COVID-19
 

Rejstřík 2015

 
Článek Číslo / strana
Pro školy

Stáž v městské nemocnici na Krétě

5 / 40 - 42

Projekt Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast

6 / 33

Projektový den na „plzeňské zdrávce“

7 - 8 / 33

Proč a jak inovovat praktické vyučování žáků středních zdravotnických škol

9 / 34 - 35

První pomoc jako další šance na život

10 / 39

Dárcovství krve na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Znojmě

11 / 38

Čeští studenti si vyzkoušeli práci portugalských Bombeiros

12 / 34 - 35

Servis

Miss Sestrou 2014 je dětská sestra z Moravy

3 / 41

Česká transplantologie má za sebou nejúspěšnější rok, čekací doby se zkrátily

3 / 42

Při studiu i v praxi pomůže sestrám unikátní výkladový slovník

6 / 18

Florence Akademie

Transplantační medicína je „top“ týmové práce

5 / 10 - 11

Průzkum: Deset procent dialyzovaných pacientů nespolupracuje, čtvrtina trpí úzkostí

6 / 6 - 7

O počtu dárců orgánů rozhoduje i schopnost komunikace

7 - 8 / 6 - 7

Názory

Chaos jménem zdravotnictví

9 / 2 - 3

Zapomeňme na novelu, nastává čas nouzových řešení

9 / 3

Z konferencí

VI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii s medzinárodnou účasťou

1 - 2 / 34 - 35

Kapela Hwězdná pěchota zpestřila dětem Vánoce v nemocnici

1 - 2 / 35

XIV. multidisciplinární kongres nefrologické sekce ČAS

1 - 2 / 36 - 37

Sestry a laboranti společně – Seminář ČAS – region Praha

1 - 2 / 37

Zpráva z činnosti prezidia České asociace sester za volební období 2011–2015 v souvislosti s plněním Strategického plánu ČAS na období 2011–2015

1 - 2 / 38 - 40

Omezení a profity života se stomií

1 - 2 / 41

Světový den boje proti dekubitům v ÚVN Praha

1 - 2 / 42 - 43

Nad problematikou onkologických onemocnění se lékaři a sestry sešli již pošesté

3 / 36 - 38

Ošetřovatelství včera, dnes a zítra

3 / 39 - 40

Sestry se na maketách kostí učily osteosyntézu

4 / 34 - 35

Profesionálne ošetrovateľstvo na základe pôsobenia osobnosti Alžbety Hanzlíkovej

4 / 36 - 37

Top Hotel Praha hostil 9. kongres primární péče

4 / 39 - 40

Konferenci Centrální sterilizace hostila Vysočina již potřinácté

4 / 41 - 43

Česká asociace sester si zvolila nové prezidium

4 / 43

Konference sdružení Gaudia proti rakovině se zaměřila na psychologické aspekty profese zdravotní sestry

4 / 44 - 45

Na konferenci INSPO 2015 lákal návštěvníky nejvíc 3D tisk

5 / 43

Kýla není šperk

5 / 44

Sekce domácí péče si na konferenci zvolila nové vedení

5 / 44

Pražské chirurgické dny i letos přilákaly stovky odborníků

6 / 34 - 35

Lékaři a sestry se v Ostravě zabývali budoucností farmakologie v nefrologii

6 / 36

Chirurgové a sestry se na Vysočině sešli již posedmnácté

6 / 37 - 38

Diagnostika a možnosti léčby infikovaných ran byly tématem pražské konference

6 / 38

Zdravotníci z FN Plzeň učili veřejnost, jak si správně mýt ruce

6 / 39

Jubilejní konference na VŠZ Praha se zabývala vzděláváním zdravotníků

6 / 39

O obezitě v Praze diskutovali také evropští odborníci

6 / 40 - 41

Chronické nemoci s bronchiální obstrukcí

7 - 8 / 34 - 35

O výživě z mnoha pohledů se diskutovalo v Plzni

7 - 8 / 36 - 38

Umírání bylo tématem odborné konference Společná cesta

7 - 8 / 38

Klinické aspekty sesterské péče u dialyzovaných pacientů

7 - 8 / 39

7. výroční konference SAK se zabývala kvalitou ve zdravotnictví

7 - 8 / 40 - 41

Setkání sester – ambasadorů transplantace v IKEM

7 - 8 / 42

Dětští kardiologové z celého světa se po 26 letech sešli opět v Praze

9 / 36 - 37

Jarní konference Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

9 / 37 - 38

Projekt „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci“

9 / 38

Projekt „Sestry pomáhají přestat kouřit“ slavil úspěch na mezinárodní konferenci v Kanadě

9 / 39

1. mezinárodní job days pro zdravotní sestry a zdravotnický a pečovatelský personál v Praze ve dnech 27–28. listopadu 2015

10 / 40

Svůj den letos sestry oslavily v Divadle na Vinohradech

10 / 40

V belgickém Gentu probíhalo 18. jednání Evropského panelu pro prevenci dekubitů

11 / 40 - 41

Specialisté se na Novákových traumatologických dnech sešli již posedmnácté

11 / 41 - 42

Nejlepším NLZP Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra je fyzioterapeutka

11 / 43

Nejen o konceptu Smyslové aktivizace se diskutovalo v Hluboké nad Vltavou

11 / 44

Plzeň přivítala XXII. Kongres ČSARIM

11 / 45

Dermatologické sestry se sešly v Praze na konferenci DERMA 2015

12 / 40 - 41

V Deštném se konala konference manažerek domácí péče

12 / 41

Kulatý stůl na téma Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

12 / 42

VFN v Praze uspořádala kurz pro lékárníky a farmaceutické asistenty o hojení ran

12 / 43

Poslanci, kteří se podílejí na koncepci vzdělávání sester, na konferenci ČAS nepřišli

12 / 44 - 45

Sestry a ostatní NLZP se „učili navzájem“ v IKEM

12 / 45

Diagnostika a výživa u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním

12 / 46

Reportáž

Havárie tramvaje a desítky zraněných – záchranáři z celé republiky cvičili v Praze

10 / 4 - 6

Pro studenty

Prevence aneb jak si zachovat zdraví pomocí projektu Intimní zdraví bez komplikací

1 - 2 / 32 - 33

Pervitin, bábovka a 10 000 luxů

3 / 33

Inovace výuky perioperační péče na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

4 / 32 - 33

Historie

K „léčbě“ zkažených zubů bylo doporučováno i havraní lejno

1 - 2 / 44 - 45

„Flastr“ se vyráběl i z rybích měchýřů

3 / 43 - 45

Vývoj vzdělávání zdravotních sester – 1. díl

6 / 42 - 46

Vývoj vzdělávání zdravotních sester – 2. díl

7 - 8 / 43 - 45

Vliv Alice G. Masarykové na vývoj československého ošetřovatelství

9 / 43 - 46

Historie porodu od pravěku po novověk

10 / 43 - 44

Praxe

Práce sestry v zubní ordinaci

1 - 2 / 28 - 29

Aktivní posilování paměti

3 / 30 - 32

Prezentace české zdravotnické techniky na Blízkém východě

4 / 30 - 31

Význam kinestetiky pro ošetřovatelskou péči

5 / 38 - 39

Práce v zahraničí z pohledu české všeobecné sestry

6 / 28 - 29

Flexibilní řešení v prevenci nozokomiálních nákaz

6 / 30 - 32

Sestra jako koordinátorka klinické studie

7 - 8 / 28 - 31

Ošetřovatelský proces u pacientky po operaci prsu podle modelu Myry Estrin Levineové

9 / 30 - 32

Internet při hubnutí – pomocník, nebo škůdce?

10 / 30

Prevence vzniku nežádoucích událostí v oblasti používání zdravotnické techniky – zavedení inovačního kurzu pro zdravotnické pracovníky

10 / 32 - 35

Doménou psychiatrické sestry je komunikace

10 / 36 - 37

OPSI syndrom u splenektomovaného pacienta s pneumokokovou sepsí

11 / 32 - 35

Vstřebatelný stent – čtvrtá revoluce v intervenční kardiologii

12 / 26 - 27

Pomůcky podporující soběstačnost nemocných s revmatoidní artritidou

12 / 28 - 29

Diagnostika a léčba malárie na klinice v jihovýchodní Ugandě

12 / 30 - 32

Recenzovaný článek/Případová studie

Kardiovaskulární onemocnění v péči sester urgentního příjmu

5 / 25 - 27

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Problematika HIV/AIDS a ošetřovatelství v kontextu jihozápadní Ugandy

3 / 20 - 23

Dychová gymnastika astmatických pacientov

3 / 25 - 29

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Problematika výuky chronických ran v oboru všeobecná sestra

1 - 2 / 17 - 18

Psychické a fyzické faktory v profesi sestry v domácí péči

1 - 2 / 19 - 22

Následky a zvládání kyberšikany

1 - 2 / 23 - 26

Problematika stravování obézních dětí

3 / 17 - 19

Bodná poranění zdravotnických pracovníků v průběhu deseti let

4 / 25 - 29

Interní komunikace ve zdravotnickém zařízení

5 / 28 - 31

Štandardizované ošetrovateľské postupy u nedoslýchavých detí

5 / 32 - 37

Chyby a omyly ve vedení ošetřovatelské dokumentace

6 / 19 - 21

Děti se sluchovým znevýhodněním v nemocnici

6 / 24 - 26

Identifikácia informovanosti žien so stresovou inkontinenciou

7 - 8 / 17 - 19

Miera spokojnosti študentov s výučbou ako nástroj zvyšovania kvality vzdelávania v ošetrovateľstve

7 - 8 / 20 - 22

Názory klientů a zdravotníků na užití dálkového monitorování základních funkcí u seniorů a pacientů v ČR

7 - 8 / 23 - 27

Analýza prežívania a vnímania fyzických a psychických zmien u pacientov s chronickými a onkologickými chorobami v procese poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti

10 / 23 - 26

Některé problémy spojené se samostatnou indikací léčivých přípravků sestrou

12 / 14 - 19

Faktory ovplyvňujúce kvalitu života dialyzovaných pacientov

12 / 22 - 24

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Osobnost a dílo Joyce E. Travelbee

6 / 22 - 23

Supervize a mentoring v ošetřovatelství – Koncepty podporující profesionální rozvoj a identitu sester

9 / 23 - 26

Ošetřovatelství v pojetí Joyce E. Travelbee

10 / 27 - 29

Multikulturní ošetřovatelství: péče o muslimské pacienty

11 / 28 - 31

Legislativní východiska pro vedení odborné praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách

12 / 20 - 21

Odborné téma

Péče o pacienta po stomatochirurgickém výkonu

1 - 2 / 8 - 10

Zdravý a krásný úsměv – jak ho dosáhnout?

1 - 2 / 12 - 14

Důležitost péče o dutinu ústní

1 - 2 / 15 - 16

Materiály na vlhké hojení ran – stále velká neznámá?

3 / 10 - 12

Ošetřovatelská péče o chronické rány

3 / 15 - 16

Systém dálkové monitorace pacientů se srdečním selháním zachraňuje životy a šetří peníze

4 / 13 - 15

Práce sester na aferetické jednotce ÚHKT

4 / 18 - 20

Edukace v diabetologii sestrou

5 / 17 - 18

Průřez novými perorálními antidiabetiky

5 / 19 - 20

Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů

6 / 9 - 12

Ošetřovatelská péče u pacienta po urologické operaci na jednotce intenzivní péče

6 / 13 - 15

Zavádění lepku do stravy kojence

7 - 8 / 11 - 13

Podání léčiv sondou

7 - 8 / 14 - 16

Bonding: Od historie po současnost

9 / 5 - 7

Vliv alkoholu a kouření na vývoj plodu

9 / 8 - 10

Sprevádzajúce osoby pri pôrode z pohľadu zdravotníckych pracovníkov

9 / 11 - 14

Rizika kombinované hormonální antikoncepce

9 / 15 - 17

Inkontinence moči u žen a speciální urodynamické vyšetření

9 / 18 - 20

Dekontaminace pomůcek v ošetřovatelské praxi

10 / 16 - 18

S kontrolou infekcí pomáhají i lůžka

10 / 20 - 21

Koncept smyslové aktivizace

11 / 14 - 16

Predsudky o starnutí a starobe

11 / 17 - 18

Psychobiografický model péče prof. Erwina Böhma

11 / 19 - 21

Problematika ošetřovatelské péče u seniorů s močovou inkontinencí

11 / 22 - 23

Nástrahy farmakoterapie seniorů

11 / 24 - 25

Hospic očima veřejnosti

11 / 26 - 27

Pronatio dolorosa

12 / 6 - 9

Cvičení na míčích

12 / 10 - 11

Vzdělávání

Vzdělávání personálu ÚVN v Praze v oblasti prevence dekubitů

1 - 2 / 30 - 31

Certifikovaný kurz „Sestra v transfuzní službě“

3 / 34 - 35

Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví?

4 / 4 - 6

Rozhovor

Při práci na oddělení pro královskou rodinu jsem se sama cítila jako princezna

1 - 2 / 4 - 7

V otázce poranění ostrými předměty u nás chybějí informace i sankce

3 / 5 - 8

Sestry v EU musejí být jednotně vzdělané

4 / 7

Afrika skýtá velké bohatství, které můžeme pro naše zdraví využít

4 / 10 - 12

Zájem o laserové operace očí nejmodernější metodou neustále roste

5 / 7 - 9

Chceme-li dosáhnout změn, musíme být jednotní

5 / 45 - 46

Cukr nebo sůl. Obojí je lepší nepřehánět

7 - 8 / 8 - 10

Co lidem brání v darování krve? Většinou strach

10 / 12 - 14

Lidé na konci života nestojí o soucit a falešnou naději. Chtějí pravdu

11 / 8 - 10

ROSA školí zdravotníky

12 / 4 - 5

Nové knihy

Chirurgická onkologie

3 / 42

Čtyři klíče k životu

3 / 42

Fyzikální vyšetření pro sestry

3 / 42

Vývoj jazykových schopností v předškolním věku

3 / 42

Neurologie pro studium i praxi

5 / 6

Sebepéče v ošetřovatelské praxi

5 / 6

Chorobné znaky a příznaky

5 / 6

Krvácení

5 / 6

Chirurgie v extrémních podmínkách

7 - 8 / 5

Lymfatické masáže

7 - 8 / 5

Perimetrie

7 - 8 / 5

Psychologie v perinatální péči

7 - 8 / 5

Jak s dětmi mluvit o smrti

9 / 4

Psychologie písma – Humanistický přístup v poznávání osobnosti z rukopisu

9 / 4

Uchop kopřivu aneb o pozitivním přístupu k bolesti

9 / 4

Ošetřovatelská péče 1. díl – Pro obor ošetřovatel

9 / 4

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu

10 / 3

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

10 / 3

Klíšťová encefalitida

10 / 3

Koloskopie

10 / 3

Doprovázení v ošetřovatelství I

11 / 6

Doprovázení v ošetřovatelství II

11 / 6

Antistresové omalovánky pro dospělé

11 / 6

Sociální péče 1. díl

11 / 6

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře

12 / 2

Klíšťová encefalitida

12 / 2

Novinky v digestivní endoskopii

12 / 2

Ukliďte si v hlavě

12 / 2

Lekce angličtiny

Cleaning children's teeth

1 - 2 / 48

Decubitus ulcers

3 / 48

Pacemaker

4 / 48

Gestational Diabetes

5 / 47

Basal Stimulation

6 / 47

Dietary Guidelines for Ostomy Patients

7 - 8 / 47

Hormonal contraception

9 / 47

Tick bites

10 / 47

Parkinson's disease

11 / 47

The Vojta Method

12 / 47

Dopisy čtenářů

Výstava „Naše cesta“

1 - 2 / 46

Poděkování

4 / 38

Pár slov pro paní Mgr. Alenu Šmídovou

5 / 16

V Obecním domě byli oceněni dárci kostní dřeně

5 / 16

Setkali jste se někdy s agresivním pacientem?

5 / 16

Důstojný život do poslední chvíle

6 / 5

Editorial

Nechť souhlasí řeč se životem

1 - 2 / 1

I rány osudu padají často vedle. Na nás.

3 / 1

Lidské srdce – toť chaos vesmíru (Thomas Carlyle)

4 / 1

Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše (Hippokratés)

5 / 1

Oko za oko a svět bude slepý – Móhandás Karamčand Gándhí

6 / 1

Chceš udržet své zdraví? Najez se do sytosti a nelekej se námahy. (Hippokrates)

7 - 8 / 1

Bordel v bytě – chytré dítě (Zdeněk Matějček)

9 / 1

Nic neběží rychleji než léta (Publius Ovidius Naso)

10 / 1

Stáří může být sladké, když je jako mládí (Cheilón)

11 / 1

Čas má plné kapsy překvapení (Jan Werich)

12 / 1

Hojení ran

Komplexní přístup v péči o chronickou ránu při použití metod vlhkého hojení

9 / 40 - 41

Nízkofrekvenční UZ débridement

10 / 38

Využití medu v léčbě chronických ran

12 / 36 - 39

Informujeme

O problematice dekubitů informuje nový portál dekubity.eu

3 / 3 - 4

Rok 2015 – rok nové vlny prodlužování osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

4 / 3

O čem se mluví

Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR

5 / 3 - 6

Ubránit se dá i propiskou či mobilem. Sestry ve VFN v Praze se učily jak

6 / 3 - 4

Útoků na zdravotníky přibývá, bezpečnostních opatření a prevence také

7 - 8 / 3 - 5

Potřebují české sestry další typ vzdělávání “4+1”, o němž se mluví?

10 / 2

Prohlášení Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR podporující stanovisko ČAS

11 / 2

Uzavřeme sestru v kleci?

11 / 2 - 3

Změny v kompetencích sester – žhavé téma současnosti

11 / 3 - 4

Perličky

Perličky

11 / 6

Příběh pacienta

Stomie mé problémy vyřešila

3 / 14

Public relations

Ranná infekce a její terapie Léčba Aquacelem Ag+ Extra

3 / 46 - 47

Moderní technologie v domácí léčbě

4 / 16

VEKTOR – totální náhrada kolenního kloubu

4 / 46

I seminář může být zážitkem

5 / 14

Zkušenosti s tvarovatelným Esteemem®+

6 / 8

WS Distální cílení tibiálního hřebu

6 / 16

Zkušenosti s plochou tvarovatelnou podložkou Natura® s harmonikovým kroužkem

6 / 27

Změna je život

6 / 46

Sestra na Středním Východě: V arabských zemích si nás váží a jsou k nám přátelští

9 / 22

Zevní fixátory

11 / 36

Recenzovaný článek/Teoretický článek

Adult Basic and Advanced Life Support

4 / 21 - 24

Sociální sítě jako jeden z prostředků kyberšikany

5 / 21 - 24

Humanistický přístup ke kardiologickým pacientům

9 / 27 - 28

Rozloučení

Rozloučení

1 - 2 / 46

Sdělení

Novoroční přání hlavní sestry ČR

1 - 2 / 3

Výročí

Jak se zrodila česká Florence?

10 / 8

Cením si všech, s nimiž jsem měla tu čest pracovat

10 / 9

Co přejí Florence…

10 / 10 - 11

Zdraví/Relax

Jak si ulevit od bolestí zad během pracovního procesu?

11 / 12

Ze života nemocnic

Nejen pacientům FNKV nově slouží knihovna z telefonní budky

9 / 29