Recenzované články

  • Přístup ke všem recenzovaným článkům mají pouze přihlášení uživatelé.
  • Vývoj kardiostimulátorů zaznamenal během posledního desetiletí velký pokrok. Většinu interferencí v každodenním životě je možné považovat za přechodné. Média často píší o možnosti vzniku relativně nevýznamné přechodné interference, s níž se lidé s implantovanými kardiostimulátory setkávají, zatímco řada manuálů přehlíží mnohá nebezpečí, která někdy ohrožují i život těchto pacientů. Patří mezi ně spolehlivost kardiostimulátorů a využívání monopolárních elektrochirurgických zařízení, která mohou vyvolávat elektromagnetickou interferenci, jež by mohla způsobit poruchu funkce kardiostimulátoru.

  • Terapie bércových vředů je stále náročnější (Moffat et al., 2007). S bér- covými vředy se mohou někdy v životě setkat až 3 % populace, přičemž až 80 % bércových vředů je venózního původu (Agren a Gottrup, 2007). Standardní klasifikace bércových vředů podle venózní, arteriální a smíšené etiologie však může být někdy zastřena faktory, jako jsou věk, obezita a přidružená onemocnění, které komplikují jejich terapii.

  • Nejsou k dispozici žádné důkazy, které by svědčily o tom, že masáž pomáhá v prevenci dekubitů. Ve skutečnosti existují spíše důkazy, že masáž naopak škodí, a proto řada odborníků masáže nedoporučuje (Diemel-Peeters et al., 2006, 2005; Dyson, 1978).

Předchozí