Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2022

Projekt PREVENCE II řeší nadlimitní dlouhodobou psychickou a fyzickou zátěž zdravotníků

Datum: 14. 12. 2022
Autor: Redakce Florence

Projekt PREVENCE II je realizován Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Řeší problematiku nadlimitní dlouhodobé psychické a fyzické zátěže zdravotníků, která má negativní vliv na jejich zdraví, a sekundárně tak negativně dopadá na kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče za běžných i mimořádných událostí.

 

V rámci odborného semináře, který proběhl v září 2022, byly představeny aktuální výstupy pilotního ověření zavádění psychosociální podpory a ergonomických opatření u šesti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v České republice.

Cílem projektu je zvýšit psychickou a fyzickou odolnost zdravotníků. Byly představeny konkrétní příklady dobré praxe při budování týmů psychosociální podpory, využití supervize jako funkčního a bezpečného nástroje pomáhajícího týmům i jednotlivcům, účinné nástroje prevence muskuloskeletálních onemocnění a problematika udržitelnosti ověřených nástrojů a procesů.

Seminář proběhl za účasti poslankyně Mgr. Jana Pastuchové, náměstka ministra zdravotnictví Bc. Josef Pavlovice a hlavní sestry Mgr. Alice Strnadové, garantů programu Prevence II.

Co je myšleno tím, když hovoříme o nadlimitní události nebo situaci? Nejčastěji se jedná o náhlé úmrtí, vážné poranění, perinatální ztráty, sdělení nepříznivé prognózy, sebevraždy, neúspěšné resuscitace pacienta, napadení zdravotníka při výkonu práce nebo profesní pochybení či selhání, hromadná neštěstí a mnoho dalšího. Kompletní výčet není možný, možností, kdy zdravotník potřebuje asistenci, může být mnoho.

Hlavní cíle projektu Prevence II představila MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, gestorka zapojení stakeholderů projektu. Představila nástroje psychosociální podpory u poskytovatelů zdravotnických služeb, činnost peerů a interventů při mimořádných událostech a první psychickou pomoc blízkým a pozůstalým.

Celou problematiku řeší na základě metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (Národní centrum), které má koordinační, metodickou, vzdělávací i organizační funkci ve dvou oblastech – v oblasti peer podpory a oblasti intervenční podpory. Vypovídající jsou statistické údaje, které uvedla ředitelka Národního centra PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková. V roce 2010 byl počet intervencí 30 a počet osob 70, v roce 2021 již šlo o 1 843 intervencí a 2 702 ošetřených osob. Národní centrum je jediné akreditované pracoviště pro výuku psychosociální podpory.

Samotný projekt přinesl nový pohled na další problémy, například nadměrnou fyzickou zátěž zdravotníků nebo ergonomii pracoviště a další oblasti, které mohou výrazně ovlivňovat pracovní prostředí zdravotnického pracovníka.

Samotný projekt byl zahájen v březnu 2020 a byl zasažen pandemií covidu-19. Původním cílem bylo snížit negativní dopady psychické a fyzické zátěže zdravotníků. Výhodou projektu je jeho vývoj a uzpůsobování situaci, kdy cíle jsou jasně dané, ale cesta k nim se vyvíjí. Od začátku na projektu spolupracují evaluátoři a šest kooperujících zapojených nemocnic. „Není možné snížit zátěž zdravotníků jako takovou, například nelze zrušit noční služby, zrušit epidemie nebo práci o víkendech, ale můžeme ovlivnit dopad na zdravotníky a zvýšit jejich odolnost, čímž lze zmírnit dopady zátěže na jejich zdraví,“ uvedla manažerka projektu Mgr. Jana Hubová.

Během trvání projektu se podařilo vyškolit a uvést do praxe celou řadu peerů a interventů ve všech zařízeních, která se zapojila. Nedílnou součástí se ukázala být i činnost supervizorů, kteří se starají o peery a interventy, nesmírně důležitá je také role intervizí, které napomáhají problémům předcházet. V minulých týdnech probíhal pilotní vzdělávací program pro budoucí intervizory.

V rámci projektu byl vytvořen také unikátní preventivní ergonomicko-rehabilitační program. Je zaměřen na fyzickou stránku – ergonomii pracoviště a vlastní fyzickou zátěž v rámci povolání jako takového. Hlavním evaluátorem projektu je doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař a specialista na neurorehabilitaci a myoskeletální medicínu a gestor klíčové aktivity ERGO (ergonomie pracoviště).

Ověřena byla funkčnost kurzů péče o sebe, které se setkaly s pozitivním ohlasem, a byla připravena řada workshopů „na míru“ konkrétním nemocnicím.

 

Více o projektu naleznete na https://www.nconzo.cz/cs/newsletter-prevence-ii.

 

Práce zdravotníků není sprint, ale maraton, kdy je potřeba, aby v celém tom dlouhém období bylo pečováno i o jejich duševní zdraví.

 

 
  • tisk
  • předplatit si