COVID-19
 

Rejstřík 2013

 
Článek Číslo / strana
Výstava

Bedřich Rozehnal. Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí

11 / 10

Názory

O co vlastně jde v pracovní skupině pro porodnictví na MZ ČR?

7 - 8 / 45 - 46

Z konferencí

8. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy „Czech PD Day“

7 - 8 / 38 - 39

Na XX. kongresu České internistické společnosti ČSL JEP v Praze se představila i novinka v hojení ran

11 / 38

Význam správné aplikace výsledků klinických studií v indikaci individuálně vhodné a účinné domácí orální péče

11 / 39 - 40

Reportáž

Jeden den na záchrance: Banální případy střídají akce

7 - 8 / 4 - 7

Zpravodaj ČAS

Plány a úkoly České asociace sester do roku 2015

1 - 2 / 38 - 39

17. mezinárodní konference onkologického ošetřovatelství se zaměřila na lepší ochranu pacienta

1 - 2 / 40

Odborné profesní organizace zasedaly v Polsku

1 - 2 / 40 - 41

O kvalitě a bezpečí zdravotních služeb v oblasti manipulace s léčivy se debatovalo v Plzni

1 - 2 / 41 - 42

Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči

1 - 2 / 41

Ošetřovatelství v nefrologii a onkologická onemocnění

1 - 2 / 42

Mosty porozumění

3 / 40 - 41

7. kongres primární péče se pyšnil rekordním počtem účastníků

4 / 38 - 40

I slova léčí

4 / 40 - 41

Konference traumatologicko-ortopedické sekce ČAS přinesla informace ze všech oblastí praxe

5 / 36 - 37

O sexualitě chronicky nemocných se diskutovalo v Plzni

5 / 38

Reforma psychiatrické péče nemá být ideologická, ale logická

5 / 40 - 43

XIII. konference pneumologické sekce ČAS byla nejen o astmatu

6 / 38 - 39

Sestru Jindřišku Pavlicovou ocenili lékaři

6 / 39

Ruční ovládání koní aneb management dnešních dnů...

6 / 40

Interní obory se sešly na konferenci v Praze

6 / 41 - 42

Odborná konference - 1. sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce

6 / 42

Svůj svátek oslavily sestry v Divadle Na Jezerce

7 - 8 / 32

Brodovy dny se letos zaměřily hlavně na predialýzu

7 - 8 / 33 - 33

Ambasadoři transplantace se sešli v IKEM

7 - 8 / 34

Česká společnost pro cévní přístup se sešla v rámci 8. mezinárodního kongresu

7 - 8 / 34

Sestra, která zná, pomáhá

7 - 8 / 35

Pražské chirurgické dny slavily jubileum

7 - 8 / 36 - 37

Poslední sbohem Mgr. Lence Hejzlarové, MBA

7 - 8 / 37

Prevence násilí od třetích stran v režii Unie zaměstnavatelských svazů – Centra rozvojových aktivit

9 / 34 - 35

IN MEMORIAM

9 / 35

Sestra by měla mít všechna nej a svatozář

9 / 36

Dřív jsme byly pro lékaře parťáky

10 / 40 - 41

Ve Vídni se konalo 16. jednání Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů

11 / 32 - 34

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství

11 / 34

Do Hradce zavítaly nejen perioperační sestry

11 / 35

XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny

11 / 36

Nutričním terapeutům bych přála, aby byli bráni jako právoplatní členové ošetřovatelských týmů

12 / 36 - 37

Celostátní konference zdravotních laborantů ČAS

12 / 38

Evropský kongres o násilí (nejen) v psychiatrii

12 / 39

Nefrologické sestry se sešly již potřinácté

12 / 39 - 40

Jaký je život stomiků? Odpověď hledal 1. podzimní pracovní den

12 / 40

Pro studenty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni

1 - 2 / 36 - 37

1. LF UK

3 / 36 - 38

VOŠZ a SZŠ v Ústí nad Labem

4 / 34 - 35

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

5 / 34 - 35

Finské ošetřovatelství z pohledu české studentky

6 / 36 - 37

Odborná stáž na ostrově Kréta

7 - 8 / 30 - 31

Operační sál – asepse, antisepse, prostředky a typy sterilizace

9 / 38 - 40

Po soustředění přicházejí beánie. Tak začal nový akademický rok na 3. LF UK

10 / 37 - 39

Historie

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé slaví letos 112 let (II. díl)

1 - 2 / 46 - 47

Pijavice - malí léčitelé, které znala i Kleopatra

3 / 45

Bílý zázrak na migrénu, který se dostal až na Měsíc

4 / 46 - 47

900 let zkušeností ve zdravotnické a sociální péči

5 / 46 - 47

Odborníci na klinickou výživu se vzdělávají už 80 let

6 / 46 - 47

Historie měření tlaku aneb od krve po rtuť

7 - 8 / 44 - 45

Vývoj práce na operačním sále

9 / 46 - 47

Jak vznikl zubní kartáček? Z kosti se štětinami

10 / 46 - 47

Florence a Mary – sestry, bez nichž by na Krymu zahynuly stovky mužů

11 / 44 - 46

Od rozmačkaných štěnic a lvího sádla k acylpyrinu

12 / 44 - 46

Seriál

Jak správně napsat životopis a motivační dopis

5 / 3

Životopis odeslán, a co teď?

6 / 3

Jakou mám šanci na novou práci?

7 - 8 / 3

Mám příliš mnoho nabídek

9 / 3

Nepřestěhuji se, neumím anglicky

10 / 3

Kde v té džungli hledat práci

11 / 3

Vyjednávání o mzdě

12 / 3 - 4

Praxe

Bazální stimulace na FZS Univerzity Pardubice

1 - 2 / 33 - 34

Projekty bezplatného vzdělávání zdravotníků za tři měsíce končí

1 - 2 / 35

Není dezinfekce jako dezinfekce

3 / 8

Trénink kognitivních funkcí v ÚVN Praha

3 / 29 - 30

K prevenci nozokomiálních nákaz z pohledu klinického farmaceuta

3 / 31 - 32

Vzdělávání akademických pracovníků v oblasti sexuologie

3 / 34 - 35

Specifika přístupu ke zdraví u příslušníků pravoslavné církve a mormonů

5 / 28 - 30

Cizí tělesa v zažívacím traktu u dětí

5 / 32 - 33

Zvyšování kvality a bezpečnosti je nezbytné

6 / 34 - 35

Analogové studie a vliv smyslové a sociální deprivace na pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko

7 - 8 / 26 - 28

Vyšetření před laserovou operací očí

9 / 30 - 31

FARG – záchranná aneb jak studenti pomáhají

9 / 32

Implementace paliativní medicíny v podmínkách rovníkové Afriky

10 / 32 - 34

Mobbing, bossing a jejich vliv na práci sester

10 / 35 - 36

Multikulturní ošetřovatelství v psychiatrii

11 / 30 - 31

Konfliktem to začíná (?)

12 / 32 - 34

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Ošetřovatelská péče o pacienty s tracheostomií

1 - 2 / 0

Asepsa v operačných sálach - vec profesionality a svedomia

1 - 2 / 27 - 30

Penitenciárna starostlivosť z pohl’adu práce sestry

3 / 24 - 28

Specifika péče o pacienta po transplantaci jater

4 / 21 - 24

Naše zkušenosti s využitím minimálně invazivních podpor oběhu u nemocných s kardiogenním šokem

4 / 25 - 29

Implantace Argus adjustable male sling z pohledu perioperační sestry v MOÚ

6 / 21 - 22

Práce klinického perfuziologa a kritické situace během mimotělního oběhu

9 / 17 - 18

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Význam registrace pro sestry

1 - 2 / 0

Význam edukace u pacientů s diabetem

1 - 2 / 19 - 22

Edukační program perioperační péče ve FN Brno

1 - 2 / 23 - 26

Spokojenost pacientů s peritoneální dialýzou

3 / 22 - 23

Vlastnosti a dovednosti sester z pohledu sester a pacientů

4 / 30 - 32

Riziko malnutrice u osob se schizofrenním onemocněním

5 / 19 - 21

Úroveň znalostí sester o základní a rozšířené resuscitaci dle platných guidelines

5 / 22 - 24

Vplyv sociálneho skóre rodiny na psychomotorický vývin batoliat

7 - 8 / 19 - 22

Afterdrop effect u pacientů v mírné hypotermii při mimotělním oběhu

9 / 19 - 22

Těhotenství a preventivní gynekologická péče u žen imigrantek

9 / 26 - 29

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Metódy merania kvality života

3 / 19 - 21

Sebepoškozování - problém ve společnosti

5 / 25 - 27

Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v letech 2011-2012

6 / 23 - 32

Využití Theory of Caring v porodní asistenci v ČR

7 - 8 / 23 - 25

Návrh na zlepšení interní komunikace ve zdravotnickém zařízení

9 / 23 - 25

Postoje seniorů ke stáří a význam reminiscenčních aktivit

10 / 23 - 25

Význam adherence k léčbě v souvislosti s kvalitou života HIV pozitivních pacientů

10 / 26 - 30

Srovnání jednoduchosti podání depotních analog somatostatinu (sesterský projekt)

11 / 19 - 24

Bazální stimulace z pohledu pacienta v bezvědomí

11 / 25 - 29

Postoje laickej verejnosti k darcovstvu orgánov v Slovenskej republike

12 / 19 - 22

Využití Teorie pokojného konce života v péči o pacienty v terminálním stadiu v podmínkách České republiky

12 / 23 - 25

Násilí a české ošetřovatelství

12 / 25 - 27

Edukace geriatrických pacientů

12 / 28 - 30

Odborné téma

Diabetická retinopatie

1 - 2 / 6 - 9

Hojení chronických ran (diabetická noha) pomocí moderních krytí

1 - 2 / 10 - 12

Edukace diabetiků

1 - 2 / 13 - 15

Odborná příprava sester-mentorek pro ošetřovatelskou praxi a její význam

1 - 2 / 16 - 18

Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů

3 / 9 - 11

Příběh pacientky: Mých třináct let s Mamma HELP

3 / 12 - 13

K nutnosti vymezení pojmu eutanazie

3 / 14 - 16

Léčba nezvladatelných bolestí v domácím prostředí

3 / 17 - 18

Alternativní rehabilitační metody

4 / 9 - 12

Body trojího účinku: metoda, kterou můžeme využít při každé terapii a úroveň naší péče se dostává o pár stupňů výš

4 / 13

Léčba vlastními buňkami už není hudba budoucnosti

4 / 14 - 16

Péče o děti se zevním fixátorem

4 / 17 - 20

Poruchy příjmu potravy aneb když je jídlo jed i lék

5 / 11 - 13

Jak na správnou výživu při práci ve směnném provozu?

5 / 14

Dotazník stravovacích zvyklostí

5 / 15

Výživa stomiků

5 / 16 - 18

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s imunosupresivní terapií

6 / 8 - 10

Využití imunoadsorpce při AB0 inkompatibilních transplantacích ledvin od žijících dárců

6 / 11 - 13

Individuální přístup stomické sestry

6 / 14 - 16

LIPOSTOM - Nový pás pro stomiky

6 / 17 - 18

Hernie v parastomální oblasti

6 / 19 - 20

ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v dětském věku

7 - 8 / 8 - 9

Aplikace surfaktantu při léčbě aspirace mekonia

7 - 8 / 10 - 11

Kazuistika mladého muže po autonehodě

7 - 8 / 13 - 14

Využití léčebné hypotermie v přednemocniční neodkladné péči v ČR

7 - 8 / 15 - 18

MRSA (bariérový ošetřovatelský režim)

9 / 9 - 10

Operace mozku při plném vědomí pacienta dělají i na Homolce

9 / 12 - 14

Kazuistika dítěte s adnátní sepsí po porodu

9 / 15 - 16

Sledování, vzdělávání a ošetřovatelský výzkum bolesti v ÚVN Praha

10 / 8 - 12

Krytí se Safetac® technologií – drahé, nebo ekonomické?

10 / 14 - 16

Delirantní stavy

10 / 17 - 19

Možnosti péče o seniora po propuštění z nemocnice

10 / 20 - 22

Můj život s „Parkinsonem“

11 / 4 - 5

Vývojová dyspraxie aneb „skrytý handicap“ nešikovných dětí

11 / 6 - 7

Frenchayský test paže (test k vyšetření úchopu a manipulace s předměty)

11 / 8 - 9

Alzheimerova nemoc v kardiologii

11 / 11 - 13

U maligního melanomu je nejdůležitější prevence

11 / 14 - 16

Česká potravinová pyramida Fóra zdravé výživy

11 / 17 - 18

Proces zpracování a použití rouškovacích systémů ve FN Brno

12 / 11 - 14

Práce sester na CS v Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s.

12 / 15 - 18

Vzdělávání

Bezplatné e-kurzy z projektu Vzdělávání nelékařů právě skončily

3 / 42

Informační servis

Aktuální informace o peritoneální dialýze

1 - 2 / 43

Ve VFN v Prze odoperovali již dvoustého pacienta s CTEPH

1 - 2 / 43

Šestnáct Čechů dostalo do srdce bezdrátový kardiostimulátor. Jsou první na světě

1 - 2 / 44

Zima je obdobím noroviru - předcházejte gastrointestinálním onemocněním právě teď

1 - 2 / 45

Studenti, změřte svoje síly

3 / 42

Sestry mají svou Miss 2012

3 / 43

Transplantace jater měla u nás premiéru před třiceti lety

3 / 43

Rozhovor s garantkou vzdělávání občanského sdružení Seppia Mgr. Helenou Michálkovou, Ph.D.

4 / 8

Tři fáze hojení ran - tři pravidla pro úspěšnou léčbu

4 / 36

profesor Josef Thomayer se narodil před 160 lety

4 / 42

Praxe a nové trendy v PD v roce 2013

4 / 42

Peníze z ESF pomohou postiženým

4 / 43

Století Jedličkova ústavu připomene i dokument

4 / 43

Vzdělávání zdravotnických pracovníků všech kategorií v Thomayerově nemocnici

4 / 43

Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně

4 / 44

Projekty bezplatného vzdělávání zdravotníků skončily

5 / 8

Edukovaný pacient se vyplatí

5 / 10

Soutěž o nejlepší kazuistiku skončila, máme vítězky

5 / 43

Záchranáři se na odborné konferenci sešli už popáté

5 / 43 - 44

Rozvíjení principů kontinuálního zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů v Hamzově léčebně

6 / 43 - 44

Řetězové transplantace plánuje IKEM letos ještě několikrát

6 / 43

Vznikl Národní program komplexní interní péče

6 / 43

II. neurologické sympozium přispělo k rozvoji mezinárodní spolupráce

7 - 8 / 41

Senior v dnešní době

7 - 8 / 42

Jak efektivně předcházet nemocničním infekcím

9 / 8

Běžci podpoří Český registr dárců krvetvorných buněk

9 / 41

Kapka naděje věnovala přístroje pro malé pacienty

9 / 41

V IKEM provedli už tisíc transplantací jater

9 / 41

Svět osob se sluchovým postižením přiblíží týden komunikace

9 / 42

Anesteziologové se podvacáté sešli, tentokrát v Brně

10 / 43

Pražští strážníci budou darovat krvetvorné buňky

10 / 44

Nej sestřička 2013 vyhrála i cenu sympatie Florence

11 / 41

Právo

Suicidium

3 / 44

Soudněznalecký posudek v oboru ošetřovatelství

4 / 45

Úraz dítěte při hospitalizaci

5 / 45

Neobvyklý úraz pacientky při hospitalizaci

6 / 45

Ztráta objednaných léků

7 - 8 / 43

Fotografování sestry při konfliktu

9 / 43

Návštěvy pacientů při poskytování zdravotních služeb a jejich současné problémy

9 / 44 - 45

Ztráta chorobopisů

10 / 45

Ošetřovatelská dokumentace a její současné problémy

11 / 43

Cizí těleso v dutině břišní po operaci

12 / 42

Rozhovor

Závistí se člověk nesmí nechat zničit

1 - 2 / 3 - 5

V Peru musíte být připraveni na všechno

3 / 3 - 7

Kaplan není "servisman" pro věřící

4 / 3 - 7

Jde nám o film. Politiku u majora Zemana neřešíme

5 / 4 - 8

V životě je pořád na co se těšit

6 / 4 - 7

Kdyby na Měsíci byla jediná kapka rosy, která vám pomůže, přinesete ji

9 / 4 - 7

„Rockové babičky“ mají recept na spokojené stáří

10 / 4 - 7

„Zapište se někomu do života,“ vyzývá registr dárců dřeně

12 / 5 - 7

Nové knihy

Etika v ošetřovatelské praxi

1 - 2 / 44

První pomoc I Pro studenty zdrav. oborů

1 - 2 / 44

Psychopatologie

1 - 2 / 44

Zdravotní nauka, 3. díl, učebnice pro sociální činnost

1 - 2 / 44

Firness manuál pro ženy. Cvičení ve fitness centru

3 / 43

Jak si nedělat starosti. Malé změny, díky kterým se budete méně stresovat

3 / 43

Jak skončit pracovní poměr

3 / 43

Terapie zaměřená na člověka

3 / 43

Jděte po schodech - 7 kroků ke skutečnému úspěchu

4 / 44

Manuální lymfodrenáž podle Dr. Voddera, praktický průvodce

4 / 44

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

4 / 44

Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí

4 / 44

Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů

5 / 44

Kardiologie pro sestry, obrazový průvodce

5 / 44

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část

5 / 44

Sebepoznání, sebeřízení a stres - praktický atlas sebezvládání, 3. rozšířené vydání

5 / 44

Aplikovaná forenzní psychologie

6 / 44

Emoční poruchy v dětství a dospívání, 2. doplněné a aktualizované vydání

6 / 44

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy

6 / 44

Sociální péče o seniory

6 / 44

Hry a činnosti pro aktivní seniory

7 - 8 / 42

Multikulturní ošetřovatelství pro praxi

7 - 8 / 42

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

7 - 8 / 42

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

7 - 8 / 42

Čekáme děťátko

9 / 42

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

9 / 42

S dětmi chytře a moudře. Psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče

9 / 42

Sestra a perioperační péče

9 / 42

Klinická propedeutika v urgentní medicíně

10 / 44

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství

10 / 44

Ošetřovatelské diagnózy, Definice a klasifikace 2012–2014

10 / 44

Tréma a jak ji překonávat

10 / 44

Chirurgie ruky

11 / 42

Histologický atlas

11 / 42

Jak zvládat depresi

11 / 42

Léčíme si koleno sami

11 / 42

Anatomie 2 - Třetí, upravené a doplněné vydání

12 / 4

Dějiny medicíny - Od starověku po současnost

12 / 4

Ošetřovatelství v geriatrii - Hodnotící nástroje

12 / 4

Psychosociální krizová spolupráce

12 / 4

Editorial

LIKE

1 - 2 / 1

Březen… kam se jen vrtnem?

3 / 1

Negativní emoce způsobují nemoce

4 / 1

Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce

5 / 1

Ledviny jsou jako lidský pár – můžete žít i sami, ale není to ono

6 / 1

Příteli chvátej, SOS…

7 - 8 / 1

Úsměv je svátek obličeje

9 / 1

Žijte, dokud můžete

10 / 1

Dáma s lampičkou – legenda, jejíž dílo žije dodnes

11 / 1

Čistota je půl zdraví a veselost celé

12 / 1

Public relations

Pečovatelské lůžko Estetica - Vysoká funkčnost a nadčasový design

10 / 1

Měníme svět hojení ran!

10 / 11

Dustojný a kvalitní život pro seniory s demencí

10 / 13

Preskripce vlhkého hojení ran se výrazně zjednodušila

10 / 31

Lůžko Eleganza Smart

11 / 1

Výsledky pádové studie

11 / 37

Měníme svět hojení ran!

11 / 47

Kniha Pořád něco

11 / 49

Bonno Ladies Collection

11 / 50

Dezinfikujte jednoduše

12 / 1

Dezinfekce povrchů v bezprostředním okolí pacienta

12 / 8 - 9

Předplaťte si časopis Florence

12 / 10

Měníme svět hojení ran!

12 / 31

Objevuji nové cesty

12 / 35

Hypokramed

12 / 41

Novinka: konal se první APD workshop pro sestry

12 / 43

Komplexní vybavení

12 / 47

Bonno Ladies Collection

12 / 49

Aktivní matrace Precioso

12 / 50