Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2023

Závislost a lidské zdraví

Datum: 9. 2. 2023
Autor: Redakce Florence

Navštívili jsme seminář pro zdravotnické pracovníky, jehož název jsme si vypůjčili i do titulku. Ve Františkových Lázních jej na podzim loňského roku pořádal Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.

Co člověk, to nějaký druh závislosti, jejíž etiologie může být biologická, psychická nebo sociální. Jak konstatoval MUDr. Karel Moravec z psychiatrické ambulance v Karlových Varech, k tomu, jak nahlížet na závislosti, jsou třeba tři pohledy. První je pohled „tady a teď“, tedy co a kde se u pacienta aktuálně odehrává. Druhý je pohled mikroskopický, který říká, z jakých částí a jejich vazeb se pozorovaný jev skládá. A konečně pohled makroskopický umožňující studovat vazby s jinými jevy.

Biologická etiologie závislostí tkví v nervovém systému a jeho synapsích, patofyziologie se může odvíjet již od embryonálního vývoje. Psychická etiologie souvisí s vývojovou psychologií, během níž se tvoří psychická náplň biologického substrátu. Sociální etiologie je odvislá od společenských vztahů jedince – rodinných, pracovních, pravidelných i těch náhodných.

Závislost pak bez ohledu na etiologii vychází z pocitu silné touhy nebo potřeby uspokojit potřebu, která se bez ohledu na následky stává životní prioritou, aniž si to jedinec racionálně uvědomuje. Závislosti nejsou jen látkové, ale i nelátkové, závislost tedy může vzniknout i na každém sociálním vztahu – na ženách, na mužích, na dětech, na práci, na sexu, na sportu, na uznání či pozornosti okolí…


Závislost na tabáku – když se vyčerpají všechny možnosti léčby

MUDr. Martin Vácha, který na semináři zastupoval vědeckou divizi společnosti Philip Morris ČR, připomněl data o epidemiologii závislosti na tabáku. Globálně kouří přes miliardu (1,3 mld.) obyvatel planety. Důsledkem je rozvoj kardiovaskulárních a nádorových onemocnění či nemocí respiračního a gastrointestinálního traktu. Na následky kouření každoročně ve světě umírá 6 milionů lidí, z toho v ČR 18 tisíc. Od roku 2012 u nás prevalence kouření mírně klesla přibližně o 7 %, nicméně tabákový kouř zůstává i nadále vedoucí příčinou vzniku onkologických onemocnění.

Jak zdůraznil MUDr. Vácha, optimální je nikdy nezačít kouřit, v tomto smyslu je nezastupitelné preventivní působení na děti a mladistvé. U dospělých kuřáků je jedinou možností, jak snížit riziko, odvykání kouření – závislost na nikotinu však bývá silná, a úspěšnost odvykání je proto nízká. I proto Světová zdravotnická organizace (WHO) predikuje, že v roce 2025 bude stále kouřit přes miliardu obyvatel planety.

I pro dospělé kuřáky, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou, nechtějí nebo nedokáží přestat kouřit, je třeba hledat způsoby, jak riziko spojené s jejich závislostí snížit. Přední britský onkolog Dr. Peter Harper to ve své nedávné přednášce v Praze přirovnal k programu výměny použitých injekčních jehel, který ve Velké Británii zavedla vláda Margarety Thatcherové. Užívání „tvrdých“ drog se tím samozřejmě nelegalizovalo, ale podařilo se významně snížit přenos závažných infekčních onemocnění typu HIV, AIDS či virových hepatitid typu B a C.

Koncept snižování rizika (harm reduction) u dospělých kuřáků spočívá v tom, že pokud nejsou schopni své závislosti zanechat, měli by mít možnost alternativních bezdýmných forem užívání tabáku, respektive nikotinu. Například aerosol z tabáku nahřívaného při teplotách pod bodem hoření obsahuje podle publikovaných studií v průměru o 95 % škodlivých látek méně v porovnání s cigaretovým kouřem. Zda se to projeví i ve zlepšení zdravotního stavu bývalých kuřáků, ukáží až dlouhodobé studie, které v současnosti probíhají. Nicméně MUDr. Vácha uvedl aktuální populační data ze dvou velkých japonských registrů. Japonsko bylo první zemí, kde byl nahřívaný tabák komerčně dostupný (od roku 2014) – a v roce 2017 začaly v zemi klesat až do té doby stále rostoucí počty hospitalizací pro zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci i pro ischemickou chorobu srdeční.

MUDr. Miroslava Petroušová, MBA, praktická lékařka z Dobřichovic, poté připomněla, že alternativní bezdýmné tabákové výrobky nejsou určeny k léčbě závislosti na tabáku v první linii. Praktický lékař by měl každému kuřákovi shrnout zdravotní rizika, která jeho závislost jemu i jeho okolí přináší. Ideální je nasměrovat pacienta do některé ze specializovaných ambulancí pro odvykání kouření. Žádná „zázračná pilulka“ proti kouření však bohužel neexistuje a poté, co má vareniklin celosvětový výpadek v distribuci, jsou možnosti farmakoterapie při léčbě závislosti na tabáku omezené na bupropion, který však mohou předepisovat jen lékaři s odborností psychiatra, neurologa a geriatra, nebo na volně prodejný cytisin (s opatrností u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními). K dispozici jsou i volně prodejné přípravky pro substituci nikotinu ve formě sprejů, žvýkaček či náplastí – i u nich je třeba opatrnost u pacientů s recentně prodělanou závažnou kardiovaskulární příhodou nebo u těch, kteří byli pro kardiovaskulární obtíže hospitalizováni v posledních 4 týdnech.

MUDr. Petroušová zdůraznila, že žádnou formu nikotinu nelze doporučovat nekuřákům, včetně dětí a mladistvých. Pokud jsou u pacientů, kteří nejsou schopni zcela zanechat kouření, vyčerpány všechny možnosti intervence a terapie, není z jejího pohledu chybou doporučit jim alternativní způsoby užívání tabáku se sníženou mírou rizika.


Závislost na cukru – několik tipů, které pomohou

Vybrali jsme pro vás i některé užitečné informace ze sdělení Mgr. Jitky Valentové, DiS. Závislost je mimo jiné definována jako „primární chronické onemocnění centra odměny, motivace, paměti a dalších souvisejících drah v mozku, jež se u jednotlivce projevuje vyhledáváním odměny anebo úlevy prostřednictvím užívání návykových látek nebo jiných forem chování.“ To znamená, že i závislost na sladkém je závislost jako každá jiná. Projevuje se neodolatelnou touhou po sladkém a nervozitou, agresivitou či třeba bolestmi hlavy, pokud se sladkého nedostává.

Lidé závislí na cukru mají tendenci se dlouho omlouvat, respektive vymlouvat na to, že mají náročnou práci a potřebují energii, že si přece zaslouží odměnu, že nepijí, nekouří, tak aspoň sladké si dají, protože co by jinak ze života měli, a tak dále. Jako u jiných závislostí platí, že pokud si sami neuvědomí problém a nenajdou vůli jej řešit, závislost sama od sebe nezmizí a jen se bude dále prohlubovat.

Naštěstí vzdát se rafinovaného bílého cukru nemusí v tomto případě – na rozdíl od závislostí vyžadujících trvalou abstinenci – znamenat vzdát se zcela sladké chuti jako takové. Při dobré vůli a trpělivém hledání lze najít přírodní alternativy, které jsou v mnoha případech i zdravé -prospěšné. Patří k nim bezesporu:

→ Včelí med, který díky obsahu acetylcholinu snižuje krevní tlak, a dextriny v něm obsažené zase pomáhají hojit sliznice. Med usnadňuje vykašlávání, léčí poruchy krevního oběhu, zažívacího ústrojí a jiné. Má však i velké množství kalorií.
→ Stévie (sušené lístky) je mnohonásobně sladší než cukr, působí protizánětlivě, snižuje únavu a zlepšuje trávení, snižuje krevní tlak a listy neobsahují kalorie.
→ Kokosový cukr (z květu) má nízký glykemický index, vysoký obsah vitaminů, minerálů a stopových prvků (například železa, vápníku, fosforu, vitaminu B) a podporuje mimo jiné imunitu. Také kokosový cukr však má mnoho kalorií.
→ Javorový sirup má nízký obsah sacharózy, obsahuje vitamin A, D a B, vápník, hořčík, zinek, draslík, železo a kyselinu listovou. V malém množství má příznivý vliv na hubnutí.
→ Rýžový sirup je zdrojem vitaminu B, draslíku, hořčíku, manganu a zinku, má nulový obsah fruktózy a obsahuje přibližně stejné množství kalorií jako bílý cukr.
→ Datle, sušené ovoce, křížaly jsou zdrojem draslíku, mědi, vápníku a železa, pozitivně působí na vlasy a nehty a snižují krevní tlak, nejsou však vhodné pro diabetiky. Vysoký obsah kyseliny pentotenové podporuje soustředění a dodává energii.
→ Yacon sirup získávaný ze stejnojmenné peruánské rostliny obsahuje řadu aminokyselin, vitaminů a minerálů, je vhodný i pro diabetiky. Potlačuje chuť k jídlu a má méně kalorií než med.
→ Kvalitní 100% hořká čokoláda je bohatá na antioxidanty, má protizánětlivé účinky a je zdrojem vlákniny. V malém množství snižuje riziko mrtvice a infarktu a obsahuje látky uvolňující endorfiny, jejichž prostřednictvím zlepšuje náladu.

 

 
  • tisk
  • předplatit si