Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Až 60 tisíc pacientů trpí jaterní cirhózou a každý desátý člověk onemocněním ledvin

Datum: 27. 2. 2023
Až 60 tisíc pacientů trpí jaterní cirhózou a každý desátý člověk onemocněním ledvin

V Česku trpí jaterní cirhózou až 60 tisíc lidí [1], každý desátý pacient se potýká s onemocněním ledvin [2]. Nejen špatná životospráva přispívá k jejich onemocnění a postupné ztrátě funkčnosti těchto orgánů.

Zhoršení stavu jater a ledvin je mnohdy bezpříznakové, a je tak těžké je podchytit v počátku. Proto je velmi důležitá prevence – jednoduché laboratorní vyšetření z krve a moči může totiž zabránit vážným zdravotním komplikacím a trvalým následkům.

Játra a ledviny jsou hlavními orgány metabolismu a detoxikace v našem těle. Společně se podílejí například na odstranění přebytečných a škodlivých látek z organismu. Aby správně fungovaly, je nutné se o ně dobře starat.


Játra – druhý nejčastěji transplantovaný orgán

Játra jsou ústředním metabolickým orgánem a malou chemickou továrnou. Tvoří se zde žluč a močovina, mají hlavní podíl na detoxikaci organismu. Navíc zasahují do metabolismu cukrů, tuků i bílkovin. V České republice jsou druhým nejčastěji transplantovaným orgánem. Onemocnění probíhá téměř bez příznaků a projeví se většinou až v pozdní fázi, kdy dochází k vážným následkům (nejčastěji k cirhóze jater), a léčba je tak obtížná. Mezi varovné signály patří například nažloutlá kůže a oční bělmo, svědění kůže, ztráta chuti k jídlu či snadný vznik modřin.

„Pro komplexní vyšetření jater se užívá 5 druhů testů (bilirubin a dále enzymy ALT, AST, GGT, ALP). Metoda ALT je pro poškození jaterní tkáně nejspecifičtější. Indikuje virové či autoimunitní onemocnění, nejčastěji se jedná o hepatitidu, tedy zánětlivé postižení jater. Zbylé tři metody AST, GGT a ALP jsou méně specifické, ale mohou nám pomoci lépe odhadnout, o jaký typ jaterního postižení se jedná,“ říká MUDr. Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře SYNLAB. Analýza dat společnosti SYNLAB ukázala, že oproti roku 2019 se počet vyšetření jater metodou ALT v laboratoři SYNLAB za rok 2022 zvýšil o 24,3 %. Výsledky této metody z roku 2022 navíc prokázaly nárůst rizikových hodnot o 10 %, na rozdíl od roku 2019 [3].


Suchý únor játrům nestačí

Mezi nebezpečné faktory, které způsobují onemocnění jater, patří nezdravé stravovací návyky, užívání vysokoenergetické stravy a také nadměrné užívání léků. Nejčastější příčinou je především pravidelná a dlouhodobá konzumace velkého množství alkoholu, který je pro játra velmi zatěžující a často vede k jejich poškození. To může vyústit až do nevratného stavu – jaterní cirhózy, jíž v České republice trpí až 60 tisíc pacientů [4]. „Při jaterní cirhóze dochází k poruše tohoto orgánu, zanikají jaterní buňky a jsou nahrazovány vazivem. To má za následek postižení žlučovodů a významné postižení funkce jater. Když se nepodaří léčbu zahájit včas, a hlavně odstranit příčiny (nejčastěji tedy konzumaci alkoholu), dochází k nezastavitelnému postupování nemoci a po několika letech k jaternímu selhání, kdy je transplantace jater nevyhnutelná,“ varuje MUDr. Vít Nádvorník, z hepatologické a infekční ambulance SYNLAB, a dodává, že podmínkou podstoupení transplantace je prokazatelná abstinence alkoholu alespoň několik měsíců pod dohledem odborníka specializované poradny.

Ve společnosti, a dokonce i mezi řadou odborníků, panuje názor, že alkohol má pozitivní účinek v prevenci kardiovaskulárních chorob. Výsledky studií jsou však v tomto ohledu rozporuplné [5]. „Studie prokazují kontroverzní výsledky. Shodují se ale v závěru, že „bezpečná“ konzumace by neměla být vyšší než 20 g alkoholu za den. Jsou zde ale jisté rozdíly mezi ženami a muži, u nich bývá udávaná hladina vyšší. Dále také ve funkci potřebných enzymů k odbourávání alkoholu u různých jedinců. To znamená, že doporučená denní míra konzumace je cca ½ l piva na den nebo cca 2 dcl především červeného vína. Konkrétně se jedná například o jeden půllitr 12stupňového piva s obsahem alkoholu 5 % rovnající se 20 g, či 2 dcl vína obsahující 8–14 % alkoholu, to činí 16–22 g,“ doplňuje MUDr. Nádvorník.

Suchý únor, osvětová kampaň, která propaguje alespoň jednou v roce měsíční abstinenci, játrům sice na chvíli uleví, ale na prevenci je v tomto směru třeba myslet v průběhu celého roku. Nápomocné mohou být pravidelné krevní testy. Na e-shopu laboratoře SYNLAB či bez objednání v odběrových pracovištích SYNLAB je dostupný test „Vyšetření jater“. „Výsledky testu jsou pro pacienty orientační, podle nich by měli zhodnotit své dosavadní stravovací návyky a celkovou životosprávu. Strava by měla být pestrá, fyzická zátěž přiměřená výkonnosti každého člověka individuálně a při poškození jater je jednoznačně nutná absolutní abstinence alkoholu,“ doporučuje MUDr. Pinterová.


Ledviny – důležitý „filtr“ v těle

Hlavní funkcí ledvin je udržovat vnitřní prostředí organismu v rovnováze a zabránit nadměrné ztrátě vody. Dále také pomáhají vstřebávat zpět důležité látky, které z krve přefiltrovaly a jsou pro fungování organismu důležité. Ledviny se navíc zapojují do regulace krevního tlaku, chrání pevnost kostí a podporují tvorbu červených krvinek, které v těle slouží k přepravě kyslíku.

Rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění je v první řadě špatně léčená cukrovka. Vliv může mít i rodinná anamnéza. „K varovným příznakům onemocnění může patřit vysoký tlak, otoky dolních končetin, velká únava, hubnutí či změna barvy a charakteru močení. Problémy s ledvinami trápí nejčastěji pacienty s přidruženými chorobami – cukrovkou, hypertenzí, kardiovaskulárními chorobami či některými geneticky podmíněnými onemocněními,“ upozorňuje specialista nefrologie MUDr. Ladislav Krajči, CSc. z ambulance SYNLAB.


Ztrátě funkčnosti ledvin lze předejít

S chronickým onemocněním ledvin mnoho pacientů přichází postupně o jejich funkčnost, a to v rozmezí několika měsíců až let. Ročně se tímto problémem potýká 10 % Čechů [6]. „Preventivní vyšetření ledvin je jedno z nejvíce opomíjených vyšetření v České republice. Onemocnění ledvin většinou nemá žádné příznaky, a proto o něm mnoho pacientů zpočátku ani neví. Následná léčba tak často přichází až v konečných stadiích nemoci, kdy ledviny selhávají a je nutno přistoupit k jejich transplantaci. Proto je návštěva praktického lékaře a pravidelný laboratorní rozbor z krve a moči tak důležitý,“ zdůrazňuje MUDr. Krajči.

Základním orientačním vyšetřením funkce ledvin je stanovení koncentrace kreatininu v krvi. Důležité je ale i vyšetření moči, které je velmi jednoduché, pacienta nezatěžuje a může ukázat nejen postižení ledvin, ale i odhalit zatím nerozpoznanou cukrovku, která je u nás nejčastější příčinou selhávání ledvin. „Kreatinin je produkt metabolismu svalů, který je z organismu odstraňován výhradně ledvinami. Proto jeho zvýšená koncentrace může signalizovat sníženou funkci ledvin. Po příčinách tohoto stavu je pak třeba pátrat pomocí dalších specializovaných vyšetření,“ přibližuje MUDr. Pinterová. Z analýzy dat společnosti SYNLAB vyplynulo, že se v roce 2022 zvýšil počet vykonaných testů, které zjišťují hodnoty kreatininu v krvi v laboratořích SYNLAB v porovnání s rokem 2019 o téměř 34 %. Za hranicí optimálních hodnot bylo za loňský rok 9,5 % výsledků. Data dále ukazují, že u pacientů starších 40 let, narůstá každých deset let množství rizikových hodnot, a to zhruba dvojnásobně [7].

V rámci prevence zdravých ledvin je potřeba si hlídat tělesnou hmotnost, nekouřit, dodržovat dostatečný pitný režim a také pravidelně kontrolovat krevní tlak. Je rovněž vhodné nechat si ledviny pravidelně testovat. Jednou z možností je test „Vyšetření ledvin“ dostupný na e-shopu SYNLAB či bez objednání v odběrových pracovištích SYNLAB. „Biochemické vyšetření krve a moči zkontroluje aktuální stav ledvin a močových cest, a odhalí tak jejich případnou sníženou funkci či probíhající infekci. Dle výsledků lze poté upravit životosprávu a zahájit včasnou léčbu,“ vysvětluje MUDr. Pinterová.


Zdroje:

1. https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2020/04/07.pdf.
2. https://www.solen.cz/pdfs/med/2008/03/02.pdf.
3. Data zpracována z analýzy společnosti SYNLAB zaměřena na vyšetření jater a ledvin 2019-2022.
4. https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2020/04/07.pdf.
5. EHRMANN, Jiří a Petr HŮLEK. Hepatologie. Praha: Grada, 2010. str. 297. ISBN 978-80-247-3118-6.
6. https://www.solen.cz/pdfs/med/2008/03/02.pdf.
7. Data zpracována z analýzy společnosti SYNLAB zaměřena na vyšetření jater a ledvin 2019-2022.

 

TZ


O společnosti SYNLAB

Společnost synlab czech s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny SYNLAB Group, která působí v 36 zemích světa a zaměstnává téměř 20 tisíc lidí. V České republice SYNLAB poskytuje komplexní služby v oblasti laboratorní diagnostiky. Zajišťuje provoz 26 vlastních ambulancí, přes 70 odběrových pracovišť a 12 laboratoří v celé ČR, a také svoz biologického materiálu z nemocnic, od praktických i odborných lékařů a ambulancí. Poskytuje okamžité doručení výsledků vyšetření lékaři nebo pacientovi i potřebné odborné poradenství. Mimo jiné nabízí preventivní program Zdraví národa, který se snaží předat veřejnosti informace, jak se bránit proti závažným nemocím. Zdůrazňuje také důležitost kvalitních laboratorních vyšetření a následné diagnostiky, které hrají v preventivní péči a správné léčbě významnou roli. Více na zdravinaroda.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si