COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Recenzované články

Speciální onkologie

Datum: 11. 1. 2018
Autor: Tomáš Büchler a kolektiv
Speciální onkologie

/ Tomáš Büchler a kol. / Maxdorf, edice Jessenius, 277 s., 595 Kč /

Velmi přehledná a dokonale moderní učebnice speciální onkologie určená jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických center České republiky vedený doc. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., zpracoval naprostou většinu onkologických diagnóz, a to s důrazem na rychlou orientaci. Stručně je vždy uvedena epidemiologie, symptomatologie, etiopatogeneze, diagnostika a diferenciální diagnóza, klinická stadia podle TNM klasifikace, průběh a prognóza. Velmi pečlivě je zpracována terapie, a to jak farmakoterapie (od klasické chemoterapie až po cílenou a biologickou léčbu či imunoterapii), tak radioterapie či léčba izotopy.

 
  • tisk
  • předplatit si