COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Královéhradecké ošetřovatelské dny po pětadvacáté, tentokrát na téma ošetřování pacienta se stomií

Datum: 24. 11. 2019
Královéhradecké ošetřovatelské dny po pětadvacáté, tentokrát na téma ošetřování pacienta se stomií

Ve dnech 12.–13. září 2019 proběhly v prostorách výukového centra Lékařské fakulty UK Hradec Králové XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Tradičně je pořádá Česká asociace sester – region Hradec Králové ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a město Hradec Králové.

 

V rámci této akce udržujeme kontakt s Uniwersytet Medyczny,Wrocław,a již pátým rokem jsme mohli přivítat naše polské kolegyně. Hlavními tématy kongresu byly komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií, péče o pacienta s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Pozvání na akci jako čestní hosté přijali ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové a senátor Parlamentu ČR prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., proděkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., generální vikář Biskupství královéhradeckého mons. Mgr. Josef Socha, ředitelka VOZŠ a SZŠHradec Králové, PaedDr. Soňa Lamichová a radní města Hradce Králové Andrea Turková. Čestné hosty a účastníky přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové Mgr. Dana Vaňková a předsedkyně České asociace sester – region Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová.

Kongres po úvodních zdravicích hostů zahájila Mgr. Dana Vaňková ohlédnutím za uplynulými ročníky. Poděkovala nejen sestrám, které stály u zrodu této akce, jako například emeritní hlavní sestra FN HK Jaroslava Pečenková, ale také sestrám, které se podílejí na organizaci kongresu po dlouhá léta. Při této příležitosti a v souvislosti s oslavami 80. narozenin Jaroslavy Pečenkové jí byla předána Českou asociací sester – region Hradec Králové pamětní plaketa s pamětním listem jako poděkování za její celoživotní práci a stálou podporu sester a ošetřovatelství. V rámci zahájení kongresu přivítaly účastníky též studentky 4. ročníku oboru praktická sestra na VOZŠ a SZŠ Hradec Králové, a totanečním a pěveckým vystoupením. Na půdě LF UK HK se tak propojily tři generace sester, které se účastnily jubilejního ročníku kongresu – studentky, sestry z praxe a emeritní sestry.

XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny také podpořily celosvětový projekt ICN a WHO s názvem Nursing Now. Projekt je zaměřen k pozdvihnutí statusu a profilu ošetřovatelství, má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Na jeho podporu byla uspořádána v rámci kongresu výstava ručních prací sester. Účastníci měli možnost zhlédnout výrobky z keramiky, obrazy, hračky a oblečení pro děti, šperky, aj. Výstavu také podpořila Mgr. Alice Strnadová, MBA.

V průběhu obou dnů bylo prezentovánocelkem 45 zajímavých přednášek, vystaveno bylo pět posterů s odbornou tematikou. V první den kongresu zazněly příspěvky k problematice komplexní péče o pacienta se stomií. Sestry se podělily osvé zkušenosti v oblasti léčby ran, kdybyly prezentovány velice zajímavé podrobné kazuistiky. Druhý den kongresu zaznívala převážně sdělení z oblasti poskytování ošetřovatelské péče ve formě poutavě zpracovaných kazuistik z různých oborů. V rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků byl mimo jiné zástupci Lékařské fakulty UK Hradec Králové prezentován projekt Ministerstva zdravotnictví ČR „Péče zaměřená na zvláštnosti pacienta: individualizovaná péče“.

Na kongresu bylo zaregistrováno přes 230 posluchačů, vystavovalo tu 21 obchodních partnerů, mediálním partnerem akce byla společnostAmbit Media, a. s., časopis Florence pak byl ve volné distribuci pro návštěvníky.

Závěrembychom chtěly za celý organizační výbor kongresu touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na velice kvalitním, odborně a na vysoké úrovni připraveném kongresu a dálepřednášejícím za pečlivě připravené a zpracované příspěvky. Doufáme, že se i na příštích, jižXXVI. královéhradeckých ošetřovatelských dnech opět sejdeme v hojném počtu.


 

Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně NOP Fakultní nemocnice Hradec Králové
Bc. Ivana Roďanová,předsedkyně ČAS –Region Hradec Králové
 
  • tisk
  • předplatit si