COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Mluvíme o migréně

Datum: 26. 8. 2021
Mluvíme o migréně

Mluvíme o migréně

Migréna a bolesti hlavy dokáží velmi znepříjemnit život. Postihují až 12 % populace, přičemž ženy na ni trpí 3× častěji než muži. Proč se s nimi setkáváme čím dál častěji? MUDr. Ingrid Niedermayerová, neuroložka specializovaného centra v Brně, přibližuje své aktuální zkušenosti.

Proč se dnes více setkáváme s bolestmi hlavy? Jaká je současná situace?

V současné době nám přichází mnohem více pacientů s bolestmi hlavy. Buď již léčení pacienti, u kterých došlo ke zhoršení stávajícího stavu, nárůstu frekvence nebo intenzity bolesti, ale přicházejí i noví pacienti s bolestmi a bohužel také nově i pocovidoví pacienti se specifickými bolestmi hlavy. Protože část pacientů návštěvu lékaře dlouho odkládalo, s podzimem očekáváme pokračování nárůstu počtu pacientů.

Co je příčinou?

Období pandemie byl celospolečensky obrovský stres, který přinesl změnu denního režimu, zapříčinil u mnoha osob málo pohybu a změnu životosprávy, nadměrný čas strávený před obrazovkami. Turbulentní doba a nárůst stresu a přetížení jsou významným rizikovým faktorem. Nedílnou součástí byly také odklady lékařských vyšetření. Nárůst pacientů je následkem zanedbaných návštěv.

Čím je práce z domova riziková pro zhoršení migrény nebo začátek bolestí hlavy?

Home office se stal den ze dne denní realitou. Nevhodné pracovní prostředí a nevhodné sezení spolu s nárůstem počtu hodin u PC a narušením běžného režimu jsou stresové faktory, které mohou ovlivnit bolesti hlavy. Čas strávený u obrazovky se podle průzkumů zvýšil až o 60 %. Je to až 13 hodin na obrazovkách denně. Modré světlo specificky působí na centrální nervový systém. Působí aktivačně a především ve večerních hodinách tak může vést k narušení spánku. Porucha spánku je významným provokačním spouštěčem bolestí hlavy.

Migrenici jsou obecně citlivější na jakékoli světlo, ať již blikající nebo ostré. „Pokud nastupuje migréna, hledáte absolutní tmu,“ doplňuje pan Miroslav, pacient specializovaného centra.

Co by pacienti mohli udělat, aby na ně provokační faktory tolik nepůsobily?

Pro home office platí, že je potřeba mít dobře upravené pracovní prostředí – kvalitní kancelářskou židli, správně upravenou výšku židle i monitoru. Je nutné dělat přestávky. Po pracovní době je potřeba věnovat se pohybu. Lidé se přestali pohybovat a vzrůstá obezita, která je také významným faktorem pro vznik bolestí hlavy.

Je vhodné znovu nastartovat volnočasové aktivity. Neaktivita vede k rozvoji civilizačních chorob.

Jaké jsou nejčastější bolest hlavy?

Tenzní bolest hlavy je běžná bolest hlavy, má mírnou až středí bolest hlavy a obvykle léčba není problematická. Je potřeba udělat režimová opatření a stačí běžné analgetikum.

Migréna – kterou dnes trpí přibližně 1 milion Čechů, je intenzivní. Bolí často jen část hlavy, bolest je střední nebo velmi silná, vadí světlo a zvuk. U silnějších bolestí je potřeba lékařské vyšetření a nasadit speciální léčbu.

Přicházejí i pacienti po prodělání covidu-19. Mám i pacienty, kterým covidové onemocnění způsobilo migrénu. Těm často přetrvávají i další příznaky, jako je oslabení čichu. Čichový nerv prochází sliznicí dutiny nosní, která je inervovaná trojklanným nervem a souvisí tak s bolestmi hlavy.

Specializovaná centra nabízejí i biologickou léčbu. Jak funguje?

Migréna je kaskádovitá soustava dějů, jakmile se rozjede, je v podstatně nemožné ji zastavit. V této soustavě byl nalezen jeden receptor, na který je možné navázat protilátku, která dokáže migrénu zastavit. Biologická léčba je preventivní profylaktická léčba a je dlouhodobá.

Kam se mohou pacienti obrátit?

V současné době máme 31 center pro léčbu bolesti hlavy, rozloženo do všech krajů. Na www.omigrene.cz můžeme seznam najít a obrátit se na nejbližší centrum.

Pacienti mohou využít linku o migréně. Mohou napsat na speciální linku a do 48 hod. dostanou odpověď s radami i odkazy na přímou pomoc v regionu.

 

 


„Léčba bolestí hlavy není jen o léčbě léky. Velmi důležitá jsou režimová opatření,“ upozorňuje MUDr. Niedermayerová.

 

redakce Florence

Zdroj: tisková konference Havas PR Prague

 
  • tisk
  • předplatit si