COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Florence Akademie

Průzkum: Deset procent dialyzovaných pacientů nespolupracuje, čtvrtina trpí úzkostí

Datum: 6. 6. 2015

Čtvrtina pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří jsou odkázáni na trvalou léčbu v dialyzačních střediscích, má depresivní nálady, trpí úzkostí a pocity beznaděje. Necelých deset procent pacientů nespolupracuje, odmítá dodržovat dietní omezení a pitný režim, které jsou nezbytné pro jejich léčbu. To a mnoho dalšího ukázal dosud největší průzkum, který provedla společnost Fresenius Medical Care, jež u nás provozuje síť 22 dialyzačních středisek.

Průzkum proběhl loni v 73 dialyzačních střediscích a zapojily se do něj zhruba tři tisíce pacientů v chronickém dialyzačním programu, což je téměř polovina chronicky dialyzovaných pacientů v ČR. Průměrný věk respondentů byl 68,7 roku (nejstaršímu bylo 94 let a nejmladšímu 19). V souboru byli více zastoupeni muži (61,2 %, žen 38,8 %). Celkem 95 % pacientů bylo léčeno hemodialýzou, 5 % peritoneální dialýzou. Dotazník obsahoval 43 otázek, celý průzkum metodologicky zaštítila Masarykova univerzita v Brně, Institut biostatistiky a analýz.

Na otázky, jak pacient svou nemoc prožívá, jak je na ni adaptovaný, zda o ní má dostatek infomací a zda má k personálu důvěru, stejně jako jestli pacient trpí nějakými fyzickými či psychickými obtížemi, neměli dosud nefrologové komplexní pohled. Průzkum ukázal, že největšími a nejčastěji udávanými subjektivními stesky pacientů byly žízeň a nespavost. Ženy celkově udávají větší počet obtíží než muži. Nejčastěji upozorňují na bolesti pohybového aparátu (47 % popisuje bolesti zad, 42,8 % bolesti kloubů). Depresivní nálady, úzkost a pocity beznaděje uvedlo 24,5 % dotazovaných. Většinou šlo o ženy a pacienty ve věkové kategorii do 60 let. Téměř polovina pacientů uvedla, že jejich fyzická výkonnost se po zahájení dialyzačního programu zhoršila.

Všechny tyto potíže jsou nepochybně důvodem k zamyšlení a hledání řešení. Bolest je řešitelná, je však třeba vyloučit její nerozpoznanou příčinu. Žízeň souvisí s příjmem soli, těmto pacientům je proto potřeba věnovat individualizovanou edukační péči. Čtvrtina pacientů udává depresi. Na jednu stranu je pochopitelné, že u pacientů se zátěží chronického onemocnění se deprese vyskytne, na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že depresi je možné léčit. Jedním z kroků ke zlepšení celkové péče je tedy cílená snaha o rozpoznání deprese a rozvaha, jak k této komplikaci přistoupit. Velkou úlohu hraje právě ošetřovatelský personál, který s pacienty tráví ve středisku hodně času a měl by si všímat symptomů, které depresi provázejí.

Dietu nedodržuje deset procent pacientů

Trvalým problémem dialyzační nefrologie je vstup do dialyzačního programu tzv. „z ulice“. Před zahájením pravidelné dialyzační léčby bylo dle průzkumu v nefrologické ambulanci sledováno pouze 65,8 % pacientů. Pacienti s cukrovkou byli sledováni v 69,5 % a pacienti bez této diagnózy byli sledováni v 63 %. Z průzkumu vyplývá, že přibližně jedna třetina pacientů vstupuje do dialyzačního léčení bez předchozí nefrologické přípravy na dialyzační (a transplantační) léčení. Tento problém představuje výzvu k nové mezioborové spolupráci.

Dieta hraje v léčbě pacienta se selháním ledvin zásadní roli. Přesto průzkum ukázal, že téměř 10 % pacientů dietu nedodržuje. Necelá polovina (46,4 %) pacientů naopak nemá s dodržováním dietních opatření potíže. Dalších 42,7 % respondentů udává, že potíže s dodržováním diety má, přesto ji dodržuje. Dodržování pitného režimu (omezení příjmu tekutin) zcela zvládá 36,8 % dotazovaných. Přibližně polovina pacientů uvedla, že potíže s dodržováním pitného režimu mají, ale omezení dodržují, a 10 % pacientů pitný režim nedodržuje. V budoucnu bude tedy nutné zaměřit se na aspekt problémově spolupracujících pacientů a školit personál dialyzačních středisek v komunikaci s těmito nemocnými, aby se výsledky v této oblasti zlepšily.

Jak průzkum ukázal, celkem 90 % pacientů má o své nemoci a o tom, jak mohou výsledky své léčby ovlivnit, dostatek informací. Nejvíce informací získávají pacienti od lékaře nebo od zdravotní sestry. Je třeba připomenout, že nefrologové a další ošetřující personál na dialyzačních střediscích tráví s pacienty desítky hodin týdně ve snaze se o ně co nejlépe postarat a léčit jejich renální selhání.

Na problémové pacienty bude třeba se zaměřit

Pacienty dialyzačních středisek jsou zejména senioři. Ti nebudou (až na výjimky) transplantováni, takže dialyzační léčba je u nich trvalou volbou. Navíc jde o nemocné, kteří mají i mnoho dalších onemocnění. V dotazníkovém šetření se ukázalo, že tito pacienti jsou se svým životem poměrně spokojeni. To je příznivý výsledek jak pro samotné pacienty, tak pro ošetřující a lékařský tým. I přes velkou snahu personálu dialyzačních středisek a přes sebelepší péči je část pacientů nespokojených a nespolupracujících. Dotazníkové šetření ukázalo, že se jedná o necelých 10 % (pacienti nedodržující dietní omezení a pitný režim). Ve skutečnosti jich může být ještě víc, neboť lze předpokládat, že takoví pacienti se ani do dotazníkového šetření nezapojili. Pro ošetřující personál dialyzačních pracovišť je potřebné vědět, že tito pacienti existují a že je třeba hledat cestu, jak jim jejich léčení usnadnit. Na druhou stranu nemůžeme zaručit, že u nich nenastanou komplikace, které by při dodržování léčby nenastaly. Průzkum tedy ukázal, že i na aspekt problémově spolupracujících pacientů je třeba se v budoucnu zaměřit.

S výsledky průzkumu bude jeho majitel, společnost Fresenius Medical Care, společně s pacienty dál pracovat. Tím dojde k naplnění hlavního cíle projektu – řešit problémy dialyzovaných. V květnu se uskuteční kulatý stůl na téma Sociální podmínky dialyzovaných pacientů, ze kterého vám také přineseme reportáž.

Text byl vytvořen s využitím podkladů z Pacientského dotazníku Fresenius Medical Care 2014 a z článku v Aktualitách v nefrologii č. 1/2015 autorů MUDr. M. Ságová; prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, DrSc.; prof. MUDr. V. Tesař, DrSc., MBA, FERA; prof. MUDr. I. Rychlík, CSc., FASN, FERA.

K grafům:
Grafy jsou publikovány se svolením majitele databáze společnosti Fresenius Medical Care – ČR, s. r. o.
Zdroj: Pacientský průzkum Fresenius Medical Care, Fresenius Medical Care – DS, s. r. o., 2014

 
  • tisk
  • předplatit si