COVID-19
 

Rejstřík 2018

 
Článek Číslo / strana
Pro školy

Plzeňská zdrávka se pochlubila už čtvrtým projektovým dnem

2 - 3 / 34

VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem je nejlepší zdravotnickou školou roku 2017

3 / 33

Z konferencí

Nejnovější zkušenosti a výsledky onkologické léčby zazněly na PragueONCO 2018

1 - 2 / 24 - 25

O systému prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR se diskutovalo u kulatého stolu

1 - 2 / 25 - 26

V Regensburgu se konal osmý Mezinárodní kongres hojení ran

1 - 2 / 26 - 27

Čím nás obohatila 10. podzimní konference prezidia ČAS?

1 - 2 / 28 - 29

XVII. multidisciplinární nefrologický kongres se zabýval otázkou změny

1 - 2 / 30

Ostrava hostila podvacáté Colours of Sepsis

2 - 3 / 30 - 31

Pleny u seniorů byly tématem Kulatého stolu v rámci Kongresu primární péče

2 - 3 / 30

Sestry tančily na Žofíně

2 - 3 / 31

Sestry z Evropy jednaly v Bruselu o aktuálních problémech ošetřovatelství

3 / 26 - 27

ČAS ocenila sestry cenou Florence Nightingale

3 / 27

Čtvrtstoletí Jiráskových dnů

3 / 28

Plzeň hostila IX. ročník konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství

3 / 29

Efektivní hojení ran

4 / 26 - 27

Další zastávkou hojení onkologických ran byla Ostrava

4 / 27

Celostátní odborná konference „Léky, potraviny a naše zdraví"

4 / 28

VII. Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí

4 / 28

Řím 2018: Vítězný přístup k managementu dekubitů

5 / 28 - 30

Seminář Florence – Specifika ošetřování ran u onkologických pacientů

5 / 30

Od lékových interakcí po superpotraviny

6 / 30 - 34

Reportáž

Aktivní a plnohodnotný život v domově pro seniory? Rakouský model ukazuje, že to jde

1 - 2 / 8 - 10

Historie

V Lázních Bechyně se léčil i poslední Rožmberk Petr Vok

1 - 2 / 32 - 33

Historie ošetřovatelství v Dánsku

3 / 30 - 32

Dětská sestra v proměnách času

4 / 32 - 35

Vztah filozofie a ošetřovatelství z pohledu historie - část 1

5 / 32 - 33

Seriál

Přírodní či konvenční kosmetika? Rozhodující by měla být kvalita

2 - 3 / 6 - 7

Jak nevyhořet v práci sestry?

3 / 6 - 7

Jak nevyhořet v práci sestry?

4 / 2 - 3

Harmonický životní styl je nejlepší obrana před stresem a syndromem vyhoření

5 / 4

Praxe

Dekubity a jejich léčba – kazuistiky

1 - 2 / 20 - 21

Skupinová edukace jako prostředek ke zlepšení kompenzace diabetu – zkušenosti a výsledky pilotního projektu

1 - 2 / 22 - 23

Další posun v ANTT – aseptické bezdotykové technice. Jak správně ošetřovat bezjehlové konektory?

2 - 3 / 28 - 29

Fentanylové náplasti – lék, či nová droga v přednemocniční neodkladné péči

3 / 14 - 16

Návrh ošetrovateľského štandardu aplikácie imunoglobulínového prípravku subkutánnou cestou

3 / 18 - 19

Rušíme otazníky kolem kaudálního bloku

3 / 20

Čištění rány s využitím krytí UrgoClean a UrgoClean Ag u pacientů s diabetem

3 / 22 - 24

Děti s epilepsií malují obrazy na výstavu

4 / 15

Pilotní ověření dotazníku managementu bolesti u pacientů s rizikem vzniku dekubitů či jejich výskytem

4 / 16 - 17

Postoj sester k profesi a jejich motivace k dalšímu vzdělávání

4 / 18 - 20

Ženy s roztroušenou sklerózou by měly těhotenství plánovat

4 / 22 - 23

Kouření a jeho vliv na lidský organismus

5 / 16 - 20

Podiatrická sekce České diabetologické společnosti informuje

5 / 21

Využití krytí UrgoClean Ag v hojení syndromu diabetické nohy

6 / 15

Princípy bariérového ošetrovateľstva v praxi

6 / 22 - 24

Problematika pádů ve Fakultní nemocnici Brno

6 / 25 - 27

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Názory a informovanosť tehotných žien o vakcinácii detí

5 / 22 - 26

Selektivní srdeční katetrizace – úloha sestry

6 / 16 - 20

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Analýza a hodnocení modelu dynamického interakčního procesu Orlandové

3 / 0

Najčastejšie problémy u žien po pôrode cisárskym rezom

3 / 0

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Problematika sexuálneho násilia ako výzva pre špecializáciu sestier

1 - 2 / 11

Bazální stimulace z pohledu studentky bakalářského studia 1. LF UK

3 / 0

Odborné téma

Využitie larvoterapie v starostlivosti o rany

1 - 2 / 12 - 15

Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba

1 - 2 / 16

Posouzení kvality života pomocí dotazníku SarQoL u seniorů se sarkopenií

1 - 2 / 18 - 19

Hellp syndróm – Hrozba aj po bezproblémovom tehotenstve a pôrode

2 - 3 / 10 - 13

Výživa pacienta v intenzivní péči z pohledu sestry

2 - 3 / 14 - 15

Walking Blood Bank – chodící krevní banka

2 - 3 / 15

Přednemocniční neodkladná péče u bobových a skeletonových sportů

2 - 3 / 16 - 20

Masivní zevní krvácení – umíme je efektivně zastavit?

2 - 3 / 22 - 24

Jde to i jinak…

2 - 3 / 24 - 25

Pacient se zrakovou vadou v ordinaci dentální hygienistky

3 / 8 - 11

Role sestry v péči o pacienta se zubní náhradou

3 / 11 - 12

HPV infekce – nebezpečí, s nímž musíme počítat

4 / 8 - 10

9 nejrozšířenějších mýtů o očkování

4 / 11

Logoterapie – způsob pomoci pro pacienty s celiakií

4 / 12 - 13

Jak jsme úspěšní v léčbě inzulinem v ČR a SR – shrnutí výsledků originální česko-slovenské studie DIAINFORM

5 / 8 - 10

Využití odlehčení individuální ortézou typu Sarmiento u pacienta se syndromem diabetické nohy

5 / 11

Diabetická neuropatie

5 / 12 - 15

Antikoagulační léčba a strava

6 / 8 - 9

Potraviny od tabulek po žaludek a ještě dál aneb úskalí hodnocení příjmu živin člověkem

6 / 10 - 11

Novinky ve farmakoterapii obezity

6 / 12 - 13

Zdravá zdrávka aneb jde to i jinak

6 / 13 - 14

Právo

Jak je to se souhlasem u nezletilých pacientů

1 - 2 / 34

Hospitalizace dětí a rodičovská práva

3 / 34

Autonomní jednání sestry je riskantní a nežádoucí

4 / 29 - 30

Sestry by mohly mít více času na pacienty, ale…

5 / 34 - 35

Rozhovor

Z onkologických onemocnění trpí děti nejčastěji leukémií a nádory mozku

1 - 2 / 4 - 6

Sestry z Ukrajiny jsou pro nás vítaná pomoc

2 - 3 / 2 - 3

„Největší potíže mi dělá elektronická dokumentace,“ říká sestra z Ukrajiny

2 - 3 / 4 - 5

Zdravotní postižení a tělesná výchova se nevylučují. Vzor si můžeme vzít z Finska

3 / 4 - 5

Kdy spolupracovat s dětským klinickým psychologem?

4 / 4 - 5

Jak se stát sestrou v Austrálii?

5 / 6 - 7

Zachovejme ve stravování zdravý rozum a nepodléhejme módním trendům

6 / 2 - 4

Naše máma Helena

6 / 5 - 7

Aktuálně / informace

V Praze Modřanech se v létě otevře nový domov pro seniory

2 - 3 / 32

SÚKL schválil úhradu léčivého přípravku ZAHRON COMBI

4 / 31

Nové knihy

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi

1 - 2 / 11

Zamyšlení

Proč odmítáme vzdělanou sestru?

5 / 2

Lekce angličtiny

Erysipelas

1 - 2 / 36

Telephone-assisted fi rst aid

2 - 3 / 36

Tooth eruption in children

3 / 36

Hormonal contraception

4 / 36

Diabetic foot syndrome

5 / 36

Nutritional Th erapist Consultation: On sugar and fats in hypercholesterolemia diet

6 / 36

Editorial

Jistá je jenom změna

1 - 2 / 1

Právě na jaře mysli na zimu

2 - 3 / 1

Na každém konci je nový začátek

3 / 1

Editorial

4 / 1

Editorial

5 / 0

Editorial

6 / 1

O čem se mluví

Vzdělávání sester – „velké“ téma dneška

3 / 2 - 3

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci: ošetřovatelská dokumentace není zrušena

5 / 3

Public relations

Jak jsme testovali terapeutické krytí StopBac Sterile

4 / 6 - 7

Co je MARSI?

4 / 24

Veletrh MEDICA a COMPAMED 2018

5 / 33

Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole a poučení pacienta

6 / 28

Recenze knihy

Interrupcia – etická výzva pre svetové náboženstvá

3 / 35

Ošetrovateľská škola – Pflegeschule – Nursing School SCSC Bratislava

4 / 29

Recenzovaný článek/Kazuistika

Využití krytí UrgoClean Ag v hojení syndromu diabetické nohy

2 - 3 / 26 - 27

Informovanost pacientů o právech pacientů při poskytování ošetřovatelské péče

2 - 3 / 27

Stalo se

Ježíškova vnoučata nadělila v ÚVN Praha radost

1 - 2 / 2 - 3

Testovací klub Florence

Seni Lady – pohodlí, bezpečí a diskrétnost

2 - 3 / 8 - 9