COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

„Čas nezastavíš ani v medicíně“

Datum: 6. 11. 2019
„Čas nezastavíš ani v medicíně“

5. ročník projektového dne na plzeňské zdrávce se konal 31. 1. 2019 a přinesl téma „Čas nezastavíš ani v medicíně“.

Všichni jsme si vědomi faktu, že mnohdy dost dlouho trvá, než se nová metoda léčby či vyvíjený lék dostanou do praxe. Ale medicína za poslední desetiletí udělala veliký pokrok nejen v oblastivýzkumu, aletaké v oblasti léčby,a tím i zvýšení kvality života pacientů. O tomto pokroku a o dalších tématech, která souvisejí s medicínou, byl další ročník projektového dne na plzeňské zdrávce.

Medicína současnosti přináší obrovské množství převratných objevů. Týkají se napříkladvýzkumu kmenových buněk, vývoje v oblasti plastické chirurgie nebo cílené léčby rakoviny. I našim žákům se podařilo zmapovat některé významné medicínské milníky a vystoupit na pódiu společenského sálu střední školy dopravní s vlastními projekty.

Celému projektovému dni, stejně jako každým rokem, předcházely pečlivé přípravy. Jedná se o reprezentaci školy nejen před významnými hosty z řad našich sociálních partnerů, ale i před osobnostmi působícímiv oblasti školství či politicky činnými osobnostmi Plzeňského kraje. Proto s přípravami projektového dne začínáme již začátkem nového školního roku, na přelomu září a října. Jsme si vědomi faktu, že projektové vyučování se stává mezi žáky a pedagogy stále oblíbenějšíma ceníme si společné snahy, díky nížprojektový den na plzeňské zdrávce nabývá stále vyšší úrovně. Proto jsme se rozhodli oslovit vytipované společnosti a požádat je o poskytnutí sponzorského daru v podobě občerstvení pro naše účinkující a hosty. Věřili jsme, že skvěle zpracovaný program přesvědčí a najde se společnost, která s námi naváže dlouhodobou spolupráci. I to se nakonec podařilo a veliké díky patří Hypermarketu Globus Plzeň-Chotíkov za poskytnutí dostatečného množství čerstvého a kvalitního občerstvení v podobě obložených baget, plněných croissantů, sladkých i ovocných koláčů a také za zajištění pitného režimu.

Místem konání projektového dne se stal oblíbený společenský sál střední průmyslové školy dopravní, který má dostatečnoukapacitu na to, aby pojal účinkující žáky idivákya zároveň zajistil důstojné místo pro naše hosty. K těm patřili napříkladMgr. Ivana Bartošová,náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA,vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Jaroslav Šobr,zastupitel a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.,člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví a ředitel FN Plzeň, Mgr. Bc. Světluše Habrová,zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň,a Mgr. Bc. Věra Berková,vrchní sestra Neurochirurgické kliniky FN Plzeň. Byli jsme potěšeni i návštěvou zástupců HM Globus, kteří se přišli podívat na akci, jejíž se stalisponzory.

                                            

Nelehkého úkolu hodnocení a udělování bodů našim vystupujícím žákům se ujala porota složená z Mgr. Petry Lincové, učitelky SZŠ Kladno, Bc. Ladislavy Švihlové,staniční sestry lůžkového oddělení II.interní kliniky FN Plzeň,a Terezy Nahodilové, žákyně 4. ročníku oboru zdravotnický asistent. I přes ne vždy stoprocentní shodu se naší porotě podařilo vybrat třinejzdařilejší projekty, které byly právem oceněny. První místo zaslouženě patří žákům 2. B oboru zdravotnický asistent Vandě Šroubkové a Kemalu Hami Vuralovi. Jejich práce o historii a novinkách v ošetřování nemocných po úrazech páteře a míchy byla srovnatelná s prací odborníků ve zdravotnictví. Poukázala na moderní možnosti v léčbě a zmínila význam kvalitní rehabilitace, která se podílí na vracení pacientů do běžného života. Druhé místo patří projektu zaměřenému na oblast stomatologie nesoucí vtipný název „Zubní červ přežil“. Téma stomatologie nebylo vybráno náhodou, neboť tvůrkyněmitohoto projektu bylyžákyněoboru asistent zubního technika Nikola Polcová a Natálie Kantorová. Na místě třetím se umístil Stanislav Čech z oboru zdravotnické lyceum. Prezentace s názvem „Není sáček jako sáček“ seznámila posluchače s náročným, ale plnohodnotným životem pacienta stomika a také s širokým výběrem stomických pomůcek, včetně kolostomických sáčků. Skutečné stomické pomůcky se staly součástí tohoto oceněného projektu.

K dalším zdařilým pracím patřily projekty z oblasti psychiatrie, operační medicíny, léčby neplodnosti, biologických zbraní či plastické chirurgie. Dozvěděli jsme se i o historii a výstavbě nových pavilonů ve FN Plzeň. Naši žáci zasluhují obrovský obdiv za kvalitní splnění nelehkého úkolu a často až nadprůměrné zpracování projektů. Vystoupit na pódiu před spolužáky a významnými osobnostmi Plzeňského kraje včetně vedení školy také není jednoduché. Přesto se všem podařilo skvěle reprezentovat svoji osobu a hlavně školu, kterou navštěvují. Školu, která je připravuje na budoucí povolání.

Po skončení prvního bloku žákovských prezentací sklidila veliký ohlas netradiční módní přehlídka. Jejím smyslem bylo prostřednictvím dobových zdravotnických oděvů poukázat na historický vývoj uniforem určených pro ošetřovatele. Představila se nám řádová sestra spolu s dalším modelem inspirovaným zakladatelkou první ošetřovatelské školy na světě Florence Nightingalovou. K vidění byly modely válečných sester či uniformy vytvořené podle oděvů lékařů Červeného kříže, kdy sestry nosily přes civilní oblečení bílý plášť s červeným křížem na rukávu. Další, všem velice známou uniformu nosilynejen sestry v nemocnicích, ale i studenti zdravotnických škol. Tato uniforma bývátéž k vidění v řaděčeských seriálů se zdravotnickou tematikou, které odvysílala napříkladČeská televize. Jedná se o pracovní oděv v podobě modrých šatů s bílou zástěrou a nepřehlédnutelným naškrobeným čepečkem. Žáci neopomněli ani model záchranáře a závěrem přehlídky ukázali svouvizi sestry budoucnosti. Do sálu přijela na kolečkových bruslích,pro rychlejší pohyb pooddělení, vybavená nepřehlédnutelnou inovací v podobě moderních technologií. Díky této nevšední přehlídce měli všichni diváci možnost zhlédnout, jakými změnami prošla uniforma sester, než získalanynější podobu.

Stejně jako všechny předchozíse i letošní,5. ročník projektového dne konal pod záštitou ředitelky školy PhDr. Ivany Křížové a její zástupkyně pro odbornou výuku PhDr. Radky Felzmannové. Poděkování patří i již sehranému týmu odborných učitelek, který dokáže perfektně zorganizovat tento náročný den. Nesmíme zapomenout ani na pěveckou stálici, kterou je žákyně 3. B oboru zdravotnický asistent Barbora Tokárová. Pokaždé si získápřízeň publika svým nádherným hlasem a pěveckým umem. Za své výkony býváoceněna bouřlivým potleskem. Díky nádherně zazpívanépísni„Jednoho dne se vrátíš“ od Věry Špinarové s ní tentokrát hosté zavzpomínali na bohužel již zesnulou známou českou zpěvačku.

Přestože další ročník projektového dne je již za námi a my jsme plni doznívajícího nadšení, začínáme přemýšlet o tématu novém. Věříme, že čas se v medicíně opravdu nezastaví a naši pacienti budou léčeni stále kvalitnějšími a modernějšími lékařskými postupy.

Za kolektiv odborných učitelek SZŠ a VOŠZ Plzeň Mgr. Alena Štroblová

 
  • tisk
  • předplatit si