Florence podporuje  

Recenzované články

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť vplyv fyzických a psychických faktorov pôsobiacich na osobnosť sestier pracujúcich na operačných sálach.


  Kľúčové slová: sestra inštrumentárka, operačne sály, rizikové faktory, zmeny na organizme sestry

 • Souhrn: Prevalence obezity se v poslední době v mnoha zemích světa zvýšila. Studie „Zdraví dětí 2016“ v České republice ukázala, že po období celosvětového nárůstu obezity do roku 2011 nastalo období určité stabilizace, ve kterém nedocházelo k výrazným změnám hmotnosti. Pandemie covidu-19 bohužel tento trend změnila a aktuální data z roku 2021 ukazují na vážný nárůst dětské obezity v ČR. V článku budou zmíněny možnosti terapie dětí s obezitou, vč. farmakologické a bariatrické terapie.


  Klíčová slova: dětská obezita, covid-19, bariatrická a farmakologická terapie dětí s obezitou

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň prístupu a správania sa zdravotníckych pracovníkov voči pacientom.

  Kľúčové slová: pacient, zdravotnícki pracovníci, informovanosť pacienta, predsudky, empatia

 • Souhrn: Článek přináší pohled na problematiku celoživotního vzdělávání jako součásti profesního růstu zdravotnického pracovníka. Průběžným vzděláváním posilujeme a zdokonalujeme své tzv. klíčové kompetence, které označujeme za souhrn všech daných vědomostí a dovedností, tedy znalostí a odborných předpokladů, díky kterým máme možnost lepšího pracovního uplatnění. Autorky přináší retrospektivní pohled na problematiku celoživotního vzdělávání. V historickém kontextu se věnují zejména vývoji specializačního vzdělávání v oboru ošetřovatelství.

  Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, ošetřovatelství, specializační vzdělávání

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo popísať problematiku vplyvu dialyzačnej liečby. Na pacienta a zistiť subjektívne vnímanie kvality života vo fyzickej, psychickej a sociálnej oblasti.


  Kľúčové slová: dialýza, hemodialýza, zdravotné problémy, psychické problémy, sociálne problémy

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť subjektívne vnímanie problémov u seniorov umiestnených v sociálnych zariadeniach.


  Kľúčové slová: seniori, starostlivosť, domáce prostredie, sociálne zariadenie, problémy seniorov

 • Souhrn: Hygiena dutiny ústní je v intenzivní péči součástí komplexní hygienické péče. Představuje především jednu ze základních lidských potřeb, ale je také spojována s prevencí ventilátorové pneumonie. V rámci diplomové práce byla připomenuta důležitost hygieny dutiny ústní a její pozitivní vliv na mikrobiom dýchacích cest. Práce upozorňuje zejména na využívání zubních kartáčků u nesoběstačných pacientů.


  Klíčová slova: intenzivní péče, hygiena dutiny ústní, prevence VAP, mikrobiom dýchacích cest

 • Souhrn: Patologické nádorové či nenádorové změny varlat postihují muže všech věkových kategorií (od kojenců, adolescentů až po seniory dle typu nádoru) a výskyt je celosvětový, přičemž incidence se zvyšuje. Nádorová onemocnění zastupují zejména nádory germinální. Onemocnění jsou poměrně dobře diagnostikovatelná, a pokud jsou zachycena včas, je velmi vysoká pravděpodobnost vyléčení. Informovanost mužské populace o patologických změnách varlete je však stále nízká. Důležitá je vzdělávací osvěta široké veřejnosti o preventivním samovyšetření varlat a sledování varovných příznaků.


  Klíčová slova: nádory varlat, samovyšetření varlat, zvětšení varlat

 • Souhrn: Prokázaný negativní vliv zvýšeného množství tukové tkáně (projevující se jako nadváha a obezita) na vznik, prognózu a relaps onemocnění nádorem prsu u žen nabádá ke zvýšení pozornosti k jejich celkovému stavu výživy a stravovacím zvyklostem. V posledních letech je také stále více diskutován pozitivní vliv myokinů, hormonů svalové tkáně, secernovaných svalovou tkání při pohybové aktivitě. Výsledky získané na základě šetření a provedených nutričních a pohybových intervencí u pacientek Masarykova onkologického ústavu podporují tezi prospěšnosti zajištění nutriční péče u onkologických pacientů, která má být realizována nutričním terapeutem a dalšími zdravotníky, odborníky v oboru.


  Klíčová slova: nádor prsu, výživa, myokiny, obezita, nutriční intervence, pohybová intervence

 • Souhrn: Simulace je stále častější a mezinárodně uznávaná metoda výuky v porodní asistenci. Staví studentky uměle do reálných situací. Studentky se tím učí efektivně reagovat a získávat praktické dovednosti, aniž by poškodily pacientky. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda se metoda simulací využívá také ve výuce porodních asistentek v Čechách a v Rakousku.

  Klíčová slova: simulační trénink, porodní asistence, vzdělávání, Rakousko, Česká republika

Další