Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2022

XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Datum: 12. 10. 2022
Autor: Mgr. D. Vaňková, Mgr. I. Dvořáčková, Ph.D., Bc. I. Roďanová

Ve dnech 8. – 9. září 2022 proběhly v prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr Hradec Králové XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Tradičně je pořádá Česká asociace sester – Region Hradec Králové za podpory Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové.

 

Hlavními tématy kongresu byly Péče o sebe sama – zaměřeno na sestry, Ošetřovatelská péče o pacienty s kožními defekty a Kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a také Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Pozvání na akci jako čestní hosté přijali Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZ ČR, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů, radní pro oblast zdravotnictví Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeněk Fink, náměstek primátora Pavel Marek, děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Aleš Herman, Ph.D., emeritní generální vikář Biskupství královéhradeckého mons. Mgr. Josef Socha, za VOZŠ a SZŠ Mgr. Markéta Vojtová. Čestné hosty a účastníky přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové Mgr. Dana Vaňková a předsedkyně České asociace sester – Region Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová.

Po oba dny zaznělo celkem 36 zajímavých přednášek, vystaven byl 1 poster s odbornou tématikou. První den kongresu zazněly velmi zajímavé příspěvky, které se věnovaly celkové péči o sestry. Účastníky kongresu zaujaly také přednášky, jak zvládat péči o náročné pacienty, a o pacienty v paliativní péči. Druhý den byla LF UK Hradec Králové představena dvouletá práce na projektu Ministerstva zdravotnictví ČR č. NU 20-09-00454 Postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování: Hodnocení a intervence na podporu důvěry v očkování. O své zkušenosti se také podělily přednášející sestry z oblasti léčby ran, kde byly prezentovány velice zajímavé podrobné kazuistiky.

Chtěly bychom za celý organizační výbor kongresu touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na velice kvalitním, odborně a na vysoké úrovni připraveném kongresu včetně jeho zajištění, všem přednášejícím za jejich pečlivě připravené a zpracované přednášky. Doufáme, že se i na příštích XXIX. královéhradeckých ošetřovatelských dnech opět sejdeme v hojném počtu.

Těšíme se na setkání s Vámi opět v září 2023.

 

Mgr. Dana Vaňková
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
zástupkyně NOP, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bc. Ivana Roďanová
předsedkyně ČAS- Region Hradec Králové

 

 
  • tisk
  • předplatit si