět dásní, kterým trpí většina populace. Zánět dásní je způsoben aktivitou bakterií zubního plaku. Organizmus se proti bakteriím brání prostřednictvím zánětu, který se projevuje tím, že dásně snadno krvácí, jsou oteklé a zarudlé. Pokud tento stav pacient dlouhodobě neřeší, může se z něj vyvinout například parodontitida.

Pomocí správné ústní hygieny a vhodných pomůcek pro čištění zubů i mezizubních prostorů se zánětu můžeme snadno zbavit, a udržovat tak své zuby i dásně zdravé.

Většina pacientů se vydává do ordinace dentální hygienistky také kvůli problémům, jako je zubní kámen či pigmentace. Obojí také vzniká nedostatečnou ústní hygienou a v obou případech je dentální hygienistka schopna zasáhnout a odstranit tyto nežádoucí nánosy.


Jaký význam hrají nové zubní kartáčky a metody čištění?

Technika čištění zubů hraje významnou roli ve správné péči o chrup jak u dětí, tak dospělých. Avšak ani elektrický či manuální zubní kartáček zuby dokonale nevyčistí, pokud pacient neovládá správnou techniku čištění a nevěnuje čištění dostatek času. V každém případě je důležité pacien­tovi individuálně pomoci vybrat vhodný typ pomůcek a instruovat ho o správné technice čištění daným typem kartáčku. Bohužel zatím pomocí kartáčků, ať už elektrických, či manuálních, nedokážeme vyčistit místa nejčastějšího vzniku zubního kazu, jimiž jsou mezizubní prostory.


Jak přistupovat v dentální hygieně k dočasnému dětskému chrupu?

Návštěva dentální hygieny je velmi důležitá už v dětském věku, a to od chvíle, kdy je dítě schopno ­spolupráce. Významnou roli to hraje nejen kvůli adaptaci dítěte na prostředí ordinace, ale i kvůli edukaci rodičů ke správné péči o chrup jejich dětí, a tím předcházení onemocnění dutiny ústní. Pravidelné návštěvy na dentální hygieně mají nejen pozitivní vliv na zdraví mléčného chrupu, ale především na optimální vývoj stálých zubů. Děti si tak v raném věku osvojí správnou techniku čištění zubů a pravidelné používání mezizubních pomůcek, což se poté pozitivně projeví na trvalém chrupu.


Jak obecně zlepšit zdraví ústní dutiny?

Základem pro udržení zdraví dutiny ústní je samozřejmě nejen pravidelná návštěva zubního lékaře a dentální hygienistky, ale i aktivní zájem a vůle pacienta se o svůj chrup starat. To znamená především dbát pokynů dentální hygienistky jak v technice a pravidelnosti čištění dutiny ústní, tak v používání doporučených ­pomůcek. 

 
Kateřina Süssová, DiS.

Vzdělání k provádění dentální hygieny získala na Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze. Tuto činnost vykonává od roku 2017, v roce 2019 nastoupila do stomatologického centra Šikl a Caha. Jejím zaměřením je péče o zubní chrup jak dospělých, tak dětí, a to i u pacientů se zánětem dásní či pacientů parodontologických. K zajištění co nejlepších výsledků a nejvyšší kvality využívá při své práci mikroskop. Její práce je zároveň jejím koníčkem.
 
Veronika Formánková, DiS.

Vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou Brno, Merhautova, p. o., v oboru diplomovaná dentální hygienistka. Jako dentální hygienistka pracuje již 7. rokem a velmi ji to baví. Ráda pracuje s lidmi a vědomí, že jim pomáhá, ji naplňuje. Na soukromé zubní klinice provádí všechna ošetření za pomoci stomatologického mikroskopu, bez něhož si dnes svou práci již nedokáže představit. Kromě běžných problémů, jako je zánět dásně, je schopna vyřešit i vážnější onemocnění dutiny ústní, jako je například parodontitida.

 

 
  • tisk
  • předplatit si