Zpět na přehled aktualit

Florence plus

XIV. ústecký den ošetřovatelství

Datum: 4. 3. 2019
XIV. ústecký den ošetřovatelství

„Letem světem internou“ byl název již XIV. ročníku tradičního Ústeckého dne ošetřovatelství, který pořádala VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem ve spolupráci s ČAS, pedagogickou sekcí, ve Vzdělávacím institutu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 15. ledna 2019.

 

Zahajovací přednášky se ujala studentka 3. ročníku VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, oboru Diplomovaná dentál-ní hygienistka, Lenka Škáchová.Popsala mimo jiné vliv škodlivýchbakterií na vznik systémovýchonemocnění (například endokar-ditida), jakož i vliv systémovýchonemocnění na stav dutiny ústní (např. diabetes mellitus).

„Infuzní terapie pro 21. století“byla prezentovaná Mgr. Jaroslavem Pekarou, Ph.D., z VŠZ v Praze. Výsledky průzkumů zaměřených na použití infuzních roztoků ZZS v ČR byly komparovány v souladu s doporučeními k tekutinové resuscitaci (Doporučenípro Život ohrožující krvácení, Guidelines NICE, European Guidelines for Management of Bleeding).

MUDr. Vojtěch Smolka z Radiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zajímavě a názorně uvedl před- nášku „Intervenční radiologie“,v níž se zaměřil na nevaskulární intervenční výkony v diagnostice (např. CT navigované biopsie tumorů, perkutánní transhepatální cholangiograe) i v terapii (např.kořenové obstřiky při VAS, radiofrekvenční ablace tumorů). Z vaskulárních metod v diagnostice onemocnění vybraných klinických oborů dominuje digitální subtrakční angiograe, z terapeutických výkonů je nejčastější perkutánní transluminární angioplastika cév, rekanalizace uzávěrů cév, nebo naopak embolizace při léčbě cévních malformací a krvácení. Dopolední blok konference ukončila přednáška MUDr. Daniela Čenščáka z Neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, „CMP – management“. V rámci přednemocniční neodkladné péče zdůraznil pozitivnítriážčasový faktor vzniku potíží a rychlý transport do nejbližšíhoiktového centra či KCC.

Další blok různorodých předšek reflektoval zajímavostiz oblasti komunikace, laborator-ní diagnostiky, fyzikální terapie. Poslední blok přednášek zahájil MUDr. Jiří Laštůvka, primářinterního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, s prezentací „Protisrážlivá léčba v roce 2019“. Charakterizovalnejnovější přípravky antiagregační a zejména antikoagulační léčby, zdůraznil jejich indikační kritéria, laboratorní monitoring,trvání účinku, antidota při eventuální urgentní operaci.

Přednáška se zajímavým názvem „Když to mezi pacientem a záchranářem jiskří“ v podání Bc. Lukáše Vaise, DiS, ze ZZS ÚK popisovala kazuistiku výskytu neadekvátních výbojů S-ICD způsobených chybnou analýzou artefaktů vzniklých kompresemi hrudníku při resuscitaci pacienta s náhlou zástavou oběhu po transplantaci srdce v anamnéze. V průběhu resuscitace byly artefakty způsobené kompresemi hrudníku vyhodnoceny S-ICD jako debrilovatelná porucha srdečního rytmu, přičemž na monitoru ZZS byla zjevná asystolie. Při laické resuscitaci byl dokoncevýbojem S-ICD zasažen resusci-tující, který byl poté několik minutznačně otřesený.

Na závěr konference zazněla zajímavá přednáška v podání primáře dětského oddělení Masarykovy nemocnice MUDr. Jaroslava Škvora, CSc., s názvem „Léčbu inzulinem u děřídí mrak“. Prezentoval špičkové technologie současnosti přiřízení léčby inzulinem „z mraku“. Data glykemie ze senzoru na těledítěte jsou předávána do mobilního telefonu a mobilními sítěmi do „mraku“, kde jsou zpracována.Tyto informace je možno předávat do mobilních telefonů (note-booků, tabletů) jednak rodičůmdítěte, jednak ošetřujícímu týmua také do inzulinové pumpy dítěte. Tím je okruh uzavřen a dleaktuální glykemie podává inzulinová pumpa inzulin do těla.

Hodnocení konference účastníky bylo pro nás moc milé. Dostalo se nám mnoho kladných ohlasů na přednášející, atmosféru a organizaci akce. Většina z nás si v hlavě uchová nezapomenutelné poznatky napříč obo-ry interny, které se svým spektrem prolínají do klinické praxe ošetřovatelství, vzdělávání v ošetřovatelství i do běžnéhoživota.

 

 
  • tisk
  • předplatit si