Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 3 / 2024

Číslo 3 / 2024

Číslo 3 / 2024
Vychází 11. června 2024

 

Obsah čísla

Editorial
 

Editorial

str. 107

Aktuálně / informace
 

Cena Alice Garrigue Masarykové za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství

str. 108 - 109

* Klinická studie ScrePAN

str. 110 - 111

 

Nové specializační vzdělávání v oboru hojení ran

str. 112

Rozhovor
 

Migréna – když bolest hlavy řídí váš život

str. 113 - 115

* Pacientská organizace Migréna-help

str. 116 - 117

Odborný text

* Spánek a jeho základní poruchy

str. 118 - 121

 

Popáleniny – závažný úraz všetkých vekových skupín

str. 122 - 124

* Role Informační a edukační poradny podpůrné péče v rámci Komplexního onkologického centra v Plzni

str. 125 - 126

 

Nové poziční dokumenty pro hojení ran EWMA

str. 127

 

Emoce a mikrobiom nás všech – jiný pohled na léčbu ran

str. 129 - 132

* Opalovací přípravky – Kdy? Proč? Jak?

str. 133 - 134

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Vplyv fyzických a psychických faktorov pôsobiacich na sestry pracujúce na operačnej sále

str. 135 - 137

Odborný text

* Standardizovaný proces nutriční péče

str. 138 - 139

 

Zvyšující se popularita rostlinných alternativ za mléčné výrobky

str. 140 - 142

* Zlatý standart porodnické analgezie?

str. 143 - 145

Kazuistika

* Dopad Parkinsonovy nemoci na pacienta a jeho rodinu

str. 146 - 149

* Krvácení z jícnových varixů v přednemocniční péči

str. 150 - 151

Historie

* Lány versus Londýn

str. 152 - 153

Angličtina

* Mitigating melanoma

str. 154

Co se do čísla nevešlo
 

51. májové hepatologické dny 2024

str. 200

 

Oslava Dne sester ve Zlíně v netradičním duchu

str. 201

 

Oční onemocnění a jejich léčba za pomoci nejmodernějších metod současné medicíny

str. 202

 

Epilepsia medzi nami

str. 203

* Všechny články jsou přístupné v tištěné verzi časopisu. Open access je zpřístupněn po 2 měsících od data vydání.