Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2022

Kulatý stůl na téma prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice

Datum: 14. 12. 2022
Autor: Redakce Florence

Dne 16. listopadu 2022 se pod záštitou hlavní sestry České republiky uskutečnil výroční 10. kulatý stůl k systému prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice. Setkání odborné veřejnosti proběhlo ve slavnostních prostorech Emauzského opatství v Praze.


PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

Cílem setkání bylo informovat odbornou i laickou veřejnost o tom, jak probíhá implementace doporučení Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů (EPUAP) a realizace národní strategie v oblasti systému prevence, sledování výskytu dekubitů a jejich ošetřování v České republice, která byla formulována prvním jednáním v roce 2014. Zhodnotila dosažené výsledky i náměty a aktivity ke světovému dni „Stop dekubitům“. Cílem bylo zviditelnění problematiky prevence a terapie dekubitů.


Mgr. Nina Mullerová

Účastníci setkání byli seznámeni s dosaženými výsledky v managementu dekubitů a i v oblasti vzdělávání hlavní sestrou České republiky Mgr. Alicí Strnadovou, MBA a ředitelkou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů PhDr. Mgr. Michaelou Hofštetrovou Knotkovou.


PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, Marie Nahodilová

O významné podzimní události – mezinárodní konferencí EPUAP, která se konala v září Praze (a o které Florence informovala) – informovala prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Zahraničním hostem měla být PhDr. Beata Gress Halasz, Ph.D ze Slovenské republiky, ale ta nakonec svoji přednášku na téma problematiky dekubitů na Slovensku, přednesla on-line ze záznamu.


MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Další sdělení se dotkla preskripce zdravotnických prostředků v praxi, zkušeností s využíváním dat zadávaných do Národního informačního systému, vývoje pomůcek pro pronační polohu nebo změny v oblasti prevence a léčby dekubitů z pohledu osoby upoutané již 10 let na invalidní vozík v podání Marie Nahodilové.


Mgr. Nina Mullerová

V odpoledním programu představil zkušenosti s klinickým doporučeným postupem MUDr. Jan Stryja, Ph.D. a některé projektové aktivity svého týmu prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.


PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, Mgr. Nina Mullerová, prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

 

 
  • tisk
  • předplatit si