Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Skupina GeneraLife představila na konferenci ESHRE výzkum nových hranic v oblasti IVF

Datum: 16. 7. 2022
Skupina GeneraLife představila na konferenci ESHRE výzkum nových hranic v oblasti IVF

Během kongresu skupina představila řadu studií ve formě 15 abstraktů (12 posterů a 3 ústní prezentace) věnovaných novým hranicím v oblasti IVF: využití umělé inteligence při hodnocení embryí, významu doplnění každé cesty k lékařsky asistované reprodukci správným výživovým režimem, různým protokolům IVF.

GeneraLife, přední síť reprodukčních klinik, s více než sedmdesáti odborníky z oblastí medicíny, embryologie a genetiky, třemi klinikami v Praze, Znojmě a Karlových Varech a jedna ze tří největších skupin v Evropě zaměřených na reprodukční medicínu, sehrála klíčovou roli na kongresu Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE), který se konal v Miláně od 3. do 6. července.

"Plodnost je v naší společnosti čím dále důležitějším tématem: je nezbytné vyvinout léčbu, metody a terapie, které ženám zaručí uspokojivý úspěch. FertiCare (součást společnosti GeneraLife) je v tomto odvětví průkopníkem. Neustále se snažíme přispívat k pokroku v této oblasti a snažíme se dosáhnout nových úrovní výkonnosti díky rostoucímu informačnímu dědictví, které nám umožňuje provádět stále přesnější volby a hodnocení. Studie, které jsme představili na kongresu v Eshre, jsou významným důkazem našeho odhodlání." Zdůraznil Petr Uher, odborník na reprodukční medicínu a ředitel společnosti FertiCare.


UMĚLÁ INTELIGENCE PRO STUDIUM EMBRYÍ IN VITRO

První studie, která byla na kongresu představena, se zaměřuje na využití umělé inteligence k analýze embryí vytvořených in vitro a optimalizaci výsledků postupů. Práce se konkrétně zaměřuje na analýzu časosběrných inkubátorových videí embryí kultivovaných do sedmého dne ve stadiu blastocysty v kombinaci se softwarem umělé inteligence. I ta nejpomaleji se vyvíjející embrya, která dosáhnou stádia blastocysty sedmý den kultivace in vitro, si v případě zmrazení zachovávají dobré šance na vznik termínového těhotenství. Tento objev má důležitou hodnotu zejména v regulačních souvislostech, jako je italská (kde zákon ukládá povinnost využít všechna vyvíjející se embrya), a u pacientek v pokročilém věku matky, které potřebují optimalizovat své šance na otěhotnění. Má však význam i v zemích jako je Španělsko nebo Spojené státy, kde je přijata přísnější selekce embryí, protože dává hodnotu těm, která by za normálních okolností byla vyřazena. V tomto kontextu umělá inteligence pomohla standardizovat a objektivizovat analýzu a zbavit ji hodnocení závislého na operátorovi.


BMI VLIV NA CYKLY IVF

Předchozí studie provedené skupinou odhalily zvýšené riziko potratu u žen s nadváhou, a to i v případě přenosu euploidní blastocysty. Tato nová studie, která byla prezentována na kongresu ESHRE, potvrzuje, že i při darování vajíček je důležité navrhnout pokyny a protokoly pro nutriční podporu před stimulací i transferem, protože vysoký BMI negativně ovlivňuje jak oocyty, tak endometrium.


ENDOMETRIÓZA NEOVLIVŇUJE EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ ANI PORODNOST

Retrospektivní analýza 716 cyklů IVF potvrdila, že nemoc nemá na tyto důležité ukazatele vliv.


PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÉ TESTOVÁNÍ

Byly analyzovány nové metody, které zvyšují množství a kvalitu informací o embryích, jež lze tímto vyšetřením získat.


"DUÁLNÍ STIMULACE", STRATEGIE PRO PÁRY NESOUCÍ GENETICKÉ ONEMOCNĚNÍ

Použití metody "DuoStim" bylo navrženo 90 párům přenašečů monogenních onemocnění v období 5 let: 61 z nich souhlasilo (70 %). Na konci léčby mělo 40 % těchto párů alespoň 1 dítě, které nebylo postiženo danou chorobou, a stále mělo k dispozici zbytková kryokonzervovaná embrya pro druhé dítě. Tři z těchto párů již měly 2 děti. U pacientů, kteří dali přednost konvenčnímu stimulačnímu protokolu, bylo těhotenství dosaženo v 21 % případů (3krát méně), žádný neměl přebytečná embrya a žádný nedosáhl 2 těhotenství. Duální stimulace tedy může být velmi užitečná i u pacientů s genetickým onemocněním.


15 ABSTRAKTŮ GENERALIFE PREZENTOVANÝCH NA ESHRE 2022

1) Objasnění kolapsu blastocysty a jeho důsledků: komplexní analýza 1943 embryí od 643 párů na bázi umělé inteligence (Cimadomo et al.)
2) Odhalení hodnoty blastocyst 7. dne pomocí umělé inteligence na časosběrných videích (Innocenti et al.)
3) Asociace mezi iDAScore v1.0, hodnocením starších embryologů a euploidií u 546 blastocyst získaných během 189 cyklů PGT-A (Casciani et al.).
4) Různé gonadotropiny přijaté pro řízenou ovariální stimulaci neovlivňují kompetenci oocytů v metafázi II. Shodná studie případů a kontrol na 351 pacientkách a 2258 oocytech (Scarafia et at.).
5) Zvýšený BMI u dárkyň nebo příjemkyň oocytů je spojen s vyšším rizikem potratu po přenosu blastocysty: multicentrická analýza 1544 procedur. (Fabozzi et al.)
6) Hodnocení předpokládaného vlivu kultivačních strategií, manipulace s oocyty/embryi a operátorů: retrospektivní analýza 3705 kultivačních cyklů blastocyst a 2604 transferů jedné blastocysty (Maggiulli et al.)
7) Kultivace embryí v podmínkách vysoké vlhkosti v časovém systému nezlepšuje průběžnou míru těhotenství: retrospektivní studie propensity score modelu 299 cyklů ICSI. (Lagalla et al.)
8) Může preimplantační genetické testování monogenních stavů představovat indikaci pro DuoStim? Multicentrická série případů (Trabucco et al.)
9) Doladění klíčových ukazatelů výkonnosti IVF laboratoří podle vídeňského konsenzu v závislosti na věku žen (Zacà et al.)
10) Endometrióza neohrožuje časný embryonální vývoj stejně jako porod živého dítěte: retrospektivní analýza 716 standardních cyklů in vitro fertilizace (Borini et al.)
11) První morfokinetická mapa abnormálního oplodnění u člověka (Takahashi et al.)
12) Zobrazení a rekonstrukce myšího vaječníku pomocí 3D mikropočítačové tomografie před a po léčbě gonadotropiny (Fiorentino et at.)
13) Nová možnost rozmrazování pomalu zmrazené lidské ovariální tkáně u pacientek s rakovinou: účinnost a bezpečnost kombinace různých kryokonzervačních souprav (Canosa et at.)
14) Zlepšení klinické validity preimplantačního genetického testování na aneuploidii (PGT-A) pomocí pracovního postupu sekvenování nové generace pro současnou detekci aneuploidie, ploidie a běžných patogenních mikrodelecí (Caroselli et at.).
15) Darování čerstvých oocytů, použití dárcovských spermií a počet použitelných blastocyst jsou spojeny s vyšším počtem klinických těhotenství: výsledky z 1655 cyklů (Gallardo Molina a kol.).

 


O GENERALIFE

GeneraLife je evropská skupina 38 klinik specializovaných na reprodukční medicínu, která působí v 5 zemích (Itálie, Španělsko, Česká republika, Švédsko, Portugalsko). Ročně provede 25 000 zákroků díky práci 650 zaměstnanců, z nichž 85 % tvoří ženy. GeneraLife podporuje výzkum a vývoj v tomto odvětví, a to pomocí přísných vědeckých metod. Několik členů skupiny zastává významné funkce v národních a mezinárodních vědeckých společnostech, jako je Italská společnost pro embryologii, výzkum a reprodukci (SIERR) nebo Italská a Španělská společnost pro plodnost a sterilitu (SEF e SIFES) či Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE). Působí také jako redaktoři v různých časopisech z oblasti reprodukční medicíny (Human Reproduction Update, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology).

 
  • tisk
  • předplatit si