Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2023

Recenzia knihy „Být šťastná porodní asistentka“

Datum: 9. 2. 2023
Autor: Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.

Autorky: Eva Hendrych Lorenzová, Irena Raisnerová

Vydané: Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2020.

ISBN 978-80-261-0985-3.

 

 

Publikácia ponúka aktuálnu a originálnu tému, ktorá nebola doposiaľ venovaná náležitá pozornosť a ktorá je v dnešnej dobe zvlášť potrebná v súvislosti s rastúcou krízou pracovnej sily v zdravotníctve, s nedostatkom pôrodných asistentiek. V globálnom kontexte poskytovania starostlivosti, mnohé pôrodné asistentky trpia nedostatkom uznania, ocenenia, podpory, dôstojnosti a úcty k sebe samým.

Táto kniha obsahuje potenciál povzbudiť pôrodné asistentky k autonómií, k hrdosti na svoje povolanie, k odhodlanosti pracovať podľa svojho presvedčenia, k neustálemu rozvoju, k vzdelávaniu, k samostatnosti, k zodpovednosti za samých za seba, k zamysleniu sa nad hĺbkou a kvalitou svojho povolania, k hľadaniu spôsobov ako docieliť byť šťastnou pôrodnou asistentkou pri vykonávaní povolania, ktoré možno nazvať aj poslaním. Za neoddeliteľnú súčasť povolania pôrodných asistentiek považujú autorky emócie, ktoré sú veľmi dôležité a o ktoré je potrebné sa starať. Podľa autoriek nie je možné ženy podporovať, sprevádzať tak citlivým obdobím ako je tehotenstvo, pôrod a popôrodné obdobie, niekým, kto sa sám necíti dobre a nie je šťastný. A ženy si zaslúžia kvalitnú rešpektujúcu starostlivosť, ktorú dokážu poskytovať šťastné pôrodné asistentky.

V publikácií ide o komplexné uchopenie problematiky. Zahŕňa širšie súvislosti postavenia profesie pôrodnej asistentky a spôsobov poskytovania starostlivosti v spoločensko-historicko-filozofickom kontexte, v ktorom sa táto profesia vyvíjala, formovala a nadobúdala svoje špecifické črty, s akcentom na komunitnú starostlivosť až po súčasné výzvy, premeny a prognózy. Sú v nej obsiahnuté skúsenosti s podporou prirodzeného pôrodníctva v pôrodnici vo Vrchlabí a venuje sa taktiež vedeniu pôrodov do vody.

Publikácia je kvalitná aj vzhľadom na použitie množstva výskumných štúdií a historických prameňov. Je hodnotné, že je napísaná v českom a súčasne aj v anglickom jazyku.

Obsahuje aj dva pôvodné vedecké výskumy (v oblasti komunitnej starostlivosti o ženy po pôrode a v oblasti pôrodov do vody). Prináša pestrú mozaiku príkladov a postrehov z práce pôrodných asistentiek, ale taktiež námety k zamysleniu, k diskusii, k prehĺbeniu poznatkov ako aj praktické odporúčania ako byť šťastnou pôrodnou asistentkou.

Pôrodné asistentky môžu v tejto knihe nájsť návod ako možno robiť svoju profesiu s plným nasadením, otvoreným srdcom, pracovať slobodne podľa svojich kompetencií, s plnou profesionálnou zodpovednosťou ako aj odpovede ako sa starať o svoje osobné, profesijné hranice, o vlastné emócie a ako dosiahnuť spokojnosť vo svojom povolaní.

Publikácia významne prispieva k zlepšeniu postavenia pôrodných asistentiek, ich profesionálnej kvality života a je významným prínosom pre rozvoj celej profesie.

Knihu odporúčam prečítať všetkým pôrodným asistentkám ako aj študentkám pôrodnej asistencie, ktoré premýšľajú akou cestou vo svojej profesionálnej kariére po skončení štúdia budú kráčať.

 

 

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.
Odborná asistentka
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave
Ústav pôrodnej asistencie
Malá hora 5, 036 01 Martin
Slovenská republika

 

 
  • tisk
  • předplatit si