COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Recenzované články

Klinická psychofarmakologie

Datum: 11. 1. 2018
Autor: Pavel Mohr a kolektiv
Klinická psychofarmakologie

/ Pavel Mohr a kol. / Maxdorf, edice Jessenius, 568 s., 695 Kč /

Podrobná a přitom prakticky zaměřená kniha našeho předního experta v oblasti psychofarmakologie prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., přináší informace o farmakoterapii v psychiatrii na úrovni roku 2017 i s výhledem do blízké budoucnosti. Publikace obsahuje jasné a spolehlivé postupy léčby jednotlivých klinických jednotek v rozsáhlé oblasti psychiatrie. S hlubokým vhledem a pochopením pro praktické potřeby odborníků v ambulancích a běžné nemocniční praxi je důraz kladen na to, co je skutečně podstatné bez uvádění nekonečných výčtů nežádoucích účinků a teoreticky možných interakcí. Důležitý je také praktický přístup k vysazování jednotlivých léků. Kniha Klinická psychofarmakologie přispěje k jistotě v medikaci a k její efektivitě.

 
  • tisk
  • předplatit si