COVID-19
 

Rejstřík 2009

 
Článek Číslo / strana
Z konferencí

Co nás může potkat na cestách?

12 / 8 - 9

Téma

Novela vyhlášky o kreditním systému

2 / 3 - 4

Kompetence všeobecné sestry a zdravotnického asistenta

2 / 5

Změny v nemocenském pojištění z pohledu sestry

3 / 3 - 5

Všímat si a jednat

4 / 3 - 4

Sestra v primární péči

5 / 3 - 4

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních

6 / 3

Výdělky ve zdravotnictví

6 / 4 - 5

Tři otázky České asociace

7 - 8 / 3 - 4

Platům svítí zelená

9 / 3 - 4

Došlo po uzávěrce. Tripartitní pracovní skupina pro zdravotnictví jednala o zvýšení mezd a platů

9 / 4 - 5

Transformace specializačního vzdělávání zdravotníků

9 / 6

Argumenty proti porodům v domácnosti a ve zdravotnických zařízeních, kde není přítomen lékař

10 / 3 - 4

Zařazení sester do platových tříd od 1. 7. 2009

11 / 3 - 4

Platy sester – realita. Anketa ČAS

12 / 3 - 5

Máte slovo

Nemocnice – můj osud

1 / 6 - 7

Patronky a patroni

4 / 14

Co MF Dnes z rozhovoru neuvedla

5 / 5

Novinky ve vzdělávání zdravotnického personálu

5 / 5

Nedostatek zdravotnického personálu v sociálních službách, aneb když sestra „nemůže“

7 - 8 / 5

Nemocný a sestra v domácí péči

7 - 8 / 6 - 7

Hodnocení sestry

10 / 5

Jsem optimistka

10 / 5

Dlouhodobým pacientům u Milosrdných pomáhají psi

10 / 5

„Když do domova, tak jedině s cílem!“

11 / 14

Zpravodaj ČAS

Čas pro region Kolín

1 / 8 - 10

Co život dal a vzal

1 / 10

Nejen o nedostatku sester

1 / 10 - 11

Uplatnění zdravotnických asistentů na trhu práce

1 / 11 - 13

Festival psychiatrického ošetřovatelství

1 / 13

Čas pro psychiatrickou sekci

2 / 9

Festival ošetřovatelství SestraFest

2 / 9

Výzva pro členy ČAS

2 / 9

Čas pro region Mladá Boleslav

3 / 6 - 7

Inkontinence v kontextu ošetřovatelské péče

3 / 12 - 14

Šance společného postupu. Rozhovor s Danou Juráskovou

3 / 15

Čas pro sekci sester seniorek

4 / 6 - 8

Kvalita jako priorita

4 / 9

Jak se rodí SestraFest

4 / 10

Kongres Lékař první volby byl i o sestrách

4 / 13

Čas pro sekci primárné péče

5 / 6 - 7

Co život dal a vzal

5 / 7

Prezidentka ČAS ředitelkou fakultní nemocnice

5 / 8

Jak na kvalitu? Přes standardy!

5 / 9

Z konferencí

5 / 11

Čas pro pediatrickou sekci

6 / 6 - 7

Co život dal a vzal

6 / 7

Dubnový sněm sester s ministryní Filipiovou a jejím týmem

6 / 8

Z konferencí

6 / 11

Čas pro sekci chirurgických oborů

7 - 8 / 8 - 9

Co život dal a vzal

7 - 8 / 9

Ohlédnutí za vrcholnou akcí mezinárodního sesterstva XXIV. výroční zasedání ICN a CNR, JAR, Durban, 27. 6. – 3. 7. 2009

9 / 7 - 9

Florence se stále vrací

9 / 9

Čas pro region Polabí

9 / 10 - 11

Co život dal a vzal

9 / 11

Z konferencí. Letní seminář traumatologicko-ortopedické sekce

9 / 12

Jak dopadl první průzkum ČAS o platech?

9 / 13

Nefrologická sekce ČAS bilancuje

9 / 13

Čas pro sekci zdravotních laborantů

10 / 6 - 8

Co život dal a vzal

10 / 8

Čeští laboranti na cestách

10 / 9

Čas pro sekci nutričních terapeutů

11 / 6 - 8

Co život dal a vzal

11 / 8

Sestry na Fidlovačce

11 / 9

Čas pro zdravotně-sociální sekci

12 / 6 - 7

Co život dal a vzal

12 / 7

Studijní pobyt v Amsterodamu

12 / 10

ČAS hostem na Slovensku

12 / 11

Aktuálně z MZ ČR

Zasedání hlavních sester států EU

1 / 19

Zpravodaj NCONZO

Amer. J. Nurs., 2008, 108, č. 9

1 / 14

Nursing. Times, 2008, 104, č. 44, 45

4 / 5

Ze zahraničí

Netechnické dovednosti sálových sester

7 - 8 / 29

Výzkum. Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov na Slovensku a v Rakúsku

7 - 8 / 40 - 41

Ze zahraničního tisku

Nursing Times, 2008, 104, č. 40, 41

2 / 14

Nursing, 2008, 38, č. 4

5 / 12

Rotaviry mají spadeno na kojence, noroviry na seniory

5 / 21

Krátce ze zahraničí. Pomocná sestra – práce pro nezaměstnané?

5 / 31

J. Geront. nurs., 2008, 34, č. 4

6 / 12

Zkušenosti ze zahraničí. Kojení nedonošených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností

6 / 22 - 23

Zkušenosti ze zahraničí. Norovirová infekce

6 / 29

Zkušenosti ze zahraničí. Hygiena v domovech pro seniory

6 / 31

Zkušenosti ze zahraničí. Bronchopulmonální dysplazie

6 / 34 - 36

Nursing Times, 2009, 105, č. 1, 2

7 - 8 / 12

Zvládání psychických jevů v ošetřovatelské péči

7 - 8 / 30

Profesionální přístup k agresivitě

7 - 8 / 31 - 32

Zkušenosti ze zahraničí. Sebepoškozování, nebo péče?

7 - 8 / 33

Zkušenosti ze zahraničí. Krátce k prenatální diagnostice neurální trubice

7 - 8 / 34

Canadian nurse, 2008, 104, č. 5

9 / 14

Zkušenosti ze zahraničí. Pevným krokem do vysokého stáří

9 / 22 - 23

Nursing Times, 2009, 105, č. 7

10 / 10

Amer. J. Nurs., 2008, 108, č. 10

11 / 10

Hojení vstupních ranek po artroskopii - Klinická studie porovnávající dva způsoby uzavírání ran

11 / 39 - 40

Nursing Times, 2009, 105, č. 16

12 / 14

Hluk na operačním sále a jeho vliv na pohodu pracovníků a komunikaci

12 / 36 - 40

Historie

Jaké jsme byly – sestry před 50 lety

1 / 17 - 18

Jaké jsme byly my sestry před 100 lety

2 / 12 - 13

Ženy, které měnily zdravotnictví 1. – Florence Nightingale

5 / 13 - 14

České zdravotní sestry ve filatelii

5 / 14

Ženy, které měnily zdravotnictví 2. – Nelékařky, které ovlivnily medicínu 2

6 / 13

Ženy, které měnily zdravotnictví 3. – PhDr. Alice Masaryková

7 - 8 / 13

První ošetřovatelská škola v dějinách ošetřovatelství

9 / 15 - 16

Ženy, které měnily zdravotnictví 4. – Sylva Macharová (1893–1968)

9 / 17

První státní ošetřovatelská škola

10 / 11 - 12

Ženy, které měnily zdravotnictví 5. – Emilie Ruth Tobolářová (1895–1973)

10 / 13

Československý červený kříž v ošetřovatelství a ošetřovatelském školství

11 / 11 - 12

Ženy, které měnily zdravotnictví 6. – Anna Rypáčková (1896–1978)

11 / 13

Kursy na první státní ošetřovatelské škole

12 / 15 - 16

Ženy, které měnily zdravotnictví 7. – Jarmila Roušarová (1900–1979)

12 / 17

Kazuistika

Ošetřování otevřené rány po elizi tumoru hrudní stěny

1 / 20 - 21

Péče o fasciotomii

2 / 15 - 16

Ošetřování tracheostomické kanyly u pacienta s Burkittovým lymfomem hypofaryngu

2 / 17 - 18

Mladý pacient s fulminantní pankreatitidou

3 / 16 - 17

Syfilis u adolescenta

3 / 18 - 19

Metastázující karcinom prostaty

4 / 15 - 17

Péče o pacienta s dehiscencí sternotomie a aplikaci V.A.C. systému

6 / 14 - 15

Devastující nekrotizující enterokolitida u nedonošeného novorozence

6 / 16 - 17

Kombinovaná hereditární trombofilie (dysfunkce antitrombinu a mutace FV Leiden)

7 - 8 / 14 - 15

Pacient po DMO v domácí péči

7 - 8 / 15

Léčba sacrálního dekubitu v domácí péči

7 - 8 / 16

Léčba a ošetřování pacientky s meningeomem

7 - 8 / 17

Průběh a zakončení těhotenství u pacientky s revmatologickým onemocněním SLE

7 - 8 / 18 - 19

Komplikace u dítěte se sekundární ALL

7 - 8 / 19 - 20

Komplikace po porodu u pacientky s dg. SLE

9 / 20

Péče o dekubitus u pacienta se závažnými diagnózami

9 / 21

Bipolární afektivní porucha

10 / 14 - 16

Ošetřování pacienta s bipolární afektivní poruchou

10 / 17

Derivace stolice a moči u pacienta s polytraumatem

11 / 15 - 16

Recenzovaný článek. Intoxikace tricyklickými antidepresivy – Prothiaden 7,5 g

12 / 18 - 20

Praxe v zahraničí

V Etiopii s lékaři bez hranic

2 / 19 - 20

Emergency Nutrition Program – Etiopie

3 / 20 - 21

Praxe

Efektivita antibiotické profylaxe u GBS pozitivních rodiček

1 / 22 - 23

Paliativní léčba vybraných obtíží v onkologii

1 / 24 - 26

Ergoterapie v domácí péči

1 / 26 - 27

Dialyzovaný pacient a trávenie voľného času

1 / 28 - 29

Ošetřování pacientů s MRSA v ÚVN Praha

1 / 30 - 31

Zkušenosti ze zahraničí. Doma u pana K.: Péče o pacienta s karcinomem žaludku

1 / 31 - 32

Borrelióza u dětské pacientky

2 / 21 - 22

Úzkostná porucha z pohledu ambulantní všeobecné sestry

2 / 23 - 24

Psychologický prístup v komunikácii s onkologickým pacientom

2 / 24 - 26

Ošetřovatelská péče o pacienta s neurologickou diagnózou na rehabilitačním oddělení

2 / 27

Zkušenosti ze zahraničí. Starý psychiatrický pacient

2 / 28 - 29

Zkušenosti ze zahraničí. Jóga podporuje hojení

2 / 29

Zkušenosti ze zahraničí. Diabetická retinopatie

2 / 33 - 39

Ošetřovatelská péče o pacientku s pozitivní TBC

3 / 22 - 24

Specifika práce na oddělení pro klienty s dg. demence a Alzheimerova demence

3 / 24 - 26

Zkušenosti ze zahraničí. Možnosti dekontaminace v malé soukromé stomatologické praxi

3 / 26 - 27

Hluboká žilní trombóza

3 / 28 - 30

Ošetřovatelská péče o děti se zevním fixátorem

3 / 31 - 32

Možnosti respirační fyzioterapie v geriatrii

3 / 32 - 34

Zkušenosti ze zahraničí. Potlačování emocí v péči – pocit ošklivosti a nevolnosti

3 / 34 - 35

Scintigrafické metody v diagnostice zánětu

3 / 36 - 37

Ošetřovatelská péče o nemocného s mnohočetným myelomem

3 / 38 - 39

Hepatitida A – přenos parenterální cestou

4 / 19 - 21

Rizikové skupiny při tuberkulóze

4 / 22 - 24

Intersticiální plicní fibróza nejasné etiologie

4 / 25 - 26

Pseudotrombocytopenie

4 / 27

Subarachnoidální krvácení z aneurysmatu a arteriovenózních malformací

4 / 28 - 29

Ošetřovatelská péče u onkologických pacientů s poruchou výživy ve vyšším věku

4 / 30 - 31

Trendy – Půlrok poradny pro biologickou léčbu

4 / 31 - 32

Dobrovolnický program ve FTNsP

4 / 32 - 33

Zkušenosti ze zahraničí. Kontrola a prevence infekcí v chirurgické praxi

4 / 34 - 36

Zkušenosti ze zahraničí. Ošetřovatel na gynekologii?

4 / 37

Dětská traumatologie

5 / 15 - 19

Kašel – stále aktuální problém

5 / 20 - 21

Ošetřovatelská péče o novorozence s dg. pemphigus neonatorum

5 / 22 - 23

Intermitentní katetrizace jako součást léčby dysfunkcí močového měchýře

5 / 24 - 27

Péče o pacienta se stomií

5 / 28 - 31

Talasémie

5 / 32 - 33

Jak hlásit podezření na nežádoucí účinky léku

5 / 33

Komplexní péče o novorozence s epidermolysis bullosa congenita

6 / 18 - 20

Vakcinácia detí BCG vakcínou

6 / 20 - 21

Chemický mozek

6 / 24

Časné a pozdní komplikace portů, prevence komplikací a jejich řešení

6 / 25

Infekční mononukleóza EB virové etiologie

6 / 26 - 28

Péče o pacienta po operaci měkkého kolena

6 / 30 - 31

Hemolytická anémie a akutní jaterní selhání u 16leté pacientky s m. Wilson

6 / 32 - 33

Ošetřovatelský proces v lymfologii

6 / 33

Akutní cévní uzávěr – pohled z hlediska přednemocniční péče

7 - 8 / 21

Spolupráca pacienta pri hodnotení chronickej bolesti

7 - 8 / 22 - 23

Lipom a jeho ošetření

7 - 8 / 24

Zkušenosti se zoorehabilitací ve FTNsP

7 - 8 / 25

Ošetřování komplikovaných stomií

7 - 8 / 26 - 27

Anestezie u popálených pacientů

7 - 8 / 28

Nočná enuréza u dieťaťa

7 - 8 / 35 - 36

Osteoporóza – tichý zlodej kostí

9 / 26 - 28

Vlastnosti lékových forem užívaných ústy. Projekt Senioři

9 / 28 - 29

Věkem podmíněná makulární degenerace

9 / 30

Monitorace ICP čidlem

9 / 31

DET skóre

9 / 32 - 33

Cizí tělesa v zažívacím traktu

9 / 34 - 35

Průjmová onemocnění infekční etiologie v dětském věku

9 / 36 - 39

Poporodní problémy matky a dítěte

10 / 18 - 19

Uzlinový syndrom, léčba a ošetřování

10 / 20 - 23

Průvodce komplikacemi stomií

10 / 26 - 27

Řešení inkontinence v praxi

10 / 28 - 29

Rizikové faktory v prevenci onkologických onemocnění

10 / 30 - 32

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní pankreatitidou na interním oddělení

11 / 17 - 20

Bandáž žaludku a pooperační opatření

11 / 21

Edukácia pri plazmaferéze

11 / 22 - 23

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí

11 / 26 - 29

Pemphigus – paliativní léčba imunoadsorpcí

11 / 30 - 31

Antikoncepce v životních etapách ženy

11 / 32

Inkontinence moči u žen

11 / 33

Sexuální problémy mužů a žen

11 / 34 - 35

HRT v roce 2009

11 / 35

Péče o pacientku s těhotenskou cukrovkou v diabetologické ambulanci

12 / 21 - 22

Kontinuální monitorace glykémie. Minulost, současnost a perspektivy

12 / 22 - 23

Edukace diabetiků není dostatečná

12 / 23

Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM – technika izolace

12 / 26 - 27

Prevence nozokomiálních nákaz

12 / 28 - 29

Očkování proti nemocničním a profesionálním infekcím

12 / 30 - 31

Onemocnění vyvolané virem Varicella zoster

12 / 32 - 35

Výzkum

Aspekty judaismu v ošetřovatelství

1 / 35 - 37

Nebezpečné (nejen) hračky

1 / 38 - 39

Sestra z pohľadu pacienta

2 / 38 - 39

Kouření pacientů s asthma bronchiale

2 / 40 - 41

Proč jsou sestry nespokojené?

9 / 40

Multikulturní ošetřovatelství

Islám

2 / 34 - 37

České zdravotnictví a judaismus

5 / 34 - 37

Specifika ošetřovatelské péče u mormonů

7 - 8 / 38

Vietnamská kultura v ošetřovatelské péči

10 / 33 - 35

Některé výživové zvyky a tradice ve vybraných kulturách

11 / 36 - 37

Management

Zajistit bezpečí patří do kompetence manažera

1 / 33 - 34

Jak je možné minimalizovat chyby při podávání léků?

5 / 42 - 44

Osobní profesní portfolio

7 - 8 / 39

Psychologie

Nešťastných třináct druhů negativních pocitů

5 / 38

Když stůně duše

12 / 41

Edukace

Návrat do života

10 / 36 - 38

Kongresový list

Ohlédnutí za VII. celostátním kongresem České společnosti pro léčbu rány

4 / 38

Algoritmus vyšetření a léčby bércového vředu

4 / 39 - 42

Zaznamenali jsme

Návštěva zdravotnické školy v Norsku

5 / 49

Ohlédnutí za SestraFestem

7 - 8 / 49

Poslední zvonění ošetřovatelství

11 / 45

Vzdělávání

Kde hledat nové informace o profesi

2 / 42

Měly by sestry znát Komenského?

2 / 43

Manažerské vzdělávání pomáhá nelékařským pracovníkům

3 / 40

Pár slov o společnosti, se kterou u nás testujete vědomosti

3 / 41

Informační servis

Malá pozvánka na SestraFest

1 / 19

V květnu na festival, v červnu pro ocenění

3 / 1

Pozvánka z Brna

5 / 1

Nové zkušenosti

Zkušenosti s přístrojem Veinviewer na onkologické klinice

12 / 12

Volné chvíle

Víte víc? Očkování proti pneumokokovým nákazám

6 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí – Očkování proti klíšťové encefalitidě

7 - 8 / 56

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Očkování proti chřipce

9 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Péče o stomie

11 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Očkování proti papilomavirovým nákazám

12 / 48

Právo

Práce přesčas

6 / 37

Násilí na sestře z pohledu právníka

6 / 38

Povinná mlčenlivost a dilema sestry

7 - 8 / 42

Odškodnění psychické újmy na zdraví

9 / 41

Právní aspekty konkrétního tělesného kontaktu

10 / 39

Ústavní znalecké komise – v čem mohou pomoci

11 / 38

Oznámení úmrtí SMS zprávou

12 / 42

Akce, události

Vzdělávání z projektu EU

1 / 46

Návštěva zdravotnické školy v Norsku

1 / 47

Simulátory a jejich využití ve výuce zdravotníků, bioinženýrů a techniků ve zdravotnictví

2 / 45

Chceme čerpat zkušenosti jiných zemí

2 / 46

Pardubice nenabízejí jenom perník

3 / 42 - 43

Telekonference s tématem kvality

3 / 44

Zaznamenali jsme

3 / 46

Chirurgie 21. století

4 / 44

Světový den nemocných

4 / 44

Vzdělávání směřuje k praxi

5 / 39

Zaznamenali jsme

5 / 40

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti vzdělávání z projektů EU

5 / 48

Pacient jako konzument multidisciplinární ošetřovatelské péče

6 / 39

Kontroverze a novinky v nefrologii

6 / 40

Sexuální a reprodukční zdraví

6 / 41

Kvalita a bezpečnost zdravotní péče

6 / 42

Sesterská sekce Jiráskových dnů

6 / 44

Empatie sluší firmám

6 / 45

Den sester v ZOO

6 / 47

Dobrá onkologie se neobejde bez dobré paliativní péče

7 - 8 / 43

Každý má svou závislost...

7 - 8 / 46

Preventivní program Unplugged byl v ČR úspěšný

7 - 8 / 46

10 tisíc operací na Leksellově gama noži

7 - 8 / 47

Prevence nozokomiálních nákaz

7 - 8 / 47

Májové hepatologické dny

7 - 8 / 48

World Hepatitis Day 2009

7 - 8 / 49

Gerontologické dny

7 - 8 / 50

Kongres pediatrů A dětských sester – VII. dny praktické a nemocniční pediatrie

7 - 8 / 51

VI. sympozium praktické neurologie

7 - 8 / 52

Cena kvality pro nejlepší poskytovatele sociálních služeb

7 - 8 / 53

Konference Dermatologie pro praxi měla premiéru

7 - 8 / 53

Livia Klausová na návštěvě NCONZO

7 - 8 / 54

Sestra v praxi

7 - 8 / 54

Nejnovější britské zkušenosti v sociální péči

9 / 43

Pětiletá vrchní sestra

9 / 44

Platí nová pravidla pro průběh specializačního vzdělávání

9 / 44

Kde najdeme informace o změnách ve vyhlášce o zkouškách

9 / 45

Příspěvek pro děti s perinatální zátěží

9 / 45

Ošetřovatelský veletrh o hygieně, Lipsko

10 / 41 - 42

Cesta k modernímu ošetřovatelství

10 / 44

Informace o novém vzdělávacím projektu

10 / 45

Křtiny počtvrté

10 / 45

Modernizace a financování vzdělávání lékařů i nelékařských profesí

10 / 45

Zaznamenali jsme: Urologická klinika VFN a 1. LF UK má od září nového přednostu

10 / 46

Mezinárodní konference EDTNA/ERCA

10 / 47

Obezitologie a bariatrie 2009

11 / 42

XV. královéhradecké ošetřovatelské dny

11 / 43

Porod a riziko inkontinence

11 / 43

XIII. ročník Gerontologických dnů Ostrava

11 / 44

Příspěvek pro kvalitní léčbu urolitiázy

11 / 45

Konference s číslem jedna

12 / 43

Etika v ošetřovatelství

12 / 44

VII. liberecké psychologické dny

12 / 44

Jak se žije nelékařům?

12 / 46

Aktuálně / informace

Konference sester s ministryní zdravotnictví

7 - 8 / 37

Odborný text

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Spolupráce s nevidomým klientem

1 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Sexuálně přenosná onemocnění

2 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Katetrizace

3 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Úrazy dětí, 1

4 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Úrazy dětí, 2

5 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Pohlavní infekce

10 / 48

Přílohy / speciály

Porozumění

1 / 0

Pracovní postup – Péče o klienta/pacienta s inkontinencí moci

5 / 0

SestraFest

6 / 1 - 2

SestraFest2

6 / 3 - 8

Napsali pro Florence

Červen – měsíc miliard a předvolební kampaně

6 / 47

O jednom nenápadném úspěchu

7 - 8 / 1

O letošních volbách a o roce 2050

9 / 1

K čemu mohou být volby, které nebyly

10 / 1

Dnes už nezvoní klíče, ale drobné za poplatky

12 / 1

Editorial

Milé sestry, vážené čtenářky a čtenáři!

1 / 1

Chvála sester

5 / 1

Ta "potvůrka" psychika

6 / 1

Kompetence

7 - 8 / 1

Dosažitelnější vzdělávání

10 / 1

Aktivizovat. Ale kam až?

11 / 1

Komunikace a empatie

12 / 1

Public relations

Nové technologie vracejí stáří důstojnost

9 / 45

Sterilizace parami peroxidu vodíku

12 / 13

SENI usnadňuje život

12 / 45