V roce 2018 se v České republice narodilo zhruba 114 000 dětí, tedy podobné množství jako v předchozích letech. „České porodnictví v mnoha ohledech vyčnívá v porovnání se zbytkem Evropy. Zejména v dobré organizaci péče. Nejrizikovější novorozenci jsou u nás úspěšně centralizováni v porodnicích vyššího typu. To znamená, že se dostávají včas na pracoviště, které je pro tyto komplikované případy personálně i technicky vybaveno a lékaři zde mají s nimi nejvíce zkušeností,“ uvedl na nedávné bilanční tiskové konferenci k výsledkům perinatologické péče ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle uveřejněných dat, které poskytlo všech 90 porodnických zařízení v ČR, se v roce 2018 narodilo více než 90 % novorozenců, kteří vážili méně než 1,5 kg, v tzv. specializovaných centrech. Těch je v současnosti u nás celkem dvanáct, viz tabulka Ministerstvo schválilo udělení statutu vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii 12 poskytovatelům zdravotní péče. Jak uvedl MUDr. Petr Velebil, CSc., vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě, Česká republika má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě. Ta v loňském roce opět poklesla, a to na 4,4 ‰.

Pozitivní je také fakt, že klesá podíl dětí narozených s nízkou porodní hmotností (pod 2500 gramů), který v roce 2018 činil 7,2 % ze všech novorozenců. Ve většině těchto případů šlo o důsledek předčasného porodu. „Pokles předčasných porodů souvisí také s klesajícím počtem vícečetných těhotenství, u kterých je toto riziko vysoké,“ konstatoval MUDr. Velebil.

Česká republika ještě před několika lety, v roce 2010, vévodila evropským tabulkám v podílu

vícečetných porodů v zemi. Porodníci jich tehdy zaznamenali více než 2 %. Od té doby však počet porodů dvojčat a jiných vícerčat setrvale klesá, až na loňských 1,3 %, tedy necelých 1500 porodů.

Vícečetná těhotenství se vyskytovala v hojné míře zejména v důsledku stále častějšího početí dětí pomocí asistované reprodukce. Ve snaze zvýšit její úspěšnost lékaři totiž ženám obvykle zaváděli do dělohy dvě embrya najednou. K posunu došlo vlivem změny zákona, který umožňuje hradit ženám až čtyři cykly umělého oplodnění, pokud si nechají implantovat jen jedno embryo. V opačném případě jsou hrazené tři cykly.

V současnosti rodí zhruba každá čtvrtá žena císařským řezem, viz následující graf.