COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Obezita a covid – Pomůže včasná intervence u XXXL pacientů?

Datum: 8. 7. 2021
Obezita a covid – Pomůže včasná intervence u XXXL pacientů?

Program obezitologického kongresu Obezita a covid s podtitulem Pomůže včasná intervence u XXXL pacientů?, který proběhl 15. června 2021 v hotelu Hilton Prague pod taktovkou Galén-Symposion, odpověděl na otázku, jaká je souvislost mezi obezitou a covid-19. Odborným garantem akce byl primář Centra bariatrické a metabolické chirurgie Nemocnice Turnov, KNL, a. s., MUDr. Martin Hrubý.

Observační studie ukazují, že obezita je jednou z nejčastějších komorbidit u hospitalizovaných pacientů s covid-19. Obézní jsou také vystaveni vyššímu riziku komplikací, nepříznivému průběhu nemoci covid-19 a vyššímu riziku hospitalizace. Komorbidity související s obezitou jako hypertenze nebo diabetes totiž průběh nemoci covid-19 zhoršují, upozornila ve své přednášce MUDr. Petra Šrámková, primářka OB kliniky, Praha. Potenciálními mechanizmy, proč je u obézních pacientů průběh natolik závažný, jsou zhoršení plicních funkcí, nízká saturace kyslíkem, obstrukční spánková apnoe, astma a další. Víme, že obézní pacienti mají trvale v těle zánět, který se podílí i na zhoršení zánětu v plicní tkáni. Vakcinace obézních pacientů nemusí být účinná právě proto, že již mají alterovanou imunitu, zejména cytokiny, což může být jeden z mechanizmů, který může pacientům potenciálně uškodit. Proto intenzivní léčba obezity, ať již farmakoterapeuticky, nebo bariatricky, vede ke zlepšení těchto parametrů, a tedy i lepší odpovědi na vakcinaci.

 

Obezita je po věku druhým nejrizikovějším faktorem onemocnění covid-19. „Alarmující jsou čísla z České republiky, kdy na základě šetření vyplývá, že normální hmotnost má pouze 24 % mužů, ostatní mají buď nadváhu, nebo obezitu, z toho obezitou vyšších stupnů trpí cca 11 % mužů. Ženy mají normální hmotnost nebo podváhu ve 44 %, obezita II. a III. stupně dosahuje 9 %. Myslím si, že je to velmi alarmující,“ dodává MUDr. Šrámková.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc., chirurg Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, upozornil, že v populaci doba pandemie přinesla cca +2 kg/2–3 měsíce.

 

Pár kilogramů lze shodit úpravou žitovního stylu, pokud mají pacienti zhubnout více v řádu obezity I. stupně je potřeba také farmakoterapie. Pokud je potřeba zhubnout 20–30 % výchozí hmotnosti, pomůže bariatrická chirurgie.

Jak by měla kontrola hmotnosti vypadat? Měla by obsahovat účinnou psychologickou podporu, farmakoterapii a případně chirurgickou léčbu nebo i vše dohromady. Úhelným kamenem je změna životního stylu a pohybová aktivita spolu s prevencí ostatních komorbidit.

Epidemie covid-19 měla výrazný vliv na léčbu lidí s obezitou. Byly omezeny programy na hubnutí „na živo“, omezena chirurgie, pacienti zpohodlněli, během pobytu doma nebo na home-office se nehýbali, omezení nákupů nebo strach z nich vedl k vyšší spotřebě například konzervovaných potravin a potravin s vyšším obsahem soli a nedostatku čerstvého ovoce a zeleniny. Sebeizolace může mít také psychologickou daň a psychická podpora může být méně dostupná.

„Z vlastní zkušenosti víme, že od roku 2021 se do ambulancí hlásí 3× více pacientů než dříve a přicházejí těžší pacienti, z čehož v konečném důsledku máme radost,“ říká MUDr. Šrámková. Pacienti trpí vícero problémy a různými stesky, fyzickými i psychickými, takže kontroly probíhají delší dobu a jsou nejen o léčbě obezity. Pacienti ovšem mají větší vůli zahájit léčbu. Často přicházejí na doporučení lékařů jiných odborností, než bylo zvykem, především plicních lékařů. Využili jsme i možnosti telemedicíny, ale fyzické kontroly mají své nezastupitelné místo a nelze je plně nahradit.

Co doporučuje Světová obezitologická společnost (World Obesity Society): Zaprvé léčbu obezity, zadruhé očkování, ochranu obličeje a sociální distanc a zatřetí změnu životního stylu! Poprvé tak neuvádí jako hlavní cíl zhubnutí ale životní styl.

MUDr. Martin Hrubý shrnul výrazný vliv covid-19 na fungování chirurgických/bariatrických pracovišť a tedy bariatrickou léčbu obezity. Během pandemie byla postupně ve všech evropských zemích ukončena elektivní chirurgie, včetně bariatrie. Obnovení plánované chirurgie bylo postupně od června 2020 do opětovného zákazu operací v únoru 2021. Bariatrické operace byly rušeny jako první. Stav de facto znamenal ukončení bariatrických operací v České republice v jarních měsících 2020 a 2021. I po obnovení plánované operativy v současné době přednost dostávají jiné typy výkonů. V roce 2020 došlo cca k 30% snížení bariatrických operací, v některých nemocnicích trvá pozastavení bariatrických programů a tento stav může trvat ještě několik měsíců.

 

Pro více informací

- www.mojelecbaobezity.cz, kde jsou informace garantovány Českou obezitologickou společností
www.xxxl-covid.cz, kde je záznam z obezitologického kongresu

 

Redakce Florence

 

 
  • tisk
  • předplatit si