Florence podporuje  

Recenzované články

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň prístupu a správania sa zdravotníckych pracovníkov voči pacientom.

  Kľúčové slová: pacient, zdravotnícki pracovníci, informovanosť pacienta, predsudky, empatia

 • Souhrn: Článek přináší pohled na problematiku celoživotního vzdělávání jako součásti profesního růstu zdravotnického pracovníka. Průběžným vzděláváním posilujeme a zdokonalujeme své tzv. klíčové kompetence, které označujeme za souhrn všech daných vědomostí a dovedností, tedy znalostí a odborných předpokladů, díky kterým máme možnost lepšího pracovního uplatnění. Autorky přináší retrospektivní pohled na problematiku celoživotního vzdělávání. V historickém kontextu se věnují zejména vývoji specializačního vzdělávání v oboru ošetřovatelství.

  Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, ošetřovatelství, specializační vzdělávání

 • Souhrn: Simulace je stále častější a mezinárodně uznávaná metoda výuky v porodní asistenci. Staví studentky uměle do reálných situací. Studentky se tím učí efektivně reagovat a získávat praktické dovednosti, aniž by poškodily pacientky. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda se metoda simulací využívá také ve výuce porodních asistentek v Čechách a v Rakousku.

  Klíčová slova: simulační trénink, porodní asistence, vzdělávání, Rakousko, Česká republika

 • Súhrn: Hlavným cieľom článku bolo popísať problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s dekubitom v domácom prostredí.

  Kľúčové slová: dekubit, ADOS služba, domáca starostlivosť, ošetrovanie, prevencia

 • Souhrn: Hygiena dutiny ústní v intenzivní péči je jednou z mnoha intervencí, které jsou nezbytné a pomáhají nám předcházet mnoha komplikacím spojeným s hospitalizací pacienta. Tyto postupy a doporučení nejsou jednotné a je velice obtížné zaměřit se na informace, kterými bychom se řídili. Tento článek, který vychází z rešeršní činnosti diplomové práce s názvem Technika hygieny dutiny ústní v intenzivní péči, poskytuje konkrétní postup této ošetřovatelské intervence.
   

  Klíčová slova: intenzivní péče, hygiena dutiny ústní, nesoběstačný pacient, prevence VAP

 • Súhrn: Hlavným cieľom článku bolo zistiť úroveň dodržiavania preventívnych opatrení proti chrípke u seniorov a poukázať na potrebu dodržiavania hygienických opatrení pri tomto ochorení.


  Kľúčové slová: chrípka, prevencia, hygienická opatrenia, starí ľudia

 • Souhrn: Spokojenost zaměstnanců je významným faktorem ovlivňujícím dosahování cílů většiny organizací. Text je zaměřen na vliv organizačního klimatu a jeho faktorů na psychickou a fyzickou kondici zaměstnanců v prostředí zdravotnického zařízení. Přináší výsledky kvantitativního výzkumu popisujícího souvislost mezi mírou vyhoření zdravotních sester a mírou jejich spokojenosti s aspekty práce a pracovního prostředí a identifikuje problémové oblasti vyplývající z nespokojenosti. Kromě názorového spektra na aktuální situaci zkoumá preference zaměstnanců a hledá divergence mezi realitou a přáním respondentů. Analýzou responzí bylo potvrzeno, že existuje statistická závislost mezi parametry organizačního klimatu a vyhořením, zejména v emocionální a tělesné rovině. Současně bylo zjištěno, že sestry vnímají jako největší problém své profese vysokou pracovní zátěž pramenící pravděpodobně z nedostatku zdravotnického personálu a preferují slušné zacházení a jednání s dobrými vztahy na pracovišti.


  Klíčová slova: organizační klima, preference zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců, syndrom vyhoření, všeobecná sestra

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo popísať problematiku seniorov a zistiť subjektívne vnímanie kvality života v oblastiach fyzickej aktivity, v socializácii a v zdraví.


  Kľúčové slová: staroba, starnutie, kvalita života, fyzická aktivita, socializácia, zdravie

 • Souhrn: Imunita je důmyslný systém. Imunitní paměť může při správném průběhu trvat desítky let či celý život a významně ovlivňuje naše zdraví a život. Dobře fungující imunitní systém přináší organizmu zdraví a vitalitu ve formě odolnosti i při kontaktu se zákeřným protivníkem jak z řad zevních činitelů, tak vlastních buněk. Betaglukany jsou látky přírodního původu, které umí aktivovat buňky imunitního systému, tedy podpoří tělo v tom, aby si bylo schopno samo pomoci, což je vždy velmi efektivní, a navíc bez vedlejších účinků. Nedoporučují se pouze u pacientů, u kterých není žádoucí zvyšovat a podporovat imunitní procesy. Jsou celosvětově doporučovány jako základní či doplňková léčba zánětů, nádorů, diabetu, hypercholesterolemie a dalších onemocnění.


  Klíčová slova: betaglukany, imunitní systém, léčivé houby

 • Súhrn: Žijeme v 21. storočí a stres je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Zrýchlil sa náš životný štýl, dostali sa k nám rôzne nezdravé potraviny, zvýšili sa nároky v zamestnaní. Bez ohľadu na to, či človek chce alebo nechce, každodenne sa stretáva so stresom a stresovými situáciami, prichádza do kontaktu s rôznymi spúšťačmi stresových reakcií. Reakcie ľudí sú rôzne a často sú na hranici so zdravím. Každý deň sa dostávame do situácií, ktoré v nás zanechávajú určité stopy nepríjemného napätia, únavy, podráždenosti, rozladenosti, a to samozrejme vedie k zníženiu duševnej a telesnej výkonnosti. V dnešnej dobe je takmer nemožné sa takýmto situáciám vyhnúť, preto je dôležité stresové situácie eliminovať. Každý človek by to mal spraviť v záujme zlepšenia kvality svojho života.

  Kľúčové slová: stres, copingové stratégie, diabetes mellitus

Další