COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Projekt Magnet 213 má zkrátit čekací dobu na vyšetření magnetickou rezonancí

Datum: 9. 3. 2020
Projekt Magnet 213 má zkrátit čekací dobu na vyšetření magnetickou rezonancí

Jen málokterý pacient dnes ví, že s požadavkem na zajištění vyšetření se může obrátit přímo na zdravotní pojišťovnu.

Zdravotní pojišťovna RBP (213) po dohodě se čtyřmi zdravotnickými zařízeními nacházejícími se v Moravskoslezském kraji spustila pilotní fázi unikátního projektu Magnet 213. Jeho cílem je zjednodušit komunikaci mezi pacientem a diagnostickým pracovištěm, lépe využít časové i finanční zdroje, a především zkrátit čekací doby na vyšetření magnetickou rezonancí (MR). Projekt se má postupně rozšiřovat do celé České republiky.

„Magnet 213 přinese klientům RBP jistotu, že se na magnetickou rezonanci dostanou do 4 týdnů od chvíle, kdy se na nás s požadavkem na toto vyšetření obrátí,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša. 

Vedle zkrácení čekací doby a zvýšení úrovně zákaznické péče vůči pojištěncům projekt efektivněji využívá přístrojovou kapacitu zdravotnických zařízení a v neposlední řadě zjednodušuje i administrativu jednotlivých lékařů. 

A. Klimša upozornil, že dosud neexistují relevantní data o čekacích dobách, ze kterých by bylo možné vycházet, a že pouze málo pacientů ví o možnosti obrátit se s požadavkem na zajištění vyšetření přímo na pojišťovnu. 

V problematické situaci jsou nicméně i pojišťovny, jak uvedl ministra zdravotnictví Adam Vojtěch. Zároveň ocenil aktivitu RBP. „Z kontroly plnění povinnosti zdravotních pojišťoven zajišťovat svým pojištencům místně a časově dostupnou zdravotní péči, kterou jsme provedli v minulém roce, vyplynulo, že pojišťovny se sice snaží své povinnosti dostát, nicméně nemají pro to vhodné nástroje. Doporučili jsme jim sledování objednacích lhůt či kapacit lékařů. Pilotní projekt zdravotní pojišťovny RBP jde právě tímto směrem. Díky tomu bude vyšetření na magnetické rezonanci pro pacienty v regionu mnohem dostupnější. Velmi oceňuji, že pojišťovna se snaží zkracovat čekací doby. Je také třeba občanům, kteří nemohou najít lékaře nebo se dostat na konkrétní vyšetření, neustále vysvětlovat, aby se obraceli na svou zdravotní pojišťovnu, která má povinnost jim lékařskou péči zajistit,“ zdůraznil.

Partnery Magnetu 213 jsou FN Ostrava, Karvinská hornická nemocnice, SAGENA a.s. ve Frýdku-Místku a Lékařský servis a.s. v Havířově. Jejich pracoviště MR budou s RBP sdílet aktuální údaje o svých časových kapacitách, proto postačí, když klient zdravotní pojišťovny zavolá na asistenční linku 800 213 213. Operátor zjistí dostupné termíny v konkrétních zařízeních a pacienty na ně přímo objedná. V případě potřeby jsou partnerské ústavy připraveny svoje kapacity navýšit. A. Klimša zdůraznil, že projekt žádným způsobem neovlivní nebo neupřednostní pořadí provádění objednaných vyšetření. Do případného zvýšení kapacity pracovišť MR je RBP připravena investovat v rámci bonifikace další jednotky milionů korun. 

Po několika měsících budou časové a ekonomické údaje z projektu průběžně vyhodnoceny a dále sledovány. 

Za rok 2019 bylo na vyšetření MR indikováno přibližně 11,5 tisíc pojištěnců RBP. Úhrady za provedené výkony přesáhly 70 milionů korun. Průměrný náklad na jednoho pojištěnce tak loni dosáhl 6200 korun.

 
  • tisk
  • předplatit si