COVID-19
 

Rejstřík 2016

 
Článek Číslo / strana
Pro školy

Jak zdravě žít – Školní projekt podpory zdraví ve škole

1 - 2 / 32 - 33

Druhý projektový den na plzeňské „zdrávce“ nadchl žáky i učitele

3 / 34

Na turnovské zdrávce najdete sbírku z historie ošetřovatelství

4 / 34

Tradičně netradiční léto studentů ošetřovatelství, aneb za prací do Nizozemska

11 / 40 - 41

Názory

Neodborná odbornost, aneb nikoho nezajímá, co bude sestra opravdu umět

6 / 2

Zdravotníci jsou jako běžci na dlouhých tratích. Pokud chceme, aby běhali dobře a nepadli vysílením, musíme se o ně starat

6 / 2 - 3

Význam hlášení mimořádných událostí v českém zdravotnictví

9 / 2

Kredity – opravdové vzdělávání, nebo jen nahánění bodů?

10 / 2

Sedm mýtů o českých sestrách

11 / 2 - 3

Z konferencí

Nefrologické sestry oslavily jubileum svého kongresu v Brně

1 - 2 / 34 - 35

První české vydání své knihy pokřtil prof. Böhm na konferenci v Praze

1 - 2 / 35 - 36

V Brně se hovořilo o budoucnosti komunitní péče v ČR

1 - 2 / 36 - 37

Ke Světovému dni „STOP dekubitům“ se ÚVN přidala již potřetí

1 - 2 / 37

Jarní a podzimní konference Sekce chirurgických oborů ČAS

1 - 2 / 38

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům již posedmé v Praze

3 / 36 - 37

Sestry se učily navzájem s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a ostatními NLZP

3 / 38

Akutní stavy byly hlavním tématem XI. ročníku Ústeckého dne ošetřovatelství

3 / 39

Přípravky z afrických surovin rehabilitační pracovníky nadchly

3 / 39 - 40

Ostrava hostila mezinárodní konferenci Colours of Sepsis 2016

3 / 40

Sestrou sympatie 2015 se stala sestřička z Nemocnice Kyjov

3 / 41

Sestry se učí, jak provázet rodiny s těžce nemocnými dětmi

4 / 36

Hojení ran lékárníky a farmaceuty zajímá

4 / 37

Kongres primární péče oslavil desáté výročí

4 / 38 - 39

Společný jmenovatel – „lékař první volby“

4 / 40

Moderní léčba mění osud pacientů s IPF – klíč k naději drží v ruce praktičtí lékaři

4 / 41 - 42

Prakticky o resuscitaci nejen pro praktiky

4 / 42 - 43

Hojení ran pod taktovkou Florence přilákalo do Ostravy desítky sester

5 / 38 - 39

Lékaři a sestry diskutovali o transplantacích na čtyřdenním kongresu

5 / 40 - 41

Sestra v akci V – sestra v super akci

5 / 41

S jarem zavítala na Vysočinu již XIV. konference o sterilizaci

5 / 42 - 43

Chirurgický kongres letos obohatil program MEDEVAC

6 / 34 - 35

Mezinárodní den sester oslavila ČAS tradičním udílením cen

6 / 35

V Plzni se konala VII. konference Cesta k poznání a vzdělávání v ošetřovatelství

6 / 36

Kardiopulmonální resuscitace byla tématem konference v Plzni

6 / 38 - 39

Pardubice hostily III. mezinárodní konferenci a XI. celostátní studentskou vědeckou konferenci

6 / 40 - 41

Biologická léčba byla hlavním tématem konference Gastro-Derma-Revma

6 / 41 - 42

Chirurgické sestry a instrumentářky se sešly na Moravě

6 / 42

Fakulta architektury ČVUT hostila nefrologickou společnost

7 - 8 / 32 - 33

Harrachov hostil jubilejní XX. Harrachovské chirurgické dny

7 - 8 / 34 - 35

ČKPA nově pod názvem Česká komora porodních asistentek

7 - 8 / 36

II. jarní konference Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK

7 - 8 / 36

Peritoneální dialýzu u nás využíváme málo. Proč?

7 - 8 / 37 - 38

XIX. konference pneumologické sekce ČAS

7 - 8 / 40 - 41

O pediatrickém ošetřovatelství v praxi se diskutovalo na půdě 3. LF UK

7 - 8 / 41

O výsledcích analýzy hlášení nežádoucích událostí v ČR jednali zástupci PZS v Jihlavě

10 / 33 - 34

O hojení ran se opět diskutovalo, tentokrát v Českých Budějovicích

10 / 35

Novela zákona o NLZP byla hlavním tématem diskuzního fóra XXII. královéhradeckých ošetřovatelských dnů

10 / 36 - 37

Pod Ještědem se konaly dvě konference sester

10 / 37

V Českých Budějovicích se konalo mezinárodní sympozium o ošetřovatelství

11 / 28 - 29

Druhé setkání ohrožených druhů

11 / 29

Obezitologie a bariatrie v roce 2016

11 / 30 - 31

Osmý ročník BATIST Nej sestřičky zná svou vítězku

11 / 30

V ÚVN se opět diskutovalo o kvalitě a bezpečí v praxi

11 / 31 - 32

Paměť prochází srdcem

11 / 32 - 33

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ocenilo nejlepší sestru i Anděly v modrém

11 / 34

Těžko řešitelné starosti aneb Jak zajistit kvalitu ošetřovatelské péče

11 / 35

V pražském IKEM se konala konference Dialogem ke zdraví

11 / 36 - 37

Den plný pohybu a zdravých potravin přilákal stovky zájemců o zdravý životní styl

11 / 38

V Praze se konal 6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu

12 / 36 - 37

Odstartoval mezinárodní projekt RANCARE – přidělovaná – chybějící ošetřovatelská péče

12 / 37

Paliativní péče byla tématem podzimní konference Plzeňského regionu ČAS

12 / 38

U kulatého stolu se v Brně diskutovalo o prevenci, monitorování a léčbě dekubitů v ČR

12 / 40 - 41

IKEM hostil 9. podzimní konferenci prezidia ČAS

12 / 42 - 43

S koktavostí se v Česku potýká přes 150 tisíc lidí

12 / 42

Brno hostilo mezinárodní sympozium o dekubitech

12 / 43

Reportáž

„Jsi jenom pitomá sestra!“

12 / 44 - 45

Historie

Horečka omladnic: zabiják matek, který ještě nezmizel

1 - 2 / 44 - 45

Historie nozokomiálních nákaz

3 / 44 - 45

Od železných plic k mikroprocesorům

5 / 44 - 45

Stručný přehled antropologie v českých zemích od 16. století do roku 1935

6 / 44 - 45

Historie praktické výuky v ošetřovatelství v ČR do začátku 2. světové války

10 / 44 - 46

Seriál

Sestry – manažerky: péče o podřízené a jejich rozvoj

1 - 2 / 4 - 5

Péče o kulturu zdravotnického pracoviště v kontextu práce sester – manažerek

3 / 6 - 7

Sestry – manažerky a jejich role při řízení rizik (část 3)

4 / 6 - 7

Trendy ovlivňující práci sester a změny, které přinášejí sestrám – manažerkám

5 / 4 - 5

Kvalitní zdravotnické pomůcky a zkušený personál jsou základ

6 / 4

Laterární náklon jako malý zázrak moderního zdravotnictví

7 - 8 / 8 - 9

I jedno tlačítko může výrazně pomoci k záchraně života

10 / 10 - 11

Těhotenství. Porod. Miminko. Jak si kdo ustele…

12 / 8 - 9

Praxe

Ošetřovatelská péče u pacientů po operacích na standardním oddělení

1 - 2 / 28 - 30

Koronarografie

1 - 2 / 31

Úloha sestry v starostlivosti o migrantov

3 / 32 - 33

Chrápání může znamenat vážný zdravotní problém

4 / 26 - 28

Krycí materiály pro cévní vstupy

4 / 29 - 32

Indikátor kvality ošetřovatelské péče v prevenci infekce místa inzerce centrálního žilního katetru

5 / 34 - 35

Co je celková anestezie

6 / 26 - 27

Karcinom prsu u muže

6 / 28 - 29

Hodnocení místa vpichu u periferních žilních katetrů

6 / 30 - 33

Je nárůst nemocných trpících mentální anorexií podmíněn společensky?

7 - 8 / 26 - 27

Edukácia pacienta liečeného warfarínom

7 - 8 / 28 - 29

Čich a chuť

7 - 8 / 30 - 31

Převaz periferního žilního katetru

9 / 41 - 43

Problematika odběrů orgánů od dárců zemřelých po nevratné zástavě oběhu

9 / 44 - 46

Tábor zdravých hemofiliků

10 / 30 - 32

Očkování proti infekcím ignoruje veřejnost i část zdravotníků

11 / 26

Je tuberkulóza v současné době problém?

12 / 34 - 35

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Screening civilizačních chorob u veřejnosti v Plzeňském kraji

1 - 2 / 20 - 24

Vybrané aspekty kvality života pacientů s pokročilou formou chronického srdečního selhání v paliativní péči z dotazníku WHOQOL-OLD – blízké vztahy, naplnění, smrt a umírání

1 - 2 / 25 - 27

Edukace rodiček o epidurální analgezii

3 / 20 - 23

Riziko postabortívneho syndrómu u žien po umelom prerušení tehotenstva

3 / 24 - 27

Koncept chybějící péče

3 / 28 - 31

Problematika životního stylu studentů oboru Všeobecná sestra

4 / 18 - 21

Komunikace sester s pacientem na umělé plicní ventilaci

4 / 22 - 24

Výskyt malnutrície u hospitalizovaných seniorov

5 / 22 - 25

Vybrané jídelní zvyklosti romské minority z pohledu prevence nadváhy a obezity

5 / 26 - 27

Sekundární prevence u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

5 / 28 - 31

Problematika klinických doporučených postupů v ošetřovatelské praxi

6 / 22 - 25

Uspokojování spirituálních potřeb z pohledu pacienta

7 - 8 / 22 - 24

Problematika ošetřovatelské péče u pacientů v deliriu na JIP

9 / 33 - 35

Motivácia sestier pre výkon povolania

10 / 26 - 29

Význam glykémie nalačno a postprandiálnej glykémie v prevencii diabetickej retinopatie

11 / 18 - 22

Příčiny strachu u nemocných po cévní mozkové příhodě

11 / 23 - 25

Postoje k očkovaniu u vybranej skupiny rodičov

12 / 22 - 25

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Terapeutická hypotermia u asfyktických novorodencov

12 / 26 - 28

Komunitná starostlivosť o bezdomovkyne v pôrodnej asistencii

12 / 29 - 32

Odborné téma

Péče o pacienta s klostridiovou kolitidou

1 - 2 / 8 - 9

Problematika hygienické péče u obézních pacientů

1 - 2 / 10 - 11

Specifika perioperační péče o pacienty s methicilin rezistentním Staphylococcem aureem

1 - 2 / 12 - 14

Dezinfekce endoskopických přístrojů

1 - 2 / 16 - 19

Jak vypadá v současnosti práce na Oddělení plastické a estetické chirurgie ve FN Olomouc

3 / 11 - 13

Popáleninové trauma u dětí

3 / 16 - 18

Rehabilitační centrum v berounské nemocnici oceňují odborníci i laici

4 / 9 - 10

Fyzioterapie v praxi

4 / 11

Evidence-based postupy v neurorehabilitaci spastické parézy

4 / 12 - 14

Balneologie v Lázních Bechyně

4 / 15

Vliv implantace trvalého kardiostimulátoru na život klienta

5 / 9 - 12

Informační systém mezi COS a oddělením CS v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně

5 / 14 - 16

Kvalita života seniorů v domově pro seniory

6 / 9 - 11

Senioři a chronicky nemocní – zranitelná populace nejen v mimořádných situacích

6 / 12 - 14

Smyslová aktivizace v péči o stárnoucího člověka

6 / 16 - 17

Larvy jako aktivní pomocníci při terapii chronických ran

6 / 18 - 20

Asijská strava aneb v Thomayerově nemocnici se jí i hůlkami

7 - 8 / 11 - 13

Výživové faktory chránící před rakovinou

7 - 8 / 14 - 16

Výživa u pacientů s kolorektálním karcinomem

7 - 8 / 17 - 18

Kazuistika pacienta po výbuchu varny pervitinu

9 / 15 - 17

Využití supraglotické pomůcky v řešení neodkladných stavů v praxi

9 / 18 - 19

Zachránily mě oči

9 / 20 - 22

Intenzivní péče na klinice Itibo v jihozápadní Keni

9 / 23 - 26

Zkušenosti s inzulinovou pumpou Minimed 640G s technologií SmartGuard u předškolních dětí v ambulanci dětské diabetologie

10 / 13 - 14

Komplexní léčba u pacienta se syndromem diabetické nohy

10 / 16 - 17

Neovlivnitelné a ovlivnitelné faktory kardiovaskulárních onemocnění

10 / 18 - 20

Narušení komunikační schopnosti při cévní mozkové příhodě

10 / 21 - 23

Léčba psoriázy biologiky u pacientů Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

11 / 11 - 13

Znaménka

11 / 14

Kosmetika, galenické formy a hygiena kůže

11 / 16 - 17

Strach dítěte před operačním výkonem

12 / 11 - 12

Vady řeči u dětí

12 / 13 - 14

Péče o dutinu ústní dětí do jednoho roku

12 / 15 - 16

První transplantace dělohy v ČR

12 / 17 - 19

Péče o chrup v těhotenství

12 / 20 - 21

Právo

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a práce ve státní svátek

5 / 6

Rozhovor

Módní trendy v plastické chirurgii? Ženy chtějí stále větší poprsí

3 / 8 - 10

Pomáhající profese si zaslouží úctu společnosti

4 / 2 - 4

Mlčení bolí, když svědci domácího násilí neudělají nic pro to, aby pomohli

7 - 8 / 4 - 6

Sestra cizinka v české nemocnici? Jde to. Chce to jen víc času a trpělivosti

9 / 12 - 13

Práce v domácí péči mě vnitřně obohacuje

11 / 6 - 7

Vrátit ženám sebedůvěru je krásný pocit

12 / 6 - 7

Nové knihy

Dětská otolaryngologie

1 - 2 / 6

Jak na strach a úzkost v těhotenství

1 - 2 / 6

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

1 - 2 / 6

Výchova ke zdraví

1 - 2 / 6

Jídlo jako lék podle čínské medicíny

3 / 5

Praktické postupy v anestezii

3 / 5

Kurz dobré nálady

3 / 5

Základy klinického výskumu

3 / 5

Štandardizácia v ošetrovateľstve

4 / 8

Rodičům na nejhezčí cestu

4 / 8

Základy arteterapie – Rozšířené vydání

4 / 8

První pomoc pro každého – 2. doplněné vydání

4 / 8

Jak si zlepšit paměť a koncentraci

5 / 8

Týmová supervize

5 / 8

Tajemství doktora Freuda

5 / 8

WC pocket revue

5 / 8

Oční lékařství

6 / 8

Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi

6 / 8

Jóga, očista a rituály – Domácí jógové studio

6 / 8

Obejměte svého vnitřního kritika

6 / 8

Autogenní trénink a autogenní terapie

7 - 8 / 10

Kurz právní sebeobrany

7 - 8 / 10

Ošetřovatelská péče 2. díl

7 - 8 / 10

Protetika II

7 - 8 / 10

Diagnostika poruch polykání

9 / 14

Kognitivní trénink pro třetí věk

9 / 14

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 2. ročník, 1. díl

9 / 14

Stačí jen málo

9 / 14

Sebekoučink

10 / 12

Sociální péče 2. díl

10 / 12

Kognitivní trénink v praxi

10 / 12

Pediatrie

10 / 12

Jak se stát dobrým psychoterapeutem

11 / 10

Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí

11 / 10

Praktická anesteziologie

11 / 10

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

11 / 10

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory

12 / 10

Příručka pro sestry v oftalmologii

12 / 10

Repetitorium hojení ran 2

12 / 10

100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče

12 / 10

Odborný text

Využitie moderného terapeutického krytia v starostlivosti o rany

1 - 2 / 40 - 41

Lekce angličtiny

Venous leg ulcer

1 - 2 / 47

Breast Augmentation

3 / 47

Total knee replacement

4 / 47

Magnetic resonance imaging

5 / 47

Treating Scars

6 / 47

Diet for children suffering from diarrhoea

7 - 8 / 47

Snakebites

9 / 47

Angina

10 / 47

Psoriasis

11 / 47

Infertility

12 / 47

Editorial

Stydlivě tajeným otcem pokroku je génius lidské lenosti (Gabriel Laub)

1 - 2 / 1

Krása tkví v oku pozorovatele

3 / 1

Zdržujte se hříšné nečinnosti, aby vás nestáhla tíží svou do hlubokosti pekelné (Karel IV.).

4 / 1

Když není práce protkaná láskou, je zbytečná (Matka Tereza)

5 / 1

Nech brouka žít…

6 / 1

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny (Buddha)

7 - 8 / 1

Nic zde není tak trvalé jako pomíjivost (Alexander Fleming)

9 / 1

Pro život, ne pro školu se učíme (Seneca)

10 / 1

Některá díla se pod kůži vryjí navždy

11 / 1

Vánoční klišé

12 / 1

Hojení ran

Kombinace medových materiálů při léčbě bércových vředů

3 / 42 - 43

Použití Aquacelu Ag Extra plus a polyuretanového krytí u bércových vředů žilní etiologie

4 / 44 - 45

Nekrolog

Zemřela přední česká představitelka konceptu sebepéče PhDr. Renata Halmo, Ph.D.

12 / 4

Nenechte si ujít

The Psychological Context of Labour Pain

12 / 21

O čem se mluví

Odkaz „starých dobrých zdrávek“…nejednotný názor, či nepochopení?

1 - 2 / 2

Reforma psychiatrické péče v ČR chytá druhý dech

3 / 2 - 4

O Registru v novém „kabátě“ a nejen o něm

5 / 2

Nový registr nelékařských zdravotnických pracovníků

7 - 8 / 2 - 3

Přinese systém vzdělávání 4 + 1 více sester do zdravotnictví?

9 / 4 - 6

Systém hlášení nežádoucích událostí ÚZIS prezentoval pilotní analýzu dat

10 / 5 - 6

Vznikl Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

10 / 8 - 9

Praktické naplnění Resortního bezpečnostního cíle 8

12 / 2 - 3

Public relations

105 minut

5 / 33

Automatizovaná peritoneální dialýza aneb dialýza během spánku

5 / 36

Práce ve zdravotnictví mě naplňuje

6 / 6 - 7

Prestižní akreditace pro NephroCare

7 - 8 / 35

Diabetes mellitus jako nejčastější příčina selhání ledvin

10 / 38

Jak žít kvalitní život s inkontinencí v domově seniorů

11 / 39

Život se vzácným onemocněním – mukopolysacharidosa

12 / 33

Perinatologická centra Krajské zdravotní poskytují vysoce specializovanou péči

12 / 46

Recenzovaný článek/Kazuistika

Akutní exacerbace chronické jaterní insuficience

9 / 30 - 32

Recenzovaný článek/Odborný článek

Cielená regulácia telesnej teploty v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti

9 / 38 - 40

Sociální práce

Činnost veřejného ochránce práv v místech, kde se poskytuje péče

1 - 2 / 42 - 43

Výročí

Sestrou téměř století

10 / 3 - 4

Střední zdravotnická škola v Turnově funguje již 55 let

11 / 4

Zajímavost

Výživa kosmonautů

7 - 8 / 42 - 43

Zdraví sestry

Jak rozpoznat syndrom vyhoření a jak mu předcházet?

7 - 8 / 44 - 45

Zkušenosti ze zahraničí

Zdravotní laborantky navštívily Lotyšsko

7 - 8 / 46

Jak se žije sestrám jižně za Kavkazem?

9 / 8 - 9

Vzpomínky na stáž na rehabilitační klinice Bavaria Kreischa

10 / 40 - 42

Následná péče o pacienty po CMP ve Švýcarsku

11 / 42 - 45