Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2023

Editorial

Datum: 9. 2. 2023
Autor: PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abych Vám za celou redakční radu i redakci časopisu FLORENCE popřála do nového roku především zdraví, protože, jak všichni víme, právě zdraví je to nejdůležitější, co všichni potřebujeme a bez čeho se neobejdeme. Zároveň bych nám všem pracovníkům ve zdravotnictví a ošetřovatelských službách přála, aby si naši klienti i kolegové nadále uvědomovali, jak důležité je naše místo v této společnosti a aby prestiž našeho povolání stále vzrůstala, stejně jako počet mladých kolegů a kolegyň, kteří se k naší profesi přidají.

Podle aktuální situace to vypadá, že se nejen náš pracovní život vrací do normálu a že nám doba postcovidová opět naplno umožní věnovat se rozvoji naší profese. Pevně věřím, že naše dlouhodobé téma zvyšování kompetencí konečně přejde v realitu, protože právě pandemie covidu-19 jasně ukázala, jak je toto téma aktuální a potřebné.

Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za zvládnutí minulých 2 let, nejen za dobu covidovou, ale i za přijetí ukrajinských kolegů a za pomoc, která směřovala přímo do válčícího regionu. Časopisu FLORENCE přeji především náročné čtenáře, kteří se budou zajímat o náš profesní svět, ale i obětavé redaktory, dobré finanční zázemí a také to, aby si tento časopis i nadále udržel vysokou odbornou úroveň, byl nedílnou součástí procesu prezentace poznatků a přispíval k dalšímu rozvoji našeho povolání.

 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
předsedkyně redakční rady

 
  • tisk
  • předplatit si