Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Změnila se za posledních 100 let kondice našich dětí?

Datum: 9. 3. 2023
Změnila se za posledních 100 let kondice našich dětí?

Odborníci z katedry tělesné výchovy a sportu Technické univerzity v Liberci zopakují unikátní měření tělesné zdatnosti českých a slovenských dětí z roku 1923.

 

Přesně před sto lety zorganizovali otec a syn Roubalovi unikátní šetření tělesné vyspělosti v československých školách. Do výzkumu zahrnuli náctileté ze skoro 100 středních škol po celém tehdejším Československu. Unikátní šetření během letošního března a dubna zopakují odborníci z katedry tělesné výchovy a sportu Technické univerzity v Liberci.

Nejprve se na 80 českých a 17 slovenských školách podle metodiky Emanuela Roubala, uznávaného tělocvikáře a sokola, a jeho syna MUDr. Jana Roubala, děti vážily a měřily. Následně děti z vybraných tříd prošly testy pohybových schopností.

Přesně po 100 letech toto šetření zopakují výzkumníci z naší katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (KTV).

„Z realizovaných výzkumů a šetření například víme, že současné děti jsou významně vyšší, v průměru tak o deset centimetrů. Domníváme se také, že zaznamenáme například pokles ve vytrvalosti a ani svalová síla horní části trupu nebude obecně taková, jako byla u dětí před sto lety. Pro přesnější stanovení předpokládaných výsledků ale nemáme komplexní soubor dat napříč celou republikou i Slovenskem, jaký chceme soustředit letos na jaře rekonstrukcí testů Emanuela a Jana Roubalových. To šetření je co do rozsahu unikátní i v mezinárodním měřítku,“ říká Aleš Suchomel, vedoucí KTV, který je současně garantem odborné studie.

Měřené tělesné parametry a popis pohybových testů jsou precizně zdokumentované v dobových publikacích zaměřených na tělesnou kulturu. Stejně jako seznam škol, jejichž žáci se do šetření v roce 1923 zapojili. Výzkumníci z KTV metodiku převzali, ale některé testy zredukovali podle dnešních podmínek.

„Některé testy tělesné zdatnosti by dnes nebyly ani jednoduše proveditelné, je to třeba hod oštěpem či hod diskem, které se v roce 1923 na školách běžně prováděly. Z původních 14 pohybových testů jsme udělali testovou sestavu, která čítá pět testů zaměřených na základní pohybové schopnosti. Je to skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní i vytrvalostní běh,“ říká Lukáš Rubín, akademický pracovník z KTV a zároveň spolugarant odborné studie.

„Celý výzkum bude navíc striktně anonymizovaný a podléhá i dalším soudobým etickým standardům, které před sto lety nebylo nutné tak detailně řešit,“ dodává Rubín, který se pohybovou aktivitou a tělesnou zdatností mládeže a sběrem dat k tomuto tématu dlouhodobě zabývá. Je mimo jiné autorem publikace „Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí“ (2018) a také členem autorského týmu, který zpracovává „Národní zprávu o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže“.


Start v Nymburce – 8. března 2023

Celorepublikové testování odstartují 8. března 2023 na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Testovat se bude například i v sídelním městě Technické univerzity, v Liberci, a to na Gymnáziu F. X. Šaldy, to je totiž přímým pokračovatelem Státního československého reformního reálného gymnasia v Liberci, jež se do velkého šetření tělesné vyspělosti v roce 1923 také zapojilo. Stejně jako dalších 13 víceletých gymnázií po celé republice: v Praze, Brně, Plzni, Pardubicích, Třebíči, Jindřichově Hradci, Kyjově a dalších městech, na nichž testy také před sto lety zorganizovali. Na Slovensku, kde studii zaštítila partnerská Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešově, se zapojí dalších pět škol.

V roce 1923 takovým způsobem během března a dubna otestovali tělocvikáři podle instrukcí pánů Roubalových 11–19leté žákyně a žáky ze 105 tříd. Obdobného počtu testovaných tříd chtějí liberečtí výzkumníci dosáhnout i v roce 2023, aby získali srovnatelný vzorek mládeže.

„Přidanou hodnotu, kterou tomu dáváme, je to, že odborní asistenti z naší katedry na každou zapojenou školu pojedou a učitele nebo učitelku tělocviku zaškolí v metodice, aby měření a testování proběhlo shodným způsobem na všech školách. Do sběru dat na školách se aktivně zapojí také naši studenti programu sport se zaměřením na zdravý životní styl v rámci své odborné praxe. Zúčastněné školy vybavíme kompletní testovací sadou a dostanou od nás i vyhodnocení a certifikát o účasti na této rozsáhlé studii,“ doplňuje Aleš Suchomel.

Základní vyhodnocení rozsáhlého testování tělesné zdatnosti mládeže by tým KTV chtěl mít hotové do konce tohoto školního roku. Je to i dárek pro katedru. Kromě toho, že letos uběhlo právě 100 let od unikátní studie tělesné zdatnosti žáků, je tomu také 70 let od založení Technické univerzity v Liberci, a tedy i 70 let od založení katedry tělesné výchovy a sportu, která byla mezi zakládajícími katedrami tehdejší Vysoké školy strojní v Liberci.

 

TZ


Kondice mládeže v roce 1923

  • Tělesná výška 18letých dívek byla v průměru 158,1 cm a chlapců 170,4 cm.
  • Tělesná hmotnost 18letých studentek byla v průměru 56,3 kg a jejich stejně staří spolužáci vážili v průměru 62,5 kg.
  • Chlapci ve věku 12 let uběhli 50 metrů v průměru za 9,6 sekundy.
  • Chlapci ve věku 15 let skočili z místa do dálky v průměru 192,3 cm.
  • Shyby (tehdy: výsuky): chlapci ve věku 11 let udělali v průměru 3 shyby podhmatem, osmnáctiletí studenti udělali v průměru 10 shybů.

 

 
  • tisk
  • předplatit si