COVID-19
 

Rejstřík 2017

 
Článek Číslo / strana
Pro školy

Emergentní ošetřovatelství

1 - 2 / 42 - 46

Třetí ročník projektového dne na plzeňské „zdrávce“ se věnoval zdravému životnímu stylu

5 / 32

Výuka ošetřovatelství v cizím jazyce metodou CLIL

9 / 26 - 27

Týždeň mozgu – aktivita FZO PU v Prešove

10 / 26

Herní specialista – pomocná ruka nemocného dítěte

11 / 31

Příprava zdravotnických asistentů na SZŠ z hlediska jejich kompetencí v praxi

12 / 32 - 33

Z konferencí

Oční sestry se sešly v ÚVN v Praze pojedenácté

1 - 2 / 34

Novinky v oboru i volby do předsednictva sekce byly obsahem brněnského nefrologického kongresu

1 - 2 / 35

Nové lůžko LINET představily baletky Národního divadla

1 - 2 / 36

Sestry pracujúce v oftalmológii sa zišli v Bratislave

1 - 2 / 37 - 38

Domácí násilí a terapeutická práce s násilníky byla témata pražské konference

1 - 2 / 38

Členky ČKPA na 5. vzdělávací konferenci Evropské asociace porodních asistentek v Londýně

1 - 2 / 39

ÚVN v Praze hostila konferenci perioperačních sester

1 - 2 / 39

Výročí oslavila VSZaSP Příbramskými dny zdravotnictví a sociální práce

1 - 2 / 40 - 41

Doma bez obav? Jak na to, hledala odpověď multioborová konference

1 - 2 / 41

Mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO má za sebou osmý ročník

3 / 0

XII. ústecký den ošetřovatelství se zaměřil na infekční nemoci nejen v dětství

3 / 38

V ÚVN v Praze vznikl Domov Vlčí mák pro válečné veterány

3 / 39

Sestry na sál! Zaznělo na Žofíně již po osmé

3 / 43

Ostrava hostila XXIII. Pařízkovy dny

4 / 32

Colours of Sepsis přivítal lékaře a sestry již po devatenácté

4 / 33

KapNejen dětské sestry se sešly na Žerotínském zámku

4 / 34

Nehlášených poranění ostrými předměty od roku 2014 přibylo

5 / 24 - 25

Praha hostila 2. ročník konference ONKO

5 / 25

Hojení ran opět pod taktovkou časopisu Florence

5 / 26 - 27

Umíme žít se stomií?

5 / 26

Sestra v akci VII – To jste ještě neviděli…

5 / 27

Vysočina přivítala XV. mezinárodní kongres Centrální sterilizace

5 / 28

Čtvrt století výuky ošetřovatelství oslavili absolventi 3. LF UK v Karolinu

6 / 20 - 21

Chirurgové a perioperační sestry se sešli na Moravě už po devatenácté

6 / 21 - 22

Sestry oslavily svůj svátek společně s Edith Piaf

6 / 22

Motol hostil XXI. konferenci pneumologické sekce ČAS

6 / 23 - 24

Řecký Rhodos hostil evropský kongres perioperačních sester

6 / 23

Ústí nad Labem hostilo Brodovy dny

6 / 24

Praha přivítala XXIV. ročník Jiráskových dnů

6 / 25

Do Olomouce se sjely dvě stovky perioperačních sester

7 - 8 / 24 - 25

Plzeň hostila celostátní konferenci ošetřovatelství a porodní asistence

7 - 8 / 25

Fenomén migrace a integrace: mýty a fakta

7 - 8 / 26

Studijní sestry z celé republiky se sešly podruhé v Brně

7 - 8 / 27

Perioperační sestry se sešly na diskuzním fóru v Praze

10 / 22

Novinky v artroskopii a sportovní medicíně se představily v Litomyšli

10 / 23 - 24

Efektivní hojení ran – několik postřehů ze seminářů organizovaných časopisem Florence

10 / 24

Divadlo Za plotem hostilo jubilejní konferenci Psychiatrické sekce ČAS

11 / 32

Dne zdraví se zúčastnily stovky lidí

11 / 33

V IKEM se již počtvrté vedly dialogy o zdraví

12 / 24 - 25

Transplantace ledvin od žijících dárců byly tématem čtvrtého setkání ambasadorů v IKEM

12 / 25 - 26

Obezitu a její léčbu řešili lékaři a sestry v Mikulově

12 / 26 - 27

Kvalita a bezpečí v praxi byla témata konference ve Střešovicích

12 / 27 - 28

Šumava hostila druhý ročník konference Ošetřovatelství napříč odbornostmi

12 / 28

Reportáž

Bezpečné podávání léků, které navíc šetří peníze? V ÚVN vědí, jak na to

11 / 4 - 5

Obětí dopravní nehody na vlastní kůži

12 / 4 - 5

Historie

Historie ochranných pracovních pomůcek nejen na operačních sálech

4 / 37 - 38

Akutní infarkt myokardu včera a dnes

5 / 33 - 36

Vzdělávání sester specialistek v perioperační péči

6 / 26 - 28

Střípky z historie babictví

7 - 8 / 32 - 33

Historie arabského zdravotnictví

9 / 32 - 34

Zdravotní sestry v židovském ghettu Terezín

10 / 30 - 34

Seriál

Cukr – jak ho dostat pod kontrolu?

1 - 2 / 6

Naučte se správně vybírat tuky

3 / 4 - 5

Máte v jídelníčku dostatek vlákniny?

4 / 2

Kolik energie za den vydáte?

5 / 4

Jak zvládat chutě na sladké?

6 / 4 - 5

Proč by měla být zelenina součástí každého jídla?

7 - 8 / 2 - 3

Mléčné výrobky – nenahraditelný zdroj vápníku

9 / 8 - 9

Ryby nejen na Vánoce

10 / 8 - 9

Bez soli to nejde, ale potřebujeme jí tolik?

11 / 6 - 7

Aby se vám Vánoce nepřejedly

12 / 8 - 9

Praxe

Využitie metódy Snoezelen u pacientov s Alzheimerovou chorobou

3 / 30 - 32

Postupné zavádění programu prevence a kontroly infekcí ve FN Brno

4 / 26 - 27

Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz

4 / 28 - 29

Poradna stomické sestry v ÚVN

5 / 18 - 19

Monitorace cytotoxických léčiv umožňuje přehled o úrovni kontaminace chemoterapeutických stacionářů

5 / 20

Intervence sester u kuřáků – součást kvalitní ošetřovatelské péče

5 / 22

Jak ošetřovat HIV pozitivního pacienta

7 - 8 / 22 - 23

Význam komunitní péče v prevenci nádorového onemocnění děložního čípku u mladých dívek

9 / 24 - 25

První zkušenosti s domácí umělou plicní ventilací

10 / 18

PEER je ten, kdo nabízí pomoc a rozumí

10 / 20 - 21

Early Warning Score v praxi

11 / 22 - 23

Ošetřovatelská péče a novinky v péči o periferně inzerované centrální katetry

11 / 24 - 26

Zdravotní rizika práce ve zdravotnictví

11 / 28 - 30

Zdravotní gramotnost pomůže nejen laikům, ale i sestrám

12 / 17

Úvod do sexuálních deviací

12 / 18 - 19

Plánovaná elektivní kardioverze, ošetřovatelská péče

12 / 20 - 23

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Péče o novorozence v průběhu řízené hypotermie

3 / 25 - 27

Využití bazální stimulace u pacienta s dětskou mozkovou obrnou

9 / 20 - 22

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Hodnocení znalostí u pacientů s diabetes mellitus ve vybraném zdravotnickém zařízení

1 - 2 / 28 - 30

Hodnocení bolesti v intenzivní péči

4 / 24

Povinné sústavné vzdelávanie v ošetrovateľskej praxi sestier

4 / 24

Skúsenosti pacientov s aplikáciou larválnej terapie

6 / 0

Edukace pacienta s hemoroidy

7 - 8 / 21

Informovanost pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin

7 - 8 / 21

Analýza zdravého životního stylu u budoucích sester

12 / 16

Režimová opatření u nemocných s vředovou chorobou gastroduodena

12 / 16

Roztroušená skleróza a její dopad na kvalitu života očima pacientů

12 / 16

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Vzdělávání sester jako nepostradatelný aspekt poskytování profesionální ošetřovatelské péče

3 / 28 - 29

Historie ošetřovatelství v Dánsku

12 / 0

Problematika chirurgického kouře

12 / 16

Odborné téma

Péče o výživu dětí s Crohnovou chorobou

1 - 2 / 15 - 17

„Letos opravdu zhubnu!“

1 - 2 / 18 - 20

Povánoční redukce hmotnosti? Nenechte se ovlivnit módními dietami

1 - 2 / 21 - 23

Výživa u pacientů s hematoonkologickým onemocněním

1 - 2 / 24 - 25

Snímatelné zubní náhrady a specifika péče o ně

3 / 11 - 14

Ošetrovanie ústnej dutiny u pacienta na umelej pľúcnej ventilácii

3 / 15 - 17

Dentální hygiena u adolescentů

3 / 18 - 19

Základní informace k péči o dutinu ústní pacientů, aneb co by měl ošetřovatelský personál znát

3 / 20 - 21

Lymfoscintigrafie k detekci sentinelových uzlin

4 / 9 - 11

Extrakraniální stereotaktická radioterapie s řízeným dýcháním

4 / 14 - 16

Stereotaktická radiochirurgie hlavy s neinvazivní fixací

4 / 18 - 21

Zájem o plastickou chirurgii bude pořád

4 / 22 - 23

Komplikované hojení peristomální oblasti a ošetřování ileostomie

5 / 5 - 7

Co vše musíme vědět při léčbě nehojící se rány

5 / 8 - 10

Prevence iradiačních dermatitid na Onkologické klinice FN HK

5 / 11 - 12

Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickou ránou

5 / 14 - 15

Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba

5 / 16

Specifika komunikace s pacienty v resuscitační péči

6 / 10 - 13

Transport pacienta s ECMO – první zkušenosti ZZS LK, p. o.

6 / 14 - 15

Zajištění průchodnosti dýchacích cest u morbidně obézního pacienta v neodkladné péči

6 / 16 - 18

Dětský pacient s dg. autismus – specifika zásahu v přednemocniční neodkladné péči

7 - 8 / 8 - 9

Současný stav soukromé porodní asistence v České republice

7 - 8 / 14 - 15

Role sestry při léčbě bolesti u onkologického pacienta

9 / 10 - 12

Motivace seniora

9 / 13

Dupuytrenova kontraktura se dá nově léčit miniinvazivně

9 / 14 - 15

Zkušenosti s využitím bazální stimulace v péči o onkologické pacienty

9 / 16 - 18

Pacientky – seniorky na gynekologickém sále

9 / 19

Bezpečné prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče

10 / 10 - 12

Reforma psychiatrické péče v ČR – aktuální stav

10 / 14 - 15

Uplatnění adiktologa v nemocniční péči

10 / 16 - 17

Zdravotní rizika cestování dětí do ciziny

11 / 8 - 9

Pacient s legionelovou pneumonií

11 / 10 - 13

Péče o pacientku s amébovým jaterním abscesem a specifika práce na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

11 / 14 - 15

Zkušenosti s ambulantním podáváním i. v. antibiotik ve Stacionáři pro parenterální antibiotickou léčbu na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

11 / 16 - 17

Nezvyčajná zoonóza – kazuistika

11 / 18 - 20

Přehled využívaných terapeutických metod v ergoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou

12 / 10 - 11

Uplatnění ergoterapeuta při hodnocení domácího prostředí pacientů

12 / 12 - 13

Trénink paměti a pozornosti u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapie

12 / 14 - 15

Právo

Sestra v nechtěné roli „filmové hvězdy“

1 - 2 / 31

Ponižovat se nenechte od nikoho!

3 / 45

Odškodnění za újmu způsobenou pacientem

4 / 30 - 31

Nelehký úděl zdravotníků na festivalech a dalších masových akcích

5 / 30 - 31

Jak se nenechat nachytat na náhradní volno

6 / 29

Zbrklost, stereotyp nebo úlet? Lidsky pochopitelné, právně však nikoli

7 - 8 / 28 - 29

Co byste měli vědět o novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

9 / 30 - 31

Komunikace je nejlepší cesta k prevenci sporů

10 / 35

Lékař nemusí pacienta přijmout a léčit vždy

11 / 34 - 35

Lámejte ledy, budete spokojenější vy i pacienti

12 / 34

Akce, události

Novoroční přání

1 - 2 / 3

Rozhovor

Získat uznání je pro českou sestru v zahraničí dřina

1 - 2 / 8 - 11

Práce s agresí je podobná jako práce s traumatem

3 / 6 - 8

Dentální hygiena by měla být samozřejmou součástí prevence

3 / 22 - 24

Přípravky z krevní plazmy bezpečnější

3 / 44

V Americe si lůžka vybírá personál podle kvality a designu, u nás záleží jenom na ceně

4 / 4 - 6

Od elektronizace zdravotnictví nečekejme revoluci

4 / 35 - 36

Být sestrou v USA znamená být hrdý na svou profesi

6 / 6 - 8

Novela zákona č. 96/2004 Sb. jen prohloubí stávající personální krizi

7 - 8 / 4 - 6

Práce s lidmi s duševním onemocněním je těžká, ale i zajímavá

10 / 3 - 5

Duševní onemocnění? Bojujete s předsudky a neporozuměním

11 / 2 - 3

Krtek v pohybu pomáhá onkologicky nemocným dětem

12 / 2 - 3

Aktuálně / informace

Společnost SOTIO zakládá expertní radu

7 - 8 / 6

Společnost HARTMANN – RICO investuje desítky milionů korun, sází na CPT sety

7 - 8 / 27

Nové knihy

Praktická anesteziologie

1 - 2 / 14

Rorschachova metoda

1 - 2 / 14

Poruchy autistického spektra

1 - 2 / 14

Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

1 - 2 / 14

Fitness s Evou Samkovou

3 / 10

Jak být milejší

3 / 10

Psychologie lidské odolnosti

3 / 10

Sociální fobie a její léčba

3 / 10

Já zhubnu – Zdravě a natrvalo

5 / 31

Spinální svalová atrofie v souvislostech

5 / 31

Základní chirurgické techniky a dovednosti

5 / 31

Zdravotnická psychologie

5 / 31

Chronická plicní hypertenze

9 / 9

Diabetes mellitus – onemocnění celého organismu

9 / 9

Dupuytrenova nemoc

9 / 9

Kardiorenální syndromy

9 / 9

Lekce angličtiny

Bland diet

1 - 2 / 47

Taking Care of a Removable Denture

3 / 47

Otoplasty – Ear pinning

4 / 39

Sunburn

5 / 41

Allergic reaction

6 / 31

Contraception

7 - 8 / 35

Dupuytren's contracture

9 / 36

Quitting smoking

10 / 36

Travelling during Pregnancy

11 / 36

Hand and Wrist Rehabilitation

12 / 36

Editorial

Moudrá a klidná sedmička

1 - 2 / 1

Březen přináší úsměvy jara

3 / 1

Čistota – půl zdraví

4 / 3

Temporis ars medicina fere est – Čas všechno hojí (Publius Ovidius Naso)

5 / 1

Pozor na „faraonovu pomstu“ i kufr od auta

6 / 1

Ve svých dětech žijeme dál (Euripidés)

7 - 8 / 1

Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám (Miroslav Horníček)

9 / 1

Člověk je tvor závislý

10 / 1

Život je krátký a svět velký (neznámý autor)

11 / 1

Práce kvapná…končí zraněním

12 / 1

Nenechte si ujít

Den zdraví opět ukáže, jak žít zdravě a zhubnout

9 / 4

O čem se mluví

Vznikla Sekce výživy a nutriční péče, která sdružuje odborníky na výživu

1 - 2 / 4

Mezigenerační vztahy v týmu sester

3 / 2 - 3

Portál Dekubity.eu v novém

5 / 2

První výsledky dotazníkového šetření „Sledování výživy a hydratace 2017“

9 / 2 - 3

Aktivní trávení volného času nabízejí seniorům kluby SenSen Konta Bariéry

9 / 4

Dlouhodobé ošetřovatelské volno

10 / 2

Poděkování

Ďakujeme Vám, prof. MUDr. A. Gerinec, CSc., PhDr. J. Jarinová…

1 - 2 / 2

Kolegyním a kolegům z IKEM

6 / 2

Pro management / Dokumentace

Řízená dokumentace – základní pilíř systému řízení kvality aneb Jak se z toho nezbláznit

1 - 2 / 32 - 33

Osobnostní typologie a vztahy v týmu sester

10 / 6 - 7

Public relations

Vliv čištění zubů elektrickým zubním kartáčkem na klinické ukazatele u pacientů s parodontitidou

3 / 9

Porovnání redukce gingivitidy a plaku pomocí zubního kartáčku Sonicare DiamondClean a manuálního zubního kartáčku

4 / 8

Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole

7 - 8 / 30

Rozlišení dekubitu a inkontinenční dermatitidy

9 / 28

Na veletrzích MEDICA 2017 a COMPAMED 2017 se letos představí téměř šest tisíc vystavovatelů

10 / 7

Ženy, je tu další pomoc při nekomplikované infekci močových cest!

10 / 27

Perioperační hypotermie: nezvaný host během anestezie

10 / 28

Ženy, je tu další pomoc při nekomplikované infekci močových cest!

12 / 37

Recenzovaný článek/Odborný článek

Informovanosť pôrodných asistentiek a sestier o bondingu po pôrode

7 - 8 / 10 - 12

Marta Staňková – Sestra s velkým „S“

7 - 8 / 16 - 20

Studie

Průzkum týkající se prevence poranění ostrými předměty se nově zaměřil i na studenty

12 / 30 - 32

Studijní materiály

Eleganza 2

9 / 6 - 7

Testovací klub Florence

Odběr krve bez rizika poranění? S bezpečnostními jehlami to není problém

12 / 6 - 7

Z ošetřovatelství

Sekce perioperačních sester

3 / 42 - 43

Zkušenosti ze zahraničí

Ošetrovateľská starostlivosť o migrantov v utečeneckom tábore Alexandria v Grécku

3 / 33 - 35