Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 6 / 2022

Číslo 6 / 2022

Číslo 6 / 2022
Vychází 14. prosince 2022

 

Obsah čísla

Editorial
 

Editorial

Co se do čísla nevešlo
 

Když se pere duše s tělem

 

Životní jubileum PhDr. Hildy Vorlíčkové, DBA (*18. 8. 1942)

 

Projekt PREVENCE II řeší nadlimitní dlouhodobou psychickou a fyzickou zátěž zdravotníků

 

Válečný chirurg prof. Jan Levit nepatří smrti ani zapomnění – připomínka transportů do Terezína v roce 1942

 

Kulatý stůl na téma prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice

Rozhovor
 

Care Comm s. r. o. – těžké chvíle nás nejvíce posouvají

str. 2 - 3

Léčebné lázně
 

Úloha lázeňské péče v prevenci duševního zdraví

str. 8 - 10

Chirurgie
 

Představme si práci koordinátora odběru orgánů, v jehož vysoce specifické pracovní pozici hraje důležitou roli každá minuta

str. 14 - 16

Praxe
 

Zkušenosti se simulačním tréninkem pro prevenci násilí v Nemocnici Jablonec nad Nisou

str. 38 - 41

Rozhovor
 

Lucie Vašková – sestra, která se rozhodla ujít pěšky stovky kilometrů po České republice

str. 42 - 44