COVID-19
 

Rejstřík 2012

 
Článek Číslo / strana
Téma

Ptali jste se. Odpovídá J. Dvořáková z MZ ČR

1 / 3 - 4

Povinností komory bude udržet kvalitu zdravotní péče

2 / 3 - 4

Odborná způsobilost adiktologa

3 / 3

Více výhod z členství v České asociaci sester

3 / 3

Komora už má svůj název

4 / 3

Skupina technických profesí komory nelékařů

4 / 3 - 4

Zdravotní klauni přinášejí radost a smích do nemocnic

12 / 5 - 6

Zpravodaj ČAS

Pracovní skupina pro kvalitu při ČAS

1 / 36

O čem bude letošní rok v ošetřovatelství I. část

1 / 37

Komunikace s handicapovanými pacienty

1 / 38 - 39

Koedukované kursy a stáže

1 / 40

Co v učebnicích (možná) nebylo

1 / 41 - 42

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků

2 / 38

O čem bude rok 2012 v ošetřovatelství? (II. díl)

2 / 39

Soutěž o účast na Festivalu psychiatrického ošetřovatelství

2 / 39

Domácí péče chce být kvalitní

2 / 40 - 41

Klient v systému zdravotně-sociální péče

2 / 42

Současné ošetřovatelství v nefrologii a technické aspekty

2 / 42

Mezinárodní projekt na podporu péče o pacienty s Alzheimerovou demencí

2 / 43

Unikátní experiment

2 / 43

Kreditní komise ČAS

3 / 40

Výměna generací

3 / 41

Sestry na sále ve společenském

3 / 42

Pracovní den EDTNA /ERCA

3 / 42

Informace o obnovení činnosti plzeňského regionu ČAS

3 / 43

Mezinárodní aktivity ČAS

4 / 42 - 43

Pracovní skupina pro vzdělávání při ČAS

4 / 42

Co se osvědčuje, není třeba měnit

5 / 36 - 37

Pokračují práce na přípravě Komory

5 / 37

Obnovená premiéra regionu

5 / 38 - 39

Onkologická onemocnění prizmatem ošetřovatelské péče

6 / 36 - 37

Moderní trendy a praktické zkušenosti v kardiologii

6 / 37 - 38

Co se do učebnic nevešlo aneb Od minulosti k dnešku

6 / 39 - 39

XII. konference pneumologické sekce ČAS

7 - 8 / 34 - 35

Jiráskovy dny letos připomněly několik výročí

7 - 8 / 35

Aktivity ČAS zasahují i daleko za hranice Česka

7 - 8 / 36 - 37

Cenu in memoriam dostala Eva Kvasnicová

7 - 8 / 37

Brno hostilo nefrologické sestry

9 / 34

Co trápí specialisty na intenzivní péči na Slovensku?

9 / 35

Region Mladá Boleslav čerpá zkušenosti i v Londýně

9 / 35

Evropské středisko podporuje boj proti infekčním nemocem nejen v Evropě

9 / 36 - 37

S návrhy pojišťoven pro rok 2013 sekce domácí péče ČAS nesouhlasí

9 / 37

Nově registrovaný Přípravný výbor ČKZP bude mít víc pravomocí než dosud

10 / 36

Komplexní péče o seniora byla hlavním tématem tradičních ošetřovatelských dní

10 / 36 - 37

Prohlášení České asociace sester ke zneužívání sester poskytovateli zdravotní péče

10 / 38

Migrace českých sester

11 / 32 - 33

Hippokratés: Výživa tvá budiž tvým lékem

11 / 34 - 35

Perioperační sestry se sešly poprvé na královéhradeckém kongresu

11 / 35

Jak získat pacienty se schizofrenií k lepší spolupráci při léčbě?

12 / 34 - 37

Ze zahraničního tisku

Těhotenství a porod: jejich vliv na svalstvo pánevního dna

1 / 26 - 27

Jóga podporuje hojení

2 / 6

Horečka a hypertermie – rozdíly a ošetřovatelské zákroky

2 / 17 - 19

Realizace opatření na prevenci dekubitů

3 / 19 - 21

Kardiostimulátory: Jsou pacienti dostatečně informováni?

4 / 14 - 16

Je mateřský přístup k pacientovi vhodný?

4 / 17 - 18

Jak dobré jsou důkazy pro využívání hodnocení rizika k prevenci vzniku dekubitů?

4 / 18 - 21

Do jaké míry mohou pomůcky zmírňující tlak vést ke snížení nákladů na ošetřování dekubitů?

4 / 31 - 34

Inkontinence stolice a zácpa

4 / 39 - 40

Problematika terapie venózních bércových vředů

5 / 25 - 27

Pomáhá masáž v prevenci dekubitů?

5 / 27

ANTT : standardní přístup k aseptické technice

6 / 14 - 17

Tkáňová lepidla k uzavírání chirurgických incizí

6 / 24

Pro studenty

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

9 / 32

Práce studenta - Naše stáž v zemi tulipánů a větrných mlýnů

9 / 33

Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

10 / 34

Za katedrou - Postřehy z učitelské praxe

10 / 35

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav ošetřovatelství

11 / 30

Za katedrou - Sestry - učitelky, na které se nezapomíná

11 / 31

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

12 / 32 - 33

Partnerství univerzit zemí Visegrádské skupiny v ošetřovatelském výzkumu

12 / 33

Historie

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ošetřuje a léčí již více než 200 let

7 - 8 / 42 - 43

První pomoc stará 150 let se u nás učila ještě v roce 1975

9 / 42 - 43

Což takhle uvařit si "fýzák"?

10 / 42 - 43

"Zašívání" rukavic bylo pro sestry rutinou

11 / 40 - 41

Zvláštní péče léčebná sluší nejen tělu, ale i duši dítěte

12 / 42 - 43

Seriál

Seriál - komunikace - Jak se vyhnout konfliktu? Mějte po ruce odpověď

9 / 3 - 4

Seriál - komunikace - Komunikace je jako hra tichá pošta. Slyšíme něco jiného, než co nám druhý říká

10 / 3 - 4

Zkreslení informace skrze filtry aneb skutečně vnímáme objektivně?

11 / 3

Faktory, které ovlivňují naše vnímání a naši komunikaci

12 / 3 - 4

Kazuistika

Porucha příjmu potravy u pacienta s polymyositidou

6 / 35

Praxe v zahraničí

Jak pečovat o diabetickou nohu

7 - 8 / 30

Praxe

Torakoskopické výkony z pohledu sestry

1 / 6 - 7

Kognitivní aktivizace seniorů

2 / 5 - 6

Transport vzorků do laboratoře pneumatickou potrubní poštou

3 / 4 - 5

Prevence zubního plaku

4 / 5 - 6

Moderní léčba křečových žil

4 / 8

Absorpční prostředky a produkty pro péči o pokožku při inkontinenci

4 / 35 - 36

Inkontinence u seniorů s diabetes mellitus

4 / 36 - 39

Kolorektální karcinom – screening imunochemickou metodou v ordinaci praktického lékaře

7 - 8 / 31 - 33

Nejdůležitější je spolupráce rodiny

9 / 30 - 31

Péče o pacienty – cizince s diagnózou tuberkulóza a komunikace s nimi

10 / 29 - 31

Centrální sterilizace ve FN Hradec Králové

11 / 27 - 28

Gravidita a porod u HIV pozitivní pacientky

12 / 27 - 28

Specifika předporodní péče o gravidní Vietnamku

12 / 29 - 31

Management

Systém evidence a plánování povinných školení

1 / 5

Recenzovaný článek/Případová studie

Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou priapismus

1 / 8 - 11

Maligní mezoteliom tunicae vaginalis testis

2 / 7 - 8

Nutriční podpora dětského pacienta se syndromem krátkého střeva

4 / 9 - 11

I takové defekty lze léčit vlhkou terapií

5 / 17 - 21

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Chronické bolesti svalů, šlach, vazů a kloubů jako symptomy fibromyalgie

1 / 11 - 13

Starostlivosť o bezdomovcov

1 / 14 - 15

Psychické poruchy u onkologického pacienta z pohĺadu sestry

1 / 16 - 19

Edukačný program: Self-manažment astmatických pacientov

2 / 9 - 11

Model životních aktivit v praxi u pacientů s Alzheimerovou chorobou

2 / 12 - 16

Salmonelózy v dětském věku

3 / 6 - 8

Péče o jizvy po termickém úrazu

3 / 24 - 27

Jak pokračovat dál v domácí hospicové péči, když žádný systém paliativní péče v ČR neexistuje?

4 / 11 - 13

Ošetrovateľská starostlivosť o paliatívnych pacientov

5 / 22 - 24

Využití canisterapie v ošetřovatelském procesu

6 / 19 - 22

Scintigrafie ledvinového graftu

6 / 25 - 27

Řízená hypotermie u pacienta po KPR

7 - 8 / 17 - 21

Význam edukácie u žien so stresovou inkontinenciou moču

9 / 19 - 22

Model Hildegard Peplau při paliativní péči v domácím prostředí

9 / 23 - 26

Intenzivní ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou generalizovaného tetanu

10 / 19 - 22

Piercing v dutině ústní

11 / 19 - 22

Rehabilitační program u inkontinence, volba pomůcek

12 / 15 - 18

Abstinenční syndrom novorozence

12 / 19 - 20

Co vše se může skrývat za podezřením na neuroinfekci

12 / 21 - 22

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Primární a sekundární prevence u onemocnění karcinom prsu

1 / 19 - 21

Vliv chronické bolesti na kvalitu života pacientů

2 / 24 - 26

Úroveň vzdelania versus úroveň selfmanažmentu chorého s dg. arteriálna hypertenzia

3 / 13 - 18

Vietnamský novorozenec v české porodnici – úskalí ošetřovatelské péče

4 / 24 - 27

Znalosti všeobecných sester v péči o jedince různých národů a etnik

5 / 28 - 31

Naše zkušenosti s komunikací s nemocnými se zhoubnými nádory hlavy a krku

5 / 32 - 35

Zavádění a udržování kvality a bezpečí zdravotní péče v zařízeních nemocničního typu na území ČR

6 / 28 - 34

Prevence rakoviny varlat u mužů v reprodukčním věku

7 - 8 / 23 - 25

Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov

7 - 8 / 25 - 29

Výživa seniorů v domácí péči a v domovech pro seniory

9 / 27 - 29

Naše dítě není diagnóza – zdravotníci v komunikaci s matkami dětí s Downovým syndromem

12 / 23 - 26

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Strategie léčby bolesti pomocí lokální terapie u nehojících se ran

1 / 28 - 32

Komunikačné prostriedky na upokojenie agresívneho pacienta

2 / 20 - 21

Skorá rebound adipozita a jej príčiny

3 / 9 - 12

Prekancerózy děložního hrdla

10 / 23 - 25

Role všeobecné sestry v procesu očkování

10 / 26 - 28

Je intenzivní péče bezpečná?

11 / 15 - 18

Hojenie brušnej laparostómie s využitím V.A.C.® terapie

11 / 23 - 26

Odborné téma

Urologické diagnózy a jejich příznaky

1 / 24

Praní prádla ze zdravotnických zařízení

2 / 28 - 31

Aby ruce byly naším spojencem

2 / 32

Nozokomiální nákazy ohrožují pacienty i zdravotníky

2 / 33 - 34

Jaké jsou trendy dnešní doby?

2 / 35 - 36

Oblečení zdravotníků nelékařů v akreditované nemocnici – ÚVN Praha

2 / 37

Výživa a onkologicky nemocný

3 / 34 - 35

Parenterální výživa

3 / 36 - 37

Komplexní léčba dekubitů u geriatrických pacientů

3 / 38 - 39

Pomáhající síla nemocničního prostředí

4 / 28 - 29

Prostředí jako pomůcka pro seniory

4 / 30 - 31

Péče o kožní problémy u inkontinentních pacientů

5 / 9 - 10

Z praxe zkušené stomasestry (I. díl)

5 / 11 - 14

Vitala – pomůcka pro dočasnou kontrolu kontinence

5 / 15

Nikdy nepodceňujte sílu objetí – Tvarovatelná technika ConvaTec

5 / 16

Rouškovací systémy a ochranné oděvy na operačních sálech

6 / 6 - 9

Vhodný výběr rukavic – vinyl, latex, nebo nitril?

6 / 10 - 12

Z praxe zkušené stomasestry (II. díl)

6 / 12 - 13

Je mytí rukou taková věda?

6 / 17 - 18

Doporučené postupy k odběrům krve – prevence preanalytické variability

7 - 8 / 7 - 11

Dezinfekce v ambulantní praxi

7 - 8 / 12 - 13

Z praxe zkušené stomasestry (III. díl)

7 - 8 / 14 - 16

Můj život s plicní ventilací

9 / 11 - 13

Co trápí agentury domácí péče? Nedostatek peněz

9 / 15 - 16

Hodiny na cestách. Tak vypadá jeden den sestry domácí péče

9 / 17 - 18

Povinnosti sestry při očkování

10 / 11 - 13

Očkování – nové trendy, vakcíny a postupy

10 / 14 - 15

Co, jak a kdy očkovat?

10 / 16 - 18

Mýty a fakta o hygienické dezinfekci rukou

11 / 8 - 11

Hygiena a protiepidemické režimy v Nemocnici Strakonice, a. s.

11 / 11

Čím se řídit při sestavování dezinfekčního řádu?

11 / 12 - 14

Dítě dnes můžete zabalit i do bambusu

12 / 8 - 10

Naše buňky – léčba budoucnosti?

12 / 11 - 13

Cesta pupečníkové krve

12 / 14

Kongresový list

Pardubice jubilejně ve znamení hojení ran

3 / 28 - 29

Quo vadis, hojení ran?

3 / 29 - 30

Peritoneální dialýza dává šanci na léčbu v domácím prostředí

3 / 33

Příslib hezkého jara

4 / 41

Zaznamenali jsme

Násilí jako psychiatrický problém

1 / 34

Informační servis

Sjednocováním k harmonii

5 / 40

Tuberkulózy u nás ubývá, očkovacích vakcín také

5 / 41 - 42

S bojem proti nozokomiálním infekcím pomůže nová učebna

5 / 41

Pět evropských škol na půdě Jihlavy

6 / 40

Pacienti ocenili Masarykův onkologický ústav v Brně

6 / 41

Na Žofíně se představila revoluční novinka v laparoskopii

7 - 8 / 38 - 39

Lékařům v Krči se podařilo operovat multirezistentní TBC

7 - 8 / 39 - 40

Hamzova léčebna pro děti a dospělé zavádí nové přístupy v péči o geriatrického pacienta

9 / 39

Profesionální novorozenecké postýlky si již vypůjčily stovky maminek

9 / 39

Máte bezpečnou nemocnici?

9 / 40

Senioři si zvolí Miss staré koleno

10 / 39

Současnost a budoucnost ošetřovatelství a porodní asistence se řešila v Českých Budějovicích

10 / 39

Pražská záchranka funguje již 155 let

10 / 40

LINET otevřel nové školicí středisko

11 / 37

Nej sestřička zvítězila díky vtipu i odvaze

11 / 37

Vzdělávejte se z pohodlí domova

11 / 38

Očkování? Pro pacienty je rozhodující doporučení zdravotní sestry a lékaře

11 / 44

Transformace nelékařských zdravotnických povolání v ČR

12 / 39

V Brně léčí děti s epilepsií ketogenní dietou

12 / 40

Právo

Co přinesl nový zákon záchranářům? (I. díl)

7 - 8 / 41

Co přinesl nový zákon záchranářům? (II. díl)

9 / 41

Co přinesl nový zákon záchranářům? (III. díl)

10 / 41

Co přinesl nový zákon záchranářům? (IV. díl)

11 / 39

Co přinesl nový zákon záchranářům? (V. díl)

12 / 41

Rozhovor

Rozhovor s Dagmar Škochovou: Sestra ve století techniky a komunikace

5 / 6 - 7

Rozhovor s Lenkou Hejzlarovou: Tah na bránu Komory

6 / 4 - 5

Rozhovor s Lenkou Gutovou: „Chybám se snažíme předcházet“

7 - 8 / 5 - 6

Rozhovor s Petrou Růžičkovou: Ztráta blízkých bolí všude na světě stejně

9 / 6 - 9

Rozhovor s Janou Blablovou: Člověk se může zhroutit nebo bojovat. Já bojuji

10 / 6 - 9

Marie Bártová: Všechno má svůj důvod

11 / 4 - 7

Centra zdraví naučí matky, jak se starat o dětskou pokožku

12 / 38

Errare humanum est

Sestra a drogy

1 / 44

Záměna léků

2 / 44

Zneužití osobních údajů

3 / 44

Úmrtí pacienta a základní otázky

4 / 44

Stížnost na zanedbání péče ze strany rodičů

5 / 43

Dokumentace suicidia

6 / 43

Aktuálně / informace

Představení nové redakční rady

5 / 3 - 4

Informujeme - Vítejte ve starých časech

7 - 8 / 3 - 4

Nové knihy

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I

1 / 4

Reminiscenční terapie

1 / 4

Sociální práce ve zdravotnictví

1 / 4

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence

1 / 4

Management

2 / 4

Ošetřovatelství I

2 / 4

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

2 / 4

Ošetřovatelství I

4 / 4

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

4 / 4

Trénujte si mozek

4 / 4

Důvěřuj sobě. Jak s odvahou překonávat krize

5 / 42

Edukační činnost sestry. Úvod do problematiky

5 / 42

Jak selhat jako terapeut. 50 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta

5 / 42

Komunikace bez zábran. Jak se naladit na stejnou vlnovou délku

5 / 42

Doprovázení v pomáhajících profesích

6 / 42

Klinická onkologie pro sestry

6 / 42

Trénujte si mozek

6 / 42

Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?

6 / 42

Barevný atlas farmakologie

7 - 8 / 40

Dětská sestra v primární a komunitní péči

7 - 8 / 40

Jak mít život pod kontrolou

7 - 8 / 40

Psychologie a komunikace pro záchranáře v praxi

7 - 8 / 40

EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

9 / 40

Sociální gerontologie

9 / 40

Terapeutické využití kinesio tapu

9 / 40

Základy moderní lékařské etiky

9 / 40

Konflikty a vyjednávání. Umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál

10 / 40

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry

10 / 40

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - interna

10 / 40

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - pediatrie, chirurgie

10 / 40

20 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat

11 / 38

Radiologie pro studium a praxi

11 / 38

Řeč těla na pracovišti

11 / 38

Soudní lékařství a jeho moderní trendy

11 / 38

Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

12 / 40

Péče o člověka s demencí Průvodce pro rodinné příslušníky

12 / 40

První pomoc Pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea

12 / 40

Soudní psychiatrie a psychologie

12 / 40

Editorial

Dobrodružství kvality

1 / 1

Připomínka vlastní smrtelnosti

2 / 1

Můj příspěvek k roku seniorů

3 / 1

Tým mimořádných osobností

4 / 1

Časy se mění a my s nimi

5 / 1

Dignitatis memores, ad optima intenti

6 / 1

Čas odhalí pravdu

7 - 8 / 1

„Sestři, a co nákup?”

9 / 1

Očkovat ano či ne?

10 / 1

Pořád se něco děje

11 / 1

Dobrý začátek vede k dobrému konci

12 / 1